R ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 7 harfli 125 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Rabbani, Rabbena, Racilen, Radansa, Radarcı, Radikal, Radiyen, Radyocu, Radyoda, Rafadan, Rafinaj, Rafting, Ragabat, Rağmına, Rahatça, Rahmani, Rakamlı, Rakkase, Rallici, Ramazan, Rampacı, Rampalı, Randevu, Rantabl, Rantiye, Raporcu, Raporlu, Rapsodi, Raptiye, Rasafet, Rasatçı, Rasgele, Raspacı, Raşitik, Ratanya, Razgrad, Razılık, Reaktif, Reaktör, Realist, Realite, Realizm, Reçelci, Reddiye, Redifli, Refahlı, Refakat, Refetme, Refkeks, Refleks, Reftiye, Rehavet, Reislik, Rejisör, Rekabet, Rekaket, Rekolte, Relatif, Remende, Remilci, Rencber, Rencide, Rençber, Rençper, Rendeli, Rendide, Rengini, Renkler, Renkser, Renksiz, Renktaş, Reprint, Resesif, Resimci, Resimde, Resimli, Resimsi, Resital, Restore, Retorik, Revzene, Reyhani, Reyting, Rezalet, Rezanet, Rezerve, Rezilce, Rhenyum, Rimelli, Rindane, Rintlik, Risalet, Risling, Ritimli, Ritmsiz, Rivayet, Riyaset, Riyasız, Riyazet, Riyolit, Robotik, Rodeocu, Romanca, Romancı, Romansı, Romanya, Rondela, Rotatif, Rölanti, Röntgen, Rötarlı, Rötuşçu, Rötuşlu, Ruhiyat, Rujlama, Rumence, Rumuzlu, Rutubet, Ruzname, Ruzuşeb, Rüfekaa, Rüsumat, Rüştiye, Rütbeli, Rüveyde

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabbena : tanrı, tanrım, tanrımız
rafadan : alakok
rafinaj : arıtım
rahatça : rahat, ağız tadı ile
rahmanî : tanrısal
ramazan : ırmızan
rasgele : düşgele, önüne gelen
realist : gerçekçi
realite : gerçek, gerçeklik
realizm : gerçekçilik
reddiye : çürütüm
refakat : arkadaşlık, eşlik
reislik : başkanlık
rekabet : yarışma, yarış, rakiplik
remende : ürkek, ürkücü
rencide : incinmiş
rençber : çiftçi, ırgat
rençper : işçi, tarla, bağ, bahçe, ırgat, çiftçi
rendide : ufaltılmış, düzeltilmiş
renkser : kromatik
resimli : musavver
rezilce : aşağılık
risalet : peygamberlik
ritimli : dizemli, ritmik
ritmsiz : dizemsiz
riyazet : perhiz
romanca : çingene dili
romansı : romanımsı
rotatif : döner-basar
rutubet : nem, yaşlık, gönen
ruzname : gündem

Bazı R ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


reftiye :

TDK:
isim, tarih Osmanlı Devleti nde Tanzimata kadar ihraç edilen maldan alınan vergi

rintlik :
TDK:
isim Rint olma durumu

Rumence :
TDK:
1. özel, isim Rumenlerin kullandığı dil
2. özel, sıfat Bu dille yazılmış olan

R ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gerisi Hep Rivayet - Yazar: Tolga Binbay
Çarşamba Köprüsü'nde Rapsodi - Yazar: Cemil Biçer
Sen de Rivayet Etsen.. - Yazar: Yurdagül...
Kırık Rapsodi - Yazar: Neslihan Stamboli
Tarsus'ta Kabri Bulunduğu Rivayet Edilen Lokman Hekim ve Hikmetli Sözleri - Yazar: Abdürrezzak Öz

Kelime Bulma Motoru