Pİ ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında harfleri bulunan 5 harfli 31 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Pigme, Pikaj, Pikap, Piket, Pilaj, Piliç, Pilli, Pilon, Pilot, Pinel, Pines, Pinti, Pipet, Piran, Pirit, Pisik, Pisim, Pisin, Pişar, Pişek, Pişik, Pişim, Pişme, Pişti, Pişva, Piton, Piyan, Piyaz, Piyes, Piyon, Pizza

Bazı Pİ ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


pilli :

TDK:
sıfat Pili olan, pille çalışan
"Pilli radyo."

pilot :
TDK:
1. isim Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
2. Otomobil yarışlarında aracı kullanan kimse
3. sıfat Deneme niteliğinde olan
"Yüz milyon lira sermayeli bir pilot şirket kuruldu."

pinel :
TDK:
isim, denizcilik Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç

Kelime Bulma Motoru