O ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda O harfi bulunan 5 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Abaşo, Aciyo, Amigo, Anglo, Anuko, Apiko, Baldo, Banço, Bando, Banko, Banyo, Bardo, Basso, Biblo, Bordo, Bravo, Çello, Çinko, Denyo, Disko, Falso, Fisto, Folyo, Frigo, Gabro, Getto, Grado, Guano, Gusto, Hırbo, Kablo, Kadro, Kakao, Kanto, Kargo, Kasko, Kongo, Korno, Kriko, Lango, Largo, Lento, Limbo, Makro, Mambo, Mango, Manto, Metro, Mikro, Morto, Nemfo, Palto, Porno, Porto, Punto, Radyo, Rambo, Rodeo, Rosto, Salto, Salvo, Sirmo, Sirto, Steno, Stilo, Şaryo, Şinto, Şişko, Tablo, Tango, Tempo, Tokyo, Trafo, Triko, Triyo, Turbo, Turno, Video, Voyvo, Zango

Bazı O ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aciyo : acyo
anuko : ano
bando : mızıka
biblo : süslük
bravo : aferin, yaşa!
çello : viyolonsel
denyo : dengesiz, delibozuk
disko : diskotek
frigo : sevimsiz, soğuk
grado : derece
gusto : beğeni, zevk
kadro : takım, yer
kakao : hint bademi, kek, plântasyon
kargo : yük, uçak
kriko : kaldırıcı
lango : dökümhanede
limbo : ırmaklarda
makro : yakınlaştırma
mango : etli, hint kirazı
mikro : küçük, çapsız
morto : ölü
palto : erkek terzisi, iç cep, portmanto, vestiyer
şinto : şintoizm
tempo : vuruş, gidiş, ilerleyiş, tarz, ezgi
trafo : dönüştürücü, transformatör
triko : örgü, örme
zango : mincane, sarı fındık, sarı yağlı

Bazı O ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


basso :

TDK:
1. isim, müzik En kalın erkek sesi
"Bir iri karga basso sesiyle avaz avaz öttü." - H. Taner
2. En kalın sesli orkestra çalgısı

hırbo :
TDK:
1. sıfat İri yarı (kimse)
2. Sersem, salak, kaba saba

mango :
TDK:
isim, bitki bilimi Hint kirazı

O ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Hazro (Diyarbakır)
Varto (Muş)
Tillo (Siirt)

O ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Madam Bravo - Hayatta Kalmak İstiyorsan Hafrelri Dğeişitr - Yazar: Bilal Sami...
Madam Bravo - Yazar: Bilal Sami...

Kelime Bulma Motoru