R ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 9 harfli 102 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Rabıtasız, Radyasyon, Radyofoni, Radyofoto, Radyogram, Radyolink, Radyoloji, Rafızilik, Rafinatör, Rağbetler, Rağbetsiz, Rahatlama, Rahibelik, Rahmetlik, Rakamlama, Rakıcılık, Raksetmek, Ramazanda, Rampalama, Randevucu, Rantçılık, Rantiyeci, Raporlama, Raptetmek, Rasathane, Raspalama, Rastgeliş, Rastlamak, Rastlanma, Rastlantı, Rastlaşma, Rastlayan, Rastlayış, Raşelenme, Razıolmak, Reaksiyon, Reasürans, Recmetmek, Reçetesiz, Reddetmek, Refakatçi, Reflektör, Reformist, Regresyon, Rehberlik, Rehbersiz, Rekabetçi, Rekortmen, Rektörlük, Rekzetmek, Remayözcü, Rendeleme, Renklemek, Renklenme, Renklerde, Renklilik, Renkölçer, Renksemez, Renkveren, Repertuar, Repoculuk, Represant, Resimleme, Resimlere, Resmetmek, Ressamlık, Restleşme, Rezelemek, Rezervuar, Rezistans, Rezonatör, Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Rodezyalı, Roketatar, Romanımsı, Romantizm, Romanyalı, Romatizma, Rotatifçi, Röntgenci, Rötuşlama, Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Rüsvaylik, Rüzgarlık, Rüzgarsız

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


radyasyon : ışınım
radyofoto : fotoğraf
rağbetsiz : gönülsüz, isteksiz, istenilmeyen, ısteksiz
ramazanda : mukabele okumak
rantçılık : rantiyecilik
rastlamak : düşgelmek, karşılaşmak, çatmak, denk gelmek, düşmek, eline düşmek, eline geçmek, isabet etmek, rast gelmek, tesadüf etmek
razıolmak : fit olmak
reflektör : yansıtıcı, yansıtaç
rehberlik : kılavuzluk
rekabetçi : yarışçı, kompetitif
rekzetmek : dikmek, saplamak, kurmak
remayözcü : bant, pat, cep
renklemek : boyamak
renkölçer : kolorimetre
renksemez : akromatik
renkveren : kromofor
repertuar : dağar, dağarcık, birikim
resimleme : illüstrasyon
rezonatör : çınlaç
riayetkâr : uyan
roketatar : bazuka
ruhanidir : baksı
ruhbanlık : ruhbaniyet
ruhçözümü : psikanaliz
ruhiyatçı : psikolog, ruh bilimci
ruhölçümü : psychometry
ruhsatsız : yapılması
ruthenyum : ru
rutubetli : nemli

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rastlanma :

TDK:
isim Rastlanmak işi
"Ara sıra daha eski dil hususiyetlerine rastlanması tabiidir." - F. İz

rastlaşma :
TDK:
isim Rastlaşmak işi

renkölçer :
TDK:
isim, fizik Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre

Kelime Bulma Motoru