R ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 6 harfli 119 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Rabbim, Rabıta, Raciha, Radika, Radyan, Radyum, Rafıza, Rafızi, Rafine, Rağbet, Rağmen, Rahasa, Rahata, Rahatı, Rahibe, Rahile, Rahman, Rahmet, Rahvan, Rakıcı, Rakibe, Rakkas, Rakrak, Rantçı, Rapten, Rassas, Rastık, Rasyon, Rating, Ravent, Rayiha, Razakı, Raziye, Razmol, Rebabi, Reçete, Reçine, Reddet, Redoks, Refika, Reform, Refref, Regaip, Reglan, Rehayi, Rehber, Rehine, Rektör, Rektum, Rencür, Renkçi, Renkli, Renyum, Reomür, Reosta, Replik, Repocu, Resmen, Ressam, Retina, Revani, Revize, Revnak, Reyhan, Rezaya, Rezede, Rezene, Rezerv, Rıhdan, Rıhtım, Riayet, Ricacı, Rikkat, Rintçe, Risale, Riskli, Ritmik, Ritmli, Rituel, Ritüel, Riyala, Riyazi, Riziko, Robalı, Rodyum, Rokfor, Rokoko, Romalı, Romans, Rozbif, Rölans, Rölöve, Rölyef, Römork, Rövanş, Rubaba, Rudbar, Ruhani, Ruhban, Ruhçul, Ruhlar, Ruhsal, Ruhsat, Ruhsuz, Rukiye, Rulman, Rumluk, Rusçuk, Rusluk, Rustai, Rustik, Ruzgar, Rüçhan, Rüfeka, Rüstik, Rüsvay, Rüşeym, Rüşvet, Rüzdak

Bazı R ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


rabıta : bağ, ilgi, ilişki, bağlılık, tutarlık, düzen, sıra
radyum : ra
rafine : ince, incelmiş, arıtılmış, saflaştırılmış, hassas, duygulu, nazik, seçkin
rahasa : yumuşaklık
rahata : arsun
rahman : herkese, abdurrahman, yarlıgamış, yarlıgan, yarlıgasun
rakkas : oynayan, köçek, sarkaç, pandül
rayiha : koku, buke
rebabî : ince, duygulu
reçete : yol, yöntem, çare
reçine : ağaç sakızı, akındırık, akma, bedük, orman endüstri mühendisi
reddet : kötülük
reform : düzeltim, iyileştirme, düzeltme, ıslahat, inkılab
refref : kır, döşek, cennet
rehayi : kurtulma
rehine : tutak

Bazı R ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rahmet :

TDK:
1. isim Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
"Allah rahmet eylesin."
2. Yağmur
"Kubbedeki açıktan rahmet yağar, güneş vurur." - A. H. Tanpınar

repocu :
TDK:
1. isim Parasını repoyla değenlendiren kimse
2. Bankada repo işiyle uğraşan görevli

rölâns :
TDK:
rölans

R ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hatice Sultan ile Ressam Melling - Yazar: Reşad Ekrem Koçu
Jak İhmalyan: Sürgünde Bir Ressam - Yazar: Mayda Saris
Rektör Prof. Dr. Cebrail Melek ve Korkunç Düşleri - Yazar: Çetin Yetkin

R ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


KARİA - 4, 5: İnsanların, ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olduğu, dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür (o Kâria!).
TEKVİR - 7: Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,.

Kelime Bulma Motoru