O ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 8 harfli 141 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Obartıcı, Obartmak, Objektif, Obsesyon, Odacılık, Odaklama, Odalarda, Odunumsu, Oğalamak, Oğdurmak, Oğlancık, Oğlanevi, Okkalama, Oklangeç, Oklanmak, Okşanmak, Okşatmak, Okşayıcı, Okumamış, Okunaklı, Okunması, Okunulma, Okutulma, Okültizm, Okyanusu, Olabilen, Olabilir, Olabilme, Olagelen, Olanaklı, Olasılık, Oldurgan, Oldurmak, Olgulara, Olgunluk, Oligarşi, Oligopol, Oligosen, Olmasına, Olmasını, Olmazlık, Olumlama, Olumlusu, Olurlama, Oluşumcu, Omurilik, Omuzlama, Onarılma, Onarımcı, Onartmak, Onaylama, Ondurmak, Ondurmaz, Ondüleli, Ongunluk, Onkoloji, Onluklar, Ontoloji, Onuruyla, Operatör, Operetçi, Optimist, Optimizm, Oracıkta, Oralılık, Oramiral, Oranlama, Orantılı, Oratoryo, Organize, Organlar, Organlık, Organtin, Orijinal, Orkestra, Ormanlık, Ormansız, Ornatmak, Orsalama, Ortaklar, Ortaklık, Ortalama, Ortamlar, Ortaokul, Ortodoks, Ortoklaz, Ortopedi, Orunlama, Oryantal, Osilatör, Osteolog, Osteopat, Otacılık, Otalamak, Otellere, Otlakiye, Otlanmak, Otlatmak, Otobüsçü, Otografi, Otokrasi, Otomatik, Otomobil, Otomotiv, Otoriter, Otoskopi, Ototrofi, Oturacak, Oturaklı, Oturduğu, Oturmaya, Oturtmak, Oturulan, Oturulma, Oturuşma, Oturuşun, Otuzuncu, Ovalamak, Ovdurmak, Ovdurtma, Oyacılık, Oyalamak, Oyalanma, Oyalantı, Oydurmak, Oylamada, Oylanmak, Oylumsuz, Oynaklık, Oynanmak, Oynaşlık, Oynaşmak, Oynatmak, Oyukları, Oyulgama, Oyumlama, Ozalitçi, Ozanımsı, Ozokerit, Ozonlama, Ozonoliz

Bazı O ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


obsesyon : tekrarlayıcı
odacılık : hademelik
odalarda : ocak
oğdurmak : ovdurmak
oğlanevi : erkekevi
okumamış : cahil, ümmi
okültizm : gizlicilik
okyanusu : pasifik okyanusu
oldurmak : olgunlaştırmak
olgulara : olumlu, pozitif
omurilik : murdarilik
ondurmaz : öldürücü, kötüleştirici
ontoloji : varlık bilimi
onuruyla : haysiyetiyle
optimizm : iyimserlik, nikbinlik
organize : düzenlenmiş, düzenli
organtin : ince
orijinal : otantik, asıl, özgün, bolgu, ibdaî, orjinal, sıfır numara, yen, yengi
orkestra : beraberlik müziği
ortaklar : şürekâ
ortaklık : iştirak, müşareket, şirket, kumpanya, kurum, paydaşlık, şeriklik
ortaokul : orta mektep
ortoklâz : ortoz
osilatör : titreşir
osteopat : kas
otalamak : zehirlemek, ağılamak, otamak
otlatmak : otarmak, yaymak
otomatik : özdevimli

Bazı O ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


olabilir :

TDK:
sıfat Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
"Olabilir her yola başvurdum."

orunlama :
TDK:
isim, tiyatro Bir konunun yerine onunla benzerlikleri olan bir başka konuyu anlatma

ozalitçi :
TDK:
isim Ozalit yapan veya çıkaran kimse

O ile başlayan 8 harfli İlçe isimleri

Osmaneli (Bilecik)
Orhaneli (Bursa)
Osmancık (Çorum)

O ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Otomatik Portakal - Yazar: Anthony Burgess
Ortodoks Oğlanlar İçin Fücur - Yazar: Metin Kaygalak
Otomatik Portakal - Yazar: Anthony Burgess

Kelime Bulma Motoru