O ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 10 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Obartılmak, Obligasyon, Oburcasına, Oburlaşmak, Odaklanmak, Odaklaşmak, Odaklayıcı, Odunlaşmak, Odyovizüel, Oftalmolog, Oğlaklamak, Oğlancılık, Oğullanmak, Oğuşturmak, Oksidasyon, Oksitlemek, Oksitlenme, Okullaşmak, Okunabilen, Okutmanlar, Okutmanlık, Okutturmak, Okuyuculuk, Olağandışı, Olağanüstü, Olamayacak, Olasıcılık, Olgunlaşma, Olmazlamak, Oluklaşmak, Olumsallık, Olumsuzluk, Oluşturmak, Ommatidyum, Omuzdaşlık, Omuzlanmak, Onarılamaz, Onaylanmak, Onaylanmış, Onaylatmak, Ongunculuk, Ontolojizm, Onurlanmak, Onursuzluk, Operakomik, Operatörün, Oportünist, Oportünizm, Oraklaşmak, Oranlamaya, Oransızlık, Orantılama, Ordinaryüs, Organlaşma, Orjinallik, Orkestracı, Orkestralı, Ormancılık, Ormanlarda, Ormanlaşma, Ornitoloji, Ornitorenk, Ortacıklar, Ortakçılık, Ortaklaşma, Ortakyaşar, Ortasından, Ortopedist, Osmalicada, Osmanlılık, Oşinografi, Otlakçılık, Otlatılmak, Otoerotizm, Otokontrol, Otomobilci, Otomobilde, Otomobilin, Otoriterli, Oturmuşluk, Oturtmalık, Oturtulmak, Ovuşturmak, Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık, Ozmonoloji, Ozonlaşmak, Ozonlayıcı, Ozonometre

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


oburcasına : oburca
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
oğullanmak : arılar
oğuşturmak : ovuşturmak
oksidasyon : yükseltgenme
okunabilen : akıcı
okutmanlar : öğretim yardımcıları
okuyuculuk : hanendelik
olamayacak : gayrikabil, olmaz olmaz
olasıcılık : probabilizm
olmazlamak : veto etmek
olumsuzluk : nefiy, koşaç, menfilik, nefi
oluşturmak : düzmek, etmek, kurmak, meydana getirmek, peyda etmek, terkip etmek, tesis etmek, teşkil etmek, tevlit etmek, türetmek, üretmek, vermek, yapmak
ommatidyum : görme gözesi
omuzdaşlık : arkadaşlık, dayanışma, tesanüt, ayaktaşlık
onarılamaz : gayrikabilitelâfi
onaylanmak : tasdik edilmek
onaylanmış : tasdikli
ongunculuk : totemizm, totemcilik
onursuzluk : şerefsizlik, haysiyetsizlik
oportünist : günoğlu, fırsatçı
oranlamaya : tahminî
oransızlık : nispetsizlik
orjinallik : özgünlük
ortacıklar : temel tanecik
osmalicada : osmâniyye
oşinografi : ana deniz bilimi

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ongunculuk :

TDK:
isim, toplum bilimi Totemcilik

ornitoloji :
TDK:
isim Kuş bilimi

otomobilci :
TDK:
isim Otomobil alıp satan kimse

O ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Odunpazarı (Eskişehir)
Onikişubat (Kahramanmaraş)

Kelime Bulma Motoru