NDA ile biten kelimeler

Sonunda NDA harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Antipropaganda, Araştırmasında, Vaktizamanında

12 Harfli Kelimeler

Haddizatında, Karşılığında, Kazındığında, Televizyonda

11 Harfli Kelimeler

Dakikasında, Karayolunda

10 Harfli Kelimeler

Amelimanda, Doğduğunda, Karşısında, Propaganda, Propoganda, Sağlığında, Varlığında, Yeraltında, Yokluğunda

9 Harfli Kelimeler

Anlamında, Durumunda, Esnasında, Gıyabında, Huzurunda, Kararında, Konusunda, Nazarında, Ortamında, Ortasında, Ramazanda, Sırasında, Telefonda, Tıkırında, Zamanında

8 Harfli Kelimeler

Alabanda, Anakonda, Arasında, Ebadında, Esasında, Hakkında, Hollanda, İcabında, Meydanda, Turfanda, Zarfında, Zımnında

7 Harfli Kelimeler

Altında, Aslında, Babında, Başında, Çapında, Dışında, Fırında, İzlanda, Kumanda, Maganda, Ormanda, Payanda, Sonunda, Uğrunda, Veranda, Yanında, Yaşında, Yolunda

6 Harfli Kelimeler

Ajanda, Anında, Branda, Ucunda

5 Harfli Kelimeler

Bunda, Cunda, Fonda, Funda, Kanda, Kunda, Manda, Panda, Randa, Sonda, Şunda

4 Harfli Kelimeler

Onda

Bazı NDA ile biten kelimelerin eş anlamlıları


alabanda : askıntı, yakınlık, paylama, azarlama
altında : sahne aşağısı
arasında : ara yerde, beyninde, içre, orta
araştırmasında : balıkçı gemisi
aslında : bir kere, gerçekte, haddizatında, zaten
babında : konusunda, babından
başında : baykuş
branda : branda bezi
durumunda : eşek kuyruğu gibi ne uzar, ne kısalır, yerinde
esasında : fi'l-hakîka
esnasında : sırasında, iken
fırında : pişmek
funda : süpürge çalısı, süpürge otu
haddizatında : aslında
hakkında : üzerine, için, karşı
icabında : gerekince, gerekirse, gereğinde
izlanda : baltık denizi devletleri konseyi
kanda : gamaglobülin, lenfosit
kararında : azimli
karayolunda : sürücü
karşılığında : için, mukabil
kazındığında : kazıkazan
kumanda : komuta, komut
maganda : görgüsüz, kaba, anlayışsız
manda : su sığırı, camız, kömüş, balak

NDA ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ucunda Ölüm Var - Yazar: Kemal Varol
Kozmik Üçleme 1: Sessiz Gezegenin Dışında - Yazar: Clive Staples...
Sürünün Dışında - Yazar: N. Toygar Ateş
Bir Hava Taarruzu Sırasında Barış Üzerine Düşünceler - Yazar: Virginia Woolf
Gıyabında Sevmek - Yazar: Hüseyin Eylik
Yüreğinin Sesi Dilimin Ucunda - Yazar: Ayşe Demirtaş
Cumhuriyet Donanmasının Kuruluşu Sırasında 60 Yıl Hizmet - 2 Cilt Takım - Yazar: Afif Büyüktuğrul
Hiçbiryerdekiler - Oyun Dışında Oyun - Yazar: Yakup Yaşar
Ayın Ucunda - Yazar: Faik Baysal

NDA ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NUR - 1: (Bu) Bizim inzâl ettiğimiz ve (hükümlerini üzerinize) farz kıldığımız bir sûredir. Belki düşünüp öğüt alırsınız diye onda açık seçik âyetler indirdik.
HİCR - 10: Andolsun, senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik.
MÜLK - 10: Ve: Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, (şimdi) şu alevli cehennemin mahkûmları arasında olmazdık! diye ilâve ederler.

Kelime Bulma Motoru