ON ile başlayan kelimeler

Başında ON harfleri bulunan 108 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Onurlandırıcı, Onurlandırmak

12 Harfli Kelimeler

Onaylanmamış, Onurlandırma

11 Harfli Kelimeler

Onarımcılık, Onaylamamak, Onaylamayan, Onaylanması, Onomatopeik

10 Harfli Kelimeler

Onarılamaz, Onaylanmak, Onaylanmış, Onaylatmak, Ongunculuk, Ontolojizm, Onurlanmak, Onursuzluk

9 Harfli Kelimeler

Onarılmak, Onaylamak, Onaylanış, Onaylanma, Onaylatma, Onaylayan, Onbaşılık, Onculayın, Ondalıkçı, Ondülatör, Ondülesiz, Onomastik, Onomatope, Ontogenez, Ontojenez, Ontolojik, Onurlanma

8 Harfli Kelimeler

Onarılma, Onarımcı, Onartmak, Onaylama, Ondurmak, Ondurmaz, Ondüleli, Ongunluk, Onkoloji, Onluklar, Ontoloji, Onuruyla

7 Harfli Kelimeler

Onamama, Onanizm, Onanmak, Onarıcı, Onarımı, Onarmak, Onartma, Onaşmak, Onaysız, Onbirli, Ondalık, Ondurma, Ongunlu, Onlarca, Onmadık, Onmamak, Onmasız, Onulmak, Onulmaz, Onurluk, Onursal, Onursuz

6 Harfli Kelimeler

Onamak, Onanma, Onarım, Onarma, Onaylı, Onbaşı, Ondüle, Onejit, Onluğu, Onulma, Onuncu, Onurlu

5 Harfli Kelimeler

Onama, Onbeş, Onbir, Ondan, Ongen, Ongun, Oniks, Onlar, Onluk, Onmak, Onmaz, Onsuz, Ontik

4 Harfli Kelimeler

Onam, Onar, Onat, Onay, Onca, Onda, Onlu, Onma, Onum, Onun, Onur

3 Harfli Kelimeler

Ona, Ons, Onu

2 Harfli Kelimeler

On

Bazı ON ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


onamama : hayır
onanizm : mastürbasyon, istimna
onarımcı : tamirci
onarımcılık : tamircilik
onarma : kalafat, mengene, pres, tamir
onat : uslu, akıllı, özenli, düzgün, uygun, yararlı, dürüst
onaylama : tasdik, icazet, kabul
onaylamamak : beğenmemek
onaylamayan : olumsuz
onaylanmak : tasdik edilmek
onaylanması : tevdi
onaylatmak : tasdik ettirmek
onaylayan : olumlu
onaylı : musaddak, tasdikli
ongunculuk : totemizm, totemcilik
ongunlu : armalı
ongunluk : saadet, mâmuriyet, mübâreklik, mutluluk, bolluk, bereket, feyiz
onlu : muaşer
onomatopeik : yansımalı
ontogenez : birey oluş
ontoloji : varlık bilimi
onur : haysiyet, izzetinefis, şeref, gurur, aybın, azamet, dokunmak, kibir, terim

Bazı ON ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


onat :

TDK:
1. sıfat Özenli, düzgün, uygun
2. Yararlı
3. Dürüst, iyi ahlaklı

onmak :
TDK:
1. nsz Daha iyi bir duruma girmek, salah bulmak
"Sakın kesme, yaş ağaca balta vuran el onmaz." - M. E. Yurdakul
2. Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
3. Hastalıktan, dertten kurtulmak, şifa bulmak, felah bulmak, iflah olmak

onursuzluk :
TDK:
isim Onursuz olma durumu, şerefsizlik

ON ile başlayan İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

ON ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ya Sonsuz Ya Onsuz - Yazar: Kerem Şen

Kelime Bulma Motoru