Pİ ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında harfleri bulunan 5 harfli 31 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Pigme, Pikaj, Pikap, Piket, Pilaj, Piliç, Pilli, Pilon, Pilot, Pinel, Pines, Pinti, Pipet, Piran, Pirit, Pisik, Pisim, Pisin, Pişar, Pişek, Pişik, Pişim, Pişme, Pişti, Pişva, Piton, Piyan, Piyaz, Piyes, Piyon, Pizza

Bazı Pİ ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


pikaj :

TDK:
isim Bilgisayarda dizilen yazıları milimetrik kartona yapıştırıp düzenleme işi

pinel :
TDK:
isim, denizcilik Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç

pines :
TDK:
isim, hayvan bilimi Yumuşakçalardan, midye biçiminde, ondan daha büyük kabuklu bir deniz hayvanı (Pinna nobilis)

Kelime Bulma Motoru