O ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında O harfi bulunan 10 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Obartılmak, Obligasyon, Oburcasına, Oburlaşmak, Odaklanmak, Odaklaşmak, Odaklayıcı, Odunlaşmak, Odyovizüel, Oftalmolog, Oğlaklamak, Oğlancılık, Oğullanmak, Oğuşturmak, Oksidasyon, Oksitlemek, Oksitlenme, Okullaşmak, Okunabilen, Okutmanlar, Okutmanlık, Okutturmak, Okuyuculuk, Olağandışı, Olağanüstü, Olamayacak, Olasıcılık, Olgunlaşma, Olmazlamak, Oluklaşmak, Olumsallık, Olumsuzluk, Oluşturmak, Ommatidyum, Omuzdaşlık, Omuzlanmak, Onarılamaz, Onaylanmak, Onaylanmış, Onaylatmak, Ongunculuk, Ontolojizm, Onurlanmak, Onursuzluk, Operakomik, Operatörün, Oportünist, Oportünizm, Oraklaşmak, Oranlamaya, Oransızlık, Orantılama, Ordinaryüs, Organlaşma, Orjinallik, Orkestracı, Orkestralı, Ormancılık, Ormanlarda, Ormanlaşma, Ornitoloji, Ornitorenk, Ortacıklar, Ortakçılık, Ortaklaşma, Ortakyaşar, Ortasından, Ortopedist, Osmalicada, Osmanlılık, Oşinografi, Otlakçılık, Otlatılmak, Otoerotizm, Otokontrol, Otomobilci, Otomobilde, Otomobilin, Otoriterli, Oturmuşluk, Oturtmalık, Oturtulmak, Ovuşturmak, Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık, Ozmonoloji, Ozonlaşmak, Ozonlayıcı, Ozonometre

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


obartılmak : abartılmak
obligasyon : yükümlülük
oburcasına : oburca
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
oğlancılık : kulamparalık
oğullanmak : arılar
oğuşturmak : ovuşturmak
oksidasyon : yükseltgenme
oksitlemek : yükseltgemek
okuyuculuk : hanendelik
olamayacak : gayrikabil, olmaz olmaz
olasıcılık : probabilizm
olmazlamak : veto etmek
olumsallık : imkân
ommatidyum : görme gözesi
onarılamaz : gayrikabilitelâfi
onaylanmak : tasdik edilmek
onaylanmış : tasdikli
onaylatmak : tasdik ettirmek
ongunculuk : totemizm, totemcilik
operatörün : ameliyat
oportünist : günoğlu, fırsatçı
orjinallik : özgünlük
ornitoloji : kuş bilimi
ortacıklar : temel tanecik
ortaklaşma : iştirak, müşareket
ortasından : yarmak
oşinografi : ana deniz bilimi, deniz bilimi
otoerotizm : özün erosluk
otomobilin : şasi
oturmuşluk : benimsenmiş, oturaklılık
oturtulmak : gömülmek
oynaklanma : eklemlenme
oyunbazlık : düzencilik, hilecilik
ozonometre : ozonölçer

Bazı O ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


oğlaklamak :

TDK:
nsz Keçi, yavrulamak

operakomik :
TDK:
isim Konuşmalı ve şarkılı bölümlerin bir arada bulunduğu oyun

Osmanlılık :
TDK:
özel, isim Osmanlı olma durumu
"Osmanlılık ne yalnız Türklük ne de yalnız Müslümanlık demektir." - Ö. Seyfettin

O ile başlayan 10 harfli İlçe isimleri

Odunpazarı (Eskişehir)
Onikişubat (Kahramanmaraş)

O ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Madenci Kasabasının Öyküsü 2 - Olgunlaşma - Yazar: Lewis Jones
Şıklığın Resmi Tarihi, Olgunlaşma Enstitüleri - Yazar: Yümniye Ekbulut
Güç ve Güzellik-IV.Murat'ın Olağandışı Yaşamı - Yazar: Adnan Özyalçıner

Kelime Bulma Motoru