R ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 9 harfli 102 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Rabıtasız, Radyasyon, Radyofoni, Radyofoto, Radyogram, Radyolink, Radyoloji, Rafızilik, Rafinatör, Rağbetler, Rağbetsiz, Rahatlama, Rahibelik, Rahmetlik, Rakamlama, Rakıcılık, Raksetmek, Ramazanda, Rampalama, Randevucu, Rantçılık, Rantiyeci, Raporlama, Raptetmek, Rasathane, Raspalama, Rastgeliş, Rastlamak, Rastlanma, Rastlantı, Rastlaşma, Rastlayan, Rastlayış, Raşelenme, Razıolmak, Reaksiyon, Reasürans, Recmetmek, Reçetesiz, Reddetmek, Refakatçi, Reflektör, Reformist, Regresyon, Rehberlik, Rehbersiz, Rekabetçi, Rekortmen, Rektörlük, Rekzetmek, Remayözcü, Rendeleme, Renklemek, Renklenme, Renklerde, Renklilik, Renkölçer, Renksemez, Renkveren, Repertuar, Repoculuk, Represant, Resimleme, Resimlere, Resmetmek, Ressamlık, Restleşme, Rezelemek, Rezervuar, Rezistans, Rezonatör, Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Rodezyalı, Roketatar, Romanımsı, Romantizm, Romanyalı, Romatizma, Rotatifçi, Röntgenci, Rötuşlama, Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Rüsvaylik, Rüzgarlık, Rüzgarsız

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


radyasyon : ışınım
radyofoto : fotoğraf
radyolink : radyo, telefon
rahatlama : boşalma, deşarj
rahmetlik : rahmetli, ıramatlık
raksetmek : oynamak, kırınmak
ramazanda : mukabele okumak
raptetmek : tutturmak, iliştirmek
rastlayan : müsadif
reddetmek : tepmek, tanımamak, yalanlamak, çürütmek, geri çevirmek, kusmak, protesto etmek, reddeylemek
reflektör : yansıtıcı, yansıtaç
rekabetçi : yarışçı, kompetitif
renkölçer : kolorimetre
renkveren : kromofor
represant : temsilci
resimleme : illüstrasyon
resimlere : çerçeveci
resmetmek : işlemek, nakşetmek, çizmek
rezervuar : biriktirici
riayetkâr : uyan
riayetsiz : saygısız, kaba
romanımsı : romansı
romantizm : duygu
ruhanidir : baksı
ruhölçümü : psychometry
ruhsatsız : yapılması
ruthenyum : ru

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


radyoloji :

TDK:
isim Işın bilimi

rafinatör :
TDK:
isim Odun liflerini içinde bulunabilecek yabancı maddelerden arıtma ünitesi

rimelleme :
TDK:
isim Rimellemek işi

Kelime Bulma Motoru