OK ile başlayan kelimeler

Başında OK harfleri bulunan 108 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Oksijenlenebilir

14 Harfli Kelimeler

Okşarövgülemek

13 Harfli Kelimeler

Oksijenlenmek

12 Harfli Kelimeler

Oksijenlemek, Okuryazarlık

11 Harfli Kelimeler

Oksijenleme, Oksitlenmek, Okuyabilmek

10 Harfli Kelimeler

Oksidasyon, Oksitlemek, Oksitlenme, Okullaşmak, Okunabilen, Okutmanlar, Okutmanlık, Okutturmak, Okuyuculuk

9 Harfli Kelimeler

Okaliptüs, Okeylemek, Okkalamak, Oklukirpi, Oksijenli, Oksitleme, Okşamalık, Okşarövgü, Okullarda, Okullaşma, Okumasını, Okumuşluk, Okunaksız, Oku-n-mak, Okunulmak, Okuryazar, Okutturma, Okutulmak

8 Harfli Kelimeler

Okkalama, Oklangeç, Oklanmak, Okşanmak, Okşatmak, Okşayıcı, Okumamış, Okunaklı, Okunması, Okunulma, Okutulma, Okültizm, Okyanusu

7 Harfli Kelimeler

Okazyon, Okçuluk, Okkalık, Oklamak, Oklayış, Okramak, Oksalat, Oksalik, Oksijen, Oksilit, Oksiyür, Okşamak, Okşanma, Okşantı, Okşatma, Okşayış, Okuldaş, Okumaya, Okuncak, Okunmak, Okutmak, Okutman, Okuyucu, Okyanus

6 Harfli Kelimeler

Okkalı, Oklava, Oklavı, Okrama, Okşama, Oktant, Oktrua, Okulda, Okullu, Okumak, Okumuş, Okunma, Okuntu, Okunuş, Okuşma, Okutma, Okutuş, Okuyup, Okuyuş, Oküler

5 Harfli Kelimeler

Okapi, Okluk, Oksit, Oktan, Oktav, Okuma, Okume, Okült

4 Harfli Kelimeler

Okar, Okçu, Okey, Okka, Okul, Okun, Okur

2 Harfli Kelimeler

Ok

Bazı OK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


okapi : gevişgetirenlerden
okar : telli balıkçıl
okey : plâstik, oldu
okeylemek : oldulamak
okkalı : ağır, değerli, ağırbaşlı, kırıcı, kaba, büyük
oklukirpi : kemirgenlerden
oksitleme : yükseltgeme
oksitlenme : yükseltgenme
oksitlenmek : yükseltgenmek
oksiyür : sivrikuyruk
okşama : aferin, nevaziş, okşantı
okşamalık : kuzum!
okşantı : okşama
okul : mektep, ekol, bulaşıkhane, koğuş, küçük ünlü uyumu, meslek, revir, şapel, tatil, tatil etmek, tuvalet, yatakhane, yemekhane
okulda : geçmek
okumak : kavramak, sövmek, küfretmek, mütalaa etmek, gözden geçirmek, karıştırmak, kıraat etmek, kulüp, mütalaa
okumaya : mütalaa
okumuş : aydın, güzide, mektep medrese görmüş, öğrenimli
okun : gez

Bazı OK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


oklanmak :

TDK:
nsz Okla vurulmak

oktav :
TDK:
isim, müzik Sekiz sesten oluşan ses dizisi, bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık

okuma :
TDK:
isim Okumak işi, kıraat
"Okuması vardı, yazması azdı." - B. Felek

OK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mimesis'i Okumaya Başlarken - Yazar: Fatma...
Okumaya Cesaretiniz Var mı? - Yazar: Ali Arpagünü

Kelime Bulma Motoru