R ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 9 harfli 102 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Rabıtasız, Radyasyon, Radyofoni, Radyofoto, Radyogram, Radyolink, Radyoloji, Rafızilik, Rafinatör, Rağbetler, Rağbetsiz, Rahatlama, Rahibelik, Rahmetlik, Rakamlama, Rakıcılık, Raksetmek, Ramazanda, Rampalama, Randevucu, Rantçılık, Rantiyeci, Raporlama, Raptetmek, Rasathane, Raspalama, Rastgeliş, Rastlamak, Rastlanma, Rastlantı, Rastlaşma, Rastlayan, Rastlayış, Raşelenme, Razıolmak, Reaksiyon, Reasürans, Recmetmek, Reçetesiz, Reddetmek, Refakatçi, Reflektör, Reformist, Regresyon, Rehberlik, Rehbersiz, Rekabetçi, Rekortmen, Rektörlük, Rekzetmek, Remayözcü, Rendeleme, Renklemek, Renklenme, Renklerde, Renklilik, Renkölçer, Renksemez, Renkveren, Repertuar, Repoculuk, Represant, Resimleme, Resimlere, Resmetmek, Ressamlık, Restleşme, Rezelemek, Rezervuar, Rezistans, Rezonatör, Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Rodezyalı, Roketatar, Romanımsı, Romantizm, Romanyalı, Romatizma, Rotatifçi, Röntgenci, Rötuşlama, Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Rüsvaylik, Rüzgarlık, Rüzgarsız

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


radyofoto : fotoğraf
radyolink : radyo, telefon
rahatlama : boşalma, deşarj
rantçılık : rantiyecilik
raptetmek : tutturmak, iliştirmek
rastlayan : müsadif
razıolmak : fit olmak
reaksiyon : tepki, aksülâmel, tepkime
reflektör : yansıtıcı, yansıtaç
rehberlik : kılavuzluk
rekzetmek : dikmek, saplamak, kurmak
renklerde : bakmak
renkölçer : kolorimetre
renksemez : akromatik
resmetmek : işlemek, nakşetmek, çizmek
rezervuar : biriktirici
riayetkâr : uyan
riayetsiz : saygısız, kaba
riyakârca : riyakârane
romantizm : duygu
röntgenci : dikizci
ruhaniyet : manevîlik
ruhbanlık : ruhbaniyet
ruhiyatçı : psikolog, ruh bilimci
ruhölçümü : psychometry
ruthenyum : ru
rutubetli : nemli, yapış yapış

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


radyasyon :

TDK:
isim, fizik Işınım

raptetmek :
TDK:
-i Bir şeyi bir yere iliştirmek, tutturmak

rekzetmek :
TDK:
-i Dikmek, saplamak, kurmak

R ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ZUMER - 21: Görmedin mi? Allah gökten bir su indirdi, onu yerdeki kaynaklara yerleştirdi, sonra onunla türlü türlü renklerde ekinler yetiştiriyor. Sonra onlar kurur da sapsarı olduklarını görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Şüphesiz bunlarda akıl sahipleri için bir öğüt vardır.
FATIR - 27: Görmedin mi Allah gökten su indirdi. Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Dağlardan (geçen) beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar (yaptık).

Kelime Bulma Motoru