OY ile başlayan kelimeler

Başında OY harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırılmak

13 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Oyalandırmak, Oybirliğiyle, Oyulgalanmak, Oyunbozanlık, Oyuncakçılık

11 Harfli Kelimeler

Oyalandırma, Oyulgalamak, Oyulgalanma

10 Harfli Kelimeler

Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık

9 Harfli Kelimeler

Oyalanmak, Oyalayıcı, Oygubaskı, Oylumlama, Oylumluca, Oymacılık, Oymakbaşı, Oynatılma, Oynatımcı, Oynatmaya, Oyulgamak, Oyulganma, Oyumlamak, Oyunbozan, Oyuncakçı, Oyuncaklı, Oyunculuk

8 Harfli Kelimeler

Oyacılık, Oyalamak, Oyalanma, Oyalantı, Oydurmak, Oylamada, Oylanmak, Oylumsuz, Oynaklık, Oynanmak, Oynaşlık, Oynaşmak, Oynatmak, Oyukları, Oyulgama, Oyumlama

7 Harfli Kelimeler

Oyalama, Oyculuk, Oydaşım, Oydurma, Oylamak, Oylanış, Oylanma, Oylaşma, Oylumlu, Oynakça, Oynamak, Oynanca, Oynanış, Oynanma, Oynaşma, Oynatım, Oynatış, Oynatma, Oynayan, Oynayış, Oyulgan, Oyulmak, Oyulmuş, Oyunbaz, Oyuncak, Oyunluk

6 Harfli Kelimeler

Oylama, Oymacı, Oymağı, Oymalı, Oynama, Oysaki, Oyuklu, Oyulga, Oyulma, Oyuluş, Oyunca, Oyuncu, Oyuntu

5 Harfli Kelimeler

Oyacı, Oyalı, Oydaş, Oyluk, Oylum, Oymak, Oynak, Oynar, Oynaş

4 Harfli Kelimeler

Oyma, Oysa, Oyuk, Oyum, Oyun, Oyuş

3 Harfli Kelimeler

Oya

2 Harfli Kelimeler

Oy

Bazı OY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


oyalama : işgal
oyalantı : hobi
oydaş : hemfikir, düşündeş, fikirdeş
oydaşım : konsensus
oygubaskı : tifdruk
oylaşma : müzakere
oylum : hacim, cirim, mekân, çukur, ölçmek
oylumlama : modelâj
oylumlu : hacimli, büyük, geniş
oylumluca : hacimlice
oymacı : hakkâk, makaskâr
oymacılık : görsel sanatlar
oymak : aşiret, keskin, ekonomi, din, deşmek, hakketmek, kabile, kazmak, yemek
oynakça : oynak
oynaklanma : eklemlenme
oynamak : eğlenme, kımıldamak, sarsılmak, aldatmak, oyalanmak, dingildemek, kağşamak, karıştırmak, kırınmak, raksetmek
oynar : müteharrik
oynaş : aftos, flört, metres
oysaki : oysa, hâlbuki, meğer
oyuk : oyulmuş

Bazı OY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


oylanma :

TDK:
isim Oylanmak işi

oymak :
TDK:
1. isim Aşiret
2. İzcilikte küçük birlik
"Oymak beyi."

oyuluş :
TDK:
isim Oyulma işi

OY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Koyma Akıl, Oyma Akıl - Yazar: Haldun Taner
Oynamak İster misin? - Yazar: P.J. Tracy
Oynamak Varken - Yazar: Ahmet Cemal

Kelime Bulma Motoru