O ile biten 4 harfli kelimeler

Sonunda O harfi bulunan 4 harfli 62 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

Acyo, Alto, Argo, Avro, Balo, Baro, Belo, Bono, Büro, Ciro, Cubo, Çipo, Defo, Depo, Filo, Fino, Foto, Gaco, Gato, Homo, İglo, Judo, Juro, Kano, Karo, Kilo, Koro, Laso, Logo, Lolo, Mayo, Miço, Muço, Nato, Pano, Paso, Peso, Pezo, Piko, Pipo, Polo, Popo, Puro, Repo, Rulo, Sabo, Sako, Silo, Solo, Şalo, Şano, Şato, Şolo, Tifo, Tipo, Togo, Toto, Trio, Tüyo, Vazo, Veto, Vido

Bazı O ile biten 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


acyo : aciyo
alto : viyola, kontralto
argo : serserilerin, jargon, külhanbeylerinin, '''yozdil''', küllük ağzı
avro : ekü
belo : köpek
bono : emre muharrer senet
büro : işyeri, yazıhane, bölüm, şube, iç mimar, idarehane, ofis
ciro : haftalık, döndürüm
cubo : küp
çipo : çapa, çıpa
defo : kusur, özür, bozukluk
depo : korunmak, koruncak, ardiye, bekçi, hazne, magazin, methar
filo : bit
fino : esrar, dalkavuk, yağcı, köpek
foto : ışık, fotoğraf
gaco : kadın, dost, sevgili, metres, gacı
gato : pasta, çörek
iglo : iglu
judo : tutmalara, fırlatmalara

Bazı O ile biten 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bono :

TDK:
isim, hukuk Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet, emre muharrer senet

paso :
TDK:
1. isim Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden muaf tutulduğunu gösteren belge
2. Sürekli

rulo :
TDK:
1. isim Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
"Duvarlardaki raflarda kurtların kemire kemire bitiremediği el yazmaları, parşömenler ve harita ruloları vardı." - İ. O. Anar
2. Boya işlerinde kullanılan emici özelliğe sahip sünger veya sentetik silindir
3. sıfat Silindir biçiminde, içine değişik malzeme konularak hazırlanmış (köfte, pasta, dondurma)

O ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sherlock Holmes - Karo Kızı - Yazar: Steve Hayes
Foto Muhabiri Ara Güler - Yazar: Nezih Tavlaş

Kelime Bulma Motoru