R ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda R harfi bulunan 11 harfli 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Açıklamalar, Akıntıölçer, Akseleratör, Alacasansar, Amfibyumlar, Apartmanlar, Avantüriyer, Balıkçıllar, Basınçölçer, Başkarakter, Başmubassır, Başmuharrir, Belediyeler, Biçerbağlar, Bilgisizler, Biyopolimer, Böcekçiller, Bulunabilir, Buyurucular, Çaprazölçer, Çekincikler, Çeviriciler, Çıkartmalar, Dalavereler, Değirmendir, Değişebilir, Demodülatör, Depremçizer, Depremyazar, Disk-player, Distribütör, Distrübütör, Döner-basar, Düzeltmeler, Düzenbazdır, Eklemsizler, Eksiklikler, Eksiltmeler, Etenesizler, Faaliyetler, Failimuhtar, Fazlalıklar, Fevkalbeşer, Fiilimsiler, Gayrimüsmir, Hasbelkader, Hastalıklar, Haşlamlılar, Hayalifener, Hayırperver, Hidrokarbür, Homonükleer, Hortikültör, Içindekiler, Işınımölçer, İçindekiler, İstralyalar, İyilikbilir, İyiliksever, Kanatsızlar, Karinalılar, Kartonpiyer, Katmanyazar, Kelamıkibar, Kendiüretir, Kılıksızdır, Kısaltmalar, Kışkırtılar, Kıvılcımlar, Kimsecikler, Kirpikliler, Kondansatör, Konservatör, Konvertisör, Koordinatör, Kovculuklar, Kuvvetölçer, Kuyruklular, Labaratuvar, Madreporlar, Mahzenmezar, Manipülatör, Memleketler, Milletsever, Mücevherler, Müctehidler, Münebbihler, Müsamahakar, Müzakereler, Nısfınnehar, Noktainazar, Nomonklatür, Organizatör, Otomobiller, Ölçülebilir, Perestişkar, Reaksiyoner, Rebiyülahır, Reisicumhur, Restoranlar, Rüzgarölçer, Santrifüjör, Saptırmalar, Seçilmenler, Sefirikebir, Sermuharrir, Sıklıkölçer, Silvikültör, Sinemasever, Sitteisevir, Söylenceler, Sunulabilir, Sümbülteber, Şaşırmışlar, Şikemperver, Şimşeksavar, Tahtelbahir, Taşınabilir, Taşınmazlar, Tırmananlar, Toplardamar, Toplumölçer, Toynaklılar, Uygulamalar, Üstsubaylar, Üstünlükler, Varsayımlar, Vatanperver, Yağmurölçer, Yakınlıklar, Yardakçılar, Yardımsever, Yenilebilir

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bilgisizler : cühelâ
bulunabilir : ola
depremçizer : depremyazar, sismograf
depremyazar : süresini, sismograf, depremçizer
distrübütör : dağıtıcı, dağıtımcı, toptancı
eksiklikler : nekais
eksiltmeler : tenkisat
faaliyetler : ameliyat
fazlalıklar : zevaid
gayrimüsmir : yararsız, verimsiz, sonuçsuz
hasbelkader : tesadüfen
hidrokarbür : hidrokarbon
ıçindekiler : mündericat
iyilikbilir : değerbilir, kadirşinas
katmanyazar : kromatograf
kelâmıkibar : özdeyiş, öz deyiş
kendiüretir : otoprodüktör
kısaltmalar : mukattaât
kışkırtılar : tahrikât
kıvılcımlar : şihban
koordinatör : eş güdümcü
kuyruklular : urodel
mahzenmezar : kriptos
müctehidler : müctehidîn
müzakereler : müzakerat
organizatör : düzenleyici
perestişkâr : tutkun, vurgun, tapınan
rebiyülâhır : küçük mevlit ayı
santrifüjör : santrifüj
sıklıkölçer : frekansölçer
silvikültör : geliştirilmesi, korunması, ormancı, orman mühendisi
söylenceler : esatir
taşınabilir : para, çek, senet, menkul

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


hidrokarbür :

TDK:
isim, kimya Hidrokarbon

kirpikliler :
TDK:
isim, hayvan bilimi Bir hücreli hayvanlardan, üzerleri hareketlerini sağlayan kirpik biçimindeki uzantılarla kaplı organizmalar sınıfı

koordinatör :
TDK:
isim Eş güdümcü

R ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Sultanhisar (Aydın)
Atkaracalar (Çankırı)
Seferihisar (İzmir)
Çavdarhisar (Kütahya)
Ceylanpınar (Şanlıurfa)
Sarıveliler (Karaman)

Kelime Bulma Motoru