P ile biten 6 harfli kelimeler

Sonunda P harfi bulunan 6 harfli 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Acayip, Akarap, Baobap, Bevvap, Cillop, Çerçöp, Dertop, Estamp, Estomp, Fayrap, Fondip, Garaip, Girdap, Harnıp, Harnup, Harrup, Hünnap, İçirip, İlktip, İstiap, İzotop, Kesyap, Ketçap, Kezzap, Kınnap, Kıpkıp, Kırnap, Kullap, Madrup, Mağrip, Mahbup, Mahcup, Mahçup, Mahlep, Mahsup, Mansap, Mansıp, Maslup, Matkap, Maytap, Mazrup, Meclup, Meclüp, Meczup, Mehtap, Mektep, Mektup, Mensup, Mergup, Merkep, Merkup, Meşrep, Mezhep, Mıklep, Mırtıp, Mızrap, Mihrap, Mikrop, Muhrip, Munsap, Okuyup, Pişbop, Regaip, Sahlep, Satrap, Sertap, Seylap, Sincap, Şanalp, Şıpşıp, Tağalp, Tahrip, Takrip, Tasvip, Teakup, Tekzip, Tensip, Terkip, Tertip, Tezhip, Tortop, Vişnap, Zıpzıp, Zırzop, Zirzop

Bazı P ile biten 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


acayip : sağduyuya, göreneğe, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı, şaşılacak, abus, acayipleştirmek, antika, gayritabiî, ibret
akarap : kestane, fıstık, mısır, suriye, fellah
baobap : ebegümecigillerden
bevvap : kapıcı
çerçöp : süprüntü, zel
fayrap : pencere, açma, çıkarma
garaip : görülmemiş
girdap : burgaç, anafor, çevrim
harnıp : harnup, keçiboynuzu
harnup : keçiboynuzu, harnıp, harrup
harrup : harnup
hünnap : çiğde
içirip : ziyafet çekmek
izotop : yerdeş
kesyap : kumaş, kolaj
kezzap : nitrik asit
kınnap : sicim
madrup : çarpılan
mağrip : batı, cezayir
mahcup : utangaç, sıkılgan, kehâ
mansıp : makam, orun, yer

Bazı P ile biten 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mensup :

TDK:
sıfat Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan, -e bağlı (kimse)
"Bu cemiyetin mevcudiyeti ve faaliyeti ordu mensuplarının asabiyetini tahrik ediyordu." - Atatürk

mezhep :
TDK:
1. isim, din b. (***) Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
"Anasının hatırasına bu derin hürmet, ömrünün sonlarına doğru, babamda âdeta bir mezhep hâlini almıştı." - Y. K. Karaosmanoğlu
2. Anlayış, görüş
3. Öğreti

P ile biten 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Franz Kafka Babaya Mektup - Yazar: Franz Kafka
Albaya Mektup Yok - Yazar: Gabriel Garcia...
Sevgilimden Son Mektup - Yazar: Jojo Moyes
Baba'ya Mektup - Yazar: Franz Kafka
Babaya Mektup - Yazar: Franz Kafka
Doğmamış Çocuğa Mektup - Yazar: Oriana Fallaci
Babama Mektup - Yazar: Franz Kafka
Tezer Özlü'den Leyla Erbil'e Mektup - Yazar: Leylâ Erbil
Şizofren Aşka Mektup - Yazar: Cezmİ Ersöz
Menekşeli Mektup - Yazar: Mustafa Kutlu

Kelime Bulma Motoru