Pİ ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında harfleri bulunan 5 harfli 31 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Pigme, Pikaj, Pikap, Piket, Pilaj, Piliç, Pilli, Pilon, Pilot, Pinel, Pines, Pinti, Pipet, Piran, Pirit, Pisik, Pisim, Pisin, Pişar, Pişek, Pişik, Pişim, Pişme, Pişti, Pişva, Piton, Piyan, Piyaz, Piyes, Piyon, Pizza

Bazı Pİ ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


pikaj :

TDK:
isim Bilgisayarda dizilen yazıları milimetrik kartona yapıştırıp düzenleme işi

pinti :
TDK:
sıfat Aşırı derecede cimri, hasis

pişik :
TDK:
pisik

Kelime Bulma Motoru