R ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 7 harfli 125 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Rabbani, Rabbena, Racilen, Radansa, Radarcı, Radikal, Radiyen, Radyocu, Radyoda, Rafadan, Rafinaj, Rafting, Ragabat, Rağmına, Rahatça, Rahmani, Rakamlı, Rakkase, Rallici, Ramazan, Rampacı, Rampalı, Randevu, Rantabl, Rantiye, Raporcu, Raporlu, Rapsodi, Raptiye, Rasafet, Rasatçı, Rasgele, Raspacı, Raşitik, Ratanya, Razgrad, Razılık, Reaktif, Reaktör, Realist, Realite, Realizm, Reçelci, Reddiye, Redifli, Refahlı, Refakat, Refetme, Refkeks, Refleks, Reftiye, Rehavet, Reislik, Rejisör, Rekabet, Rekaket, Rekolte, Relatif, Remende, Remilci, Rencber, Rencide, Rençber, Rençper, Rendeli, Rendide, Rengini, Renkler, Renkser, Renksiz, Renktaş, Reprint, Resesif, Resimci, Resimde, Resimli, Resimsi, Resital, Restore, Retorik, Revzene, Reyhani, Reyting, Rezalet, Rezanet, Rezerve, Rezilce, Rhenyum, Rimelli, Rindane, Rintlik, Risalet, Risling, Ritimli, Ritmsiz, Rivayet, Riyaset, Riyasız, Riyazet, Riyolit, Robotik, Rodeocu, Romanca, Romancı, Romansı, Romanya, Rondela, Rotatif, Rölanti, Röntgen, Rötarlı, Rötuşçu, Rötuşlu, Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb, Rüfekaa, Rüsumat, Rüştiye, Rütbeli, Rüveyde

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabbena : tanrı, tanrım, tanrımız
radikal : aşırı, köklü, kesin, kökten, köktenci, cezrî, sol
radiyen : beğenilerek
ragabat : rağbetler, istekler
rahmanî : tanrısal
ramazan : ırmızan
randevu : termin
raptiye : düz, pünez
razgrad : deliorman
realist : gerçekçi
reddiye : çürütüm
refahlı : müreffeh, rahat, huzurlu
refkeks : tepke
rehavet : ağırlık, tembellik, gevşeklik
rejisör : yönetmen, metin, yorum, dekor
rekâket : kekemelik, pepemelik
relatif : bağıntılı, görece, ilgilik
remende : ürkek, ürkücü
rençper : işçi, tarla, bağ, bahçe, ırgat, çiftçi
rendeli : rendelenmiş
rendide : ufaltılmış, düzeltilmiş
revzene : pencere
rezalet : alçaklık

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


Rabbena :

TDK:
ünlem, din b. (***) "Tanrı mız!" anlamında kullanılan bir söz

raporcu :
TDK:
isim Bir işi, bir konuyu inceleyerek onunla ilgili rapor vermekle görevli kimse

renkser :
TDK:
sıfat, fizik Renklerle ilgili olan, kromatik

R ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sherlock Holmes Ölümle Randevu - Yazar: Sir Arthur Cona...
Gül Rengini - Yazar: Mehmet Özkan...
Ölümle Randevu - Yazar: Agatha Christie
Faydasız Randevu - Yazar: İsmet Özel
Hiçlik'te Randevu - Yazar: Kriton Dinçmen
Şeytanla Randevu - Yazar: Özgür Doğan
Ölüm Meleğiyle Randevu - Yazar: Mehmed Uzun
Ölümle Randevu - Yazar: Mario Mazzanti

Kelime Bulma Motoru