NT ile biten kelimeler

Sonunda NT harfleri bulunan 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Müşkülpesent

11 Harfli Kelimeler

Determinant, Postrestant, Terkibibent

10 Harfli Kelimeler

Hinterlant, Terciibent

9 Harfli Kelimeler

Danişment, Evrenkent, Hodpesent, Hornblent, Komponent, Konsonant, Permanant, Represant, Videobant

8 Harfli Kelimeler

Aselbent, Dominant, Filament, Gradyent, Kalebent, Köşebent, Nihavent, Pazıbent, Pazubent, Reeskont, Sekstant, Selobant, Yörekent, Zeravent

7 Harfli Kelimeler

Adjoint, Başkent, Cazbant, Cilbent, Derbent, Element, Ferment, Fetment, İzolant, Kırlent, Krokant, Nalbant, Paybent, Payvent, Pazvant, Pigment, Reprint, Solvent, Şetlant, Tanjant, Tülbent, Varyant

6 Harfli Kelimeler

Amyant, Antant, Apsent, Bülent, Çavunt, Dekont, Detant, Doçent, Forint, Kement, Lejant, Levent, Menent, Moment, Oktant, Patent, Pekent, Pesent, Ravent, Sekant, Vikont, Yüğünt

5 Harfli Kelimeler

Akont, Front, Print, Raunt, Stant, Trent

4 Harfli Kelimeler

Bant, Bent, Fent, Font, Jant, Kant, Kent, Kont, Kunt, Mont, Punt, Rant, Rint, Yont, Yunt

3 Harfli Kelimeler

Ant

Bazı NT ile biten kelimelerin eş anlamlıları


adjoint : sınırdaş
amyant : asbest, tartan
ant : yemin, ahit, kasem, peyman
antant : anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
başkent : başşehir, hükûmet merkezi, payıtaht, payitaht
bent : büğet, bağ, rabıt, bağlam, kanun maddesi
cilbent : klâsör, sıralaç
çavunt : ün, şöhret
danişment : bilgili
detant : yumuşama
dominant : hâkim, egemen, başat
element : öge
fent : düzen, hile
ferment : maya, enzim
fetment : mayai, enzim
gradyent : bayırlık
hinterlant : iç bölge, arkabahçe
hodpesent : bencil, benci
kement : argan, lâso
kent : şehir, site, baluk
komponent : bileşen
konsonant : ünsüz
krokant : fındık
kunt : ağır

Bazı NT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


cazbant :

TDK:
isim Caz müziği çalan orkestra
"Kaldırımın nihayetinde bir cazbant sesi geliyor." - P. Safa

levent :
TDK:
1. isim, tarih Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
"Kıyıdaki barakadan bizim leventler birer birer çıkıp denize dalarlardı." - C. Uçuk
2. sıfat Uzun
"Kuvvetle büyüyen levent kavaklardan başlar; sırasıyla meşe, ayva, köknar ve çamlarla biterdi." - S. F. Abasıyanık
3. sıfat Boylu boslu, yakışıklı (kimse)

ravent :
TDK:
isim, bitki bilimi Karabuğdaygillerden, 1-2 metre yüksekliğinde, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)

NT ile biten İlçe isimleri

Buharkent (Aydın)
Doğankent (Giresun)
Senirkent (Isparta)
Akçakent (Kırşehir)
Taşkent (Konya)
Derbent (Konya)
Yakakent (Samsun)
Saraykent (Yozgat)

Kelime Bulma Motoru