N ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 13 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anlamlandıran, Anlaşılamayan, Aşırıyemekten, Başarılamayan, Beklenilmeyen, Buselikaşiran, Buzdolabından, Büyüklenmeyen, Communication, Çaresizlikten, Damardaraltan, Değerlendiren, Değişmeksizin, Değiştirmeden, Dekompozisyon, Demonstrasyon, Determinasyon, Divanıhümayun, Dokümantasyon, Dramatizasyon, Duygulandıran, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen, Emprovizasyon, Engellenmeyen, Geciktirmeden, Göktırmalayan, Hipertansiyon, Homurdanmadan, Hoşlanılmayan, İhsanıhümayun, İsteklendiren, Kalsifikasyon, Kanıtlanmadan, Karbonizasyon, Kaygılandıran, Kederlendiren, Kendiliğinden, Kıvılkesilgen, Kızılkantaron, Klasifikasyon, Kointegrasyon, Konfederasyon, Konfigürasyon, Konsantrasyon, Konsolidasyon, Konstrüksiyon, Kullanılmayan, Mantardoğuran, Modernizasyon, Mührüsüleyman, Nimetlendiren, Nitrogliserin, Nötralizasyon, Nükleoprotein, Otokorelasyon, Özgürleştiren, Pastörizasyon, Peneplanation, Petrifikasyon, Preperception, Projelendiren, Reenkarnasyon, Reprodüksiyon, Röprodüksiyon, Sakinleştiren, Saklamaksızın, Sedimantasyon, Selamünkavlen, Sertifikasyon, Sınıflandıran, Sinirlendiren, Sinyalizasyon, Sosyalizasyon, Stabilizasyon, Stabilization, Sterilizasyon, Şevketibostan, Temizliğinden, Yabaniakdiken, Yıldırımkıran

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anlamlandıran : müfessir
aşırıyemekten : çatlamak
başarılamayan : başarısız
beklenilmeyen : sürpriz, zıppadak
buzdolabından : sıpırtmak
çaresizlikten : elinden gelmemek
değişmeksizin : tekdüze
değiştirmeden : aynen
demonstrasyon : gösteri
divanıhümayun : padişah divanı
dokümantasyon : belgeleme
duygulandıran : içli
düşünmeksizin : bedaheten, ihtiyarsız
düşünülemeyen : akla gelmedik
engellenmeyen : özgür
göktırmalayan : gökdelen
hoşlanılmayan : güruh
isteklendiren : teşvikçi
kanıtlanmadan : varsayım
kaygılandıran : düşündürücü
kederlendiren : müellim
kendiliğinden : bizatihi, hudayinabit, bi-zâtihi, doğal, hodbehot, kendi kendine, otomatik olarak, resen, tabiatıyla, zaten
kıvılkesilgen : elektrolit
konfigürasyon : yapılandırma, konbiçim
mührüsüleyman : tüysüz
otokorelasyon : ardışık bağımlılık
peneplanation : yontuklaşma
petrifikasyon : taşlaşma
preperception : önalgı
reenkarnasyon : tenasuh, tenasüh, ruh göçü
reprodüksiyon : çoğaltma, röprodüksiyon
saklamaksızın : açık açık
sedimantasyon : çökelme, tortulaşma
selâmünkavlen : inme

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


sterilizasyon :

TDK:
isim Arınıklık

yıldırımkıran :
TDK:
isim Yıldırımsavar

N ile biten 13 harfli İlçe isimleri

Edremit / Van (Van)

Kelime Bulma Motoru