R ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 8 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Rabıtalı, Radyatör, Radyolog, Radyonun, Rafineri, Rağbeten, Rağbetli, Rahatını, Rahatlık, Rahatsız, Rahipler, Rahiplik, Rahmetli, Rakamlar, Rakiplik, Rakipsiz, Rakkaslı, Raksetme, Randıman, Raportör, Rappadak, Raptetme, Rasatlar, Raslantı, Rastgele, Rastıklı, Rastlama, Rasyonel, Raşitizm, Rayihalı, Recmetme, Reçellik, Reçeteli, Reçineli, Redaktör, Reddediş, Reddetme, Redevans, Redingot, Redresör, Redüktör, Reeskont, Referans, Refetmek, Reformcu, Rehberli, Reklamcı, Rekzetme, Rendesiz, Renkleme, Renkseme, Reseptör, Resesyon, Resimler, Resimlik, Resmetme, Resmilik, Resmiyet, Restoran, Resülmal, Revakiye, Revanici, Reverans, Revizyon, Revnaklı, Revolver, Rezeleme, Rezidans, Rezillik, Rezonans, Rhodiyum, Riayeten, Rikabdar, Rikkatli, Ritimsiz, Riyaziye, Robotluk, Rolcülük, Romanesk, Romanist, Romantik, Rostoluk, Rotasyon, Rölyefli, Römorkör, Rönesans, Röportaj, Röportör, Röveşata, Rubidyum, Rufailik, Ruhbilim, Ruhçuluk, Ruhötesi, Ruhsatlı, Rujlamak, Rujlanma, Rumelili, Rumlaşma, Ruslaşma, Rutenyum, Ruznamçe, Rüküşlük, Rüsvalık, Rüşvetçi, Rütbesiz

Bazı R ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


radyonun : haber bülteni
rafineri : arıtımevi, arıtımyeri, tasfiyehane, arıtım evi
rağbeten : istekle
rahmetli : merhum, rahmetlik
rakamlar : rukum
raslantı : rastlantı, tesadüfî
rastgele : gelişigüzel, seçmeden, lâlettayin, bir o yana, bir bu yana, değme, ezkaza, herhangi, kazara, olur olmaz, ölçüsüz, ters türs, tevekkeli
redaktör : yayındüzenci, yazıdüzenci
reddetme : iade
redresör : doğrultmaç, doğrultucu
refetmek : gidermek
reformcu : ıslahatçı
reseptör : almaç, ahize
resesyon : durgunluk
restoran : lokanta
revnaklı : renkli, popüler
revolver : altıpatlar
rezillik : rezalet, düşkünlük, rüsvaylik
rhodiyum : rh
riayeten : sayarak, uyarak
ritimsiz : dizemsiz
riyaziye : matematik
romanesk : duygusal, düşçü
rölyefli : kabartmalı
ruhbilim : duyum, heyecan

Bazı R ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


reçeteli :

TDK:
sıfat Reçete karşılığında satılan (ilaç)

renkleme :
TDK:
isim Renklemek işi

romanesk :
TDK:
1. sıfat Roman özelliği olan
"Hayattaki her vaka, her sergüzeşti romanesk çeşide mevzu olabilir." - F. R. Atay
2. Romanla ilgili olan
3. Duygusal, düşçü
"Hicabını, ayıbını da henüz duyamayacak kadar romanesk bir hüzün içindeydi." - Y. K. Karaosmanoğlu

R ile başlayan 8 harfli İlçe isimleri

Refahiye (Erzincan)
Reyhanlı (Hatay)
Reşadiye (Tokat)

R ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Cemil Şevket Bey, Aynalı Dolaba İki El Revolver - Yazar: Selim İleri

Kelime Bulma Motoru