P ile biten 6 harfli kelimeler

Sonunda P harfi bulunan 6 harfli 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Acayip, Akarap, Baobap, Bevvap, Cillop, Çerçöp, Dertop, Estamp, Estomp, Fayrap, Fondip, Garaip, Girdap, Harnıp, Harnup, Harrup, Hünnap, İçirip, İlktip, İstiap, İzotop, Kesyap, Ketçap, Kezzap, Kınnap, Kıpkıp, Kırnap, Kullap, Madrup, Mağrip, Mahbup, Mahcup, Mahçup, Mahlep, Mahsup, Mansap, Mansıp, Maslup, Matkap, Maytap, Mazrup, Meclup, Meclüp, Meczup, Mehtap, Mektep, Mektup, Mensup, Mergup, Merkep, Merkup, Meşrep, Mezhep, Mıklep, Mırtıp, Mızrap, Mihrap, Mikrop, Muhrip, Munsap, Okuyup, Pişbop, Regaip, Sahlep, Satrap, Sertap, Seylap, Sincap, Şanalp, Şıpşıp, Tağalp, Tahrip, Takrip, Tasvip, Teakup, Tekzip, Tensip, Terkip, Tertip, Tezhip, Tortop, Vişnap, Zıpzıp, Zırzop, Zirzop

Bazı P ile biten 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bevvap : kapıcı
cillop : parlak
çerçöp : süprüntü, zel
estamp : metal
fayrap : pencere, açma, çıkarma
girdap : burgaç, anafor, çevrim
harnıp : harnup, keçiboynuzu
harnup : keçiboynuzu, harnıp, harrup
harrup : harnup
hünnap : çiğde
içirip : ziyafet çekmek
izotop : yerdeş
kesyap : kumaş, kolaj
kınnap : sicim
kırnap : kendir bükücü
mağrip : batı, cezayir
mahçup : utangaç, utanmış, erincik, yığrık
mahlep : gülgillerden, kokulu kiraz, idris ağacı
mansap : kavşak, munsap, köprülerin, barajların
meclûp : tutkun
meclüp : tutkun, bağımlı
meczup : deli, sapık
mergup : istenilen, beğenilen, geçer
merkep : eşek
meşrep : yaradılış, huy, karakter, mizaç

Bazı P ile biten 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


meczup :

TDK:
1. isim Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
2. Aklını yitirmiş kimse, deli
"Bunlardan başka köyün iki meczubu, bir cücesi vardır." - Y. K. Karaosmanoğlu

mezhep :
TDK:
1. isim, din b. (***) Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
"Anasının hatırasına bu derin hürmet, ömrünün sonlarına doğru, babamda âdeta bir mezhep hâlini almıştı." - Y. K. Karaosmanoğlu
2. Anlayış, görüş
3. Öğreti

P ile biten 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bitmeyen Mektep - Yazar: Kemal Suman
Mezun Vermeyen Mektep - Yazar: Abdurrahman Şen
Ketçap Bir Sebzedir ve Annelerin Kendilerine Söylediği Diğer Yalanlar - Yazar: Robin O'Bryant

P ile biten 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NEML - 29: (Süleyman'ın mektubunu alan Sebe' melikesi,) «Beyler, ulular! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı» dedi.

Kelime Bulma Motoru