O ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda O harfi bulunan 5 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Abaşo, Aciyo, Amigo, Anglo, Anuko, Apiko, Baldo, Banço, Bando, Banko, Banyo, Bardo, Basso, Biblo, Bordo, Bravo, Çello, Çinko, Denyo, Disko, Falso, Fisto, Folyo, Frigo, Gabro, Getto, Grado, Guano, Gusto, Hırbo, Kablo, Kadro, Kakao, Kanto, Kargo, Kasko, Kongo, Korno, Kriko, Lango, Largo, Lento, Limbo, Makro, Mambo, Mango, Manto, Metro, Mikro, Morto, Nemfo, Palto, Porno, Porto, Punto, Radyo, Rambo, Rodeo, Rosto, Salto, Salvo, Sirmo, Sirto, Steno, Stilo, Şaryo, Şinto, Şişko, Tablo, Tango, Tempo, Tokyo, Trafo, Triko, Triyo, Turbo, Turno, Video, Voyvo, Zango

Bazı O ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aciyo : acyo
anuko : ano
bravo : aferin, yaşa!
çello : viyolonsel
çinko : 37, alfenit, alman gümüşü, krank, oyma baskı, tutya, zn
denyo : dengesiz, delibozuk
disko : diskotek
falso : yanlışlık, yanlış
folyo : haddeci
frigo : sevimsiz, soğuk
hırbo : sersem
kablo : ileteç, halat ve kablo ekleyicisi, kelepçe
kadro : takım, yer
kargo : yük, uçak
kriko : kaldırıcı
lango : dökümhanede
lento : boyunduruk, ağır
makro : yakınlaştırma
mango : etli, hint kirazı
metro : metre, metropoliten, yer altı treni
mikro : küçük, çapsız
nemfo : nemfoman
palto : erkek terzisi, iç cep, portmanto, vestiyer
radyo : deneme yayını, haberleşme teknikeri, hoparlör, ıradıyo, kitle iletişim aracı

Bazı O ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


baldo :

TDK:
isim İri ve dolgun taneli pilavlık pirinç

korno :
TDK:
1. isim Savaşlarda çağrı aracı olarak kullanılan boynuz veya fil dişi boru
2. müzik Bir ağızlık, kendi üzerine dolanmış koni biçiminde uzun bir boru ve ağzı genişçe açılan bir kulaklıktan oluşan üflemeli bakır çalgı

metro :
TDK:
isim Büyükşehirlerde semtler arasında işleyen, ulaşımı yerin altında sağlayan tren, yer altı treni
"Sizler de bir parça himmet edersiniz, boğaz köprüsünün, metroların kurulduğu bugünlerde, bizim dev harita da sıraya girer belki." - B. R. Eyuboğlu

O ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Hazro (Diyarbakır)
Varto (Muş)
Tillo (Siirt)

O ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Romantik Korno - Yazar: Akif Kurtuluş

Kelime Bulma Motoru