N ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 13 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Anlamlandıran, Anlaşılamayan, Aşırıyemekten, Başarılamayan, Beklenilmeyen, Buselikaşiran, Buzdolabından, Büyüklenmeyen, Communication, Çaresizlikten, Damardaraltan, Değerlendiren, Değişmeksizin, Değiştirmeden, Dekompozisyon, Demonstrasyon, Determinasyon, Divanıhümayun, Dokümantasyon, Dramatizasyon, Duygulandıran, Düşünmeksizin, Düşünülemeyen, Emprovizasyon, Engellenmeyen, Geciktirmeden, Göktırmalayan, Hipertansiyon, Homurdanmadan, Hoşlanılmayan, İhsanıhümayun, İsteklendiren, Kalsifikasyon, Kanıtlanmadan, Karbonizasyon, Kaygılandıran, Kederlendiren, Kendiliğinden, Kıvılkesilgen, Kızılkantaron, Klasifikasyon, Kointegrasyon, Konfederasyon, Konfigürasyon, Konsantrasyon, Konsolidasyon, Konstrüksiyon, Kullanılmayan, Mantardoğuran, Modernizasyon, Mührüsüleyman, Nimetlendiren, Nitrogliserin, Nötralizasyon, Nükleoprotein, Otokorelasyon, Özgürleştiren, Pastörizasyon, Peneplanation, Petrifikasyon, Preperception, Projelendiren, Reenkarnasyon, Reprodüksiyon, Röprodüksiyon, Sakinleştiren, Saklamaksızın, Sedimantasyon, Selamünkavlen, Sertifikasyon, Sınıflandıran, Sinirlendiren, Sinyalizasyon, Sosyalizasyon, Stabilizasyon, Stabilization, Sterilizasyon, Şevketibostan, Temizliğinden, Yabaniakdiken, Yıldırımkıran

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anlamlandıran : müfessir
anlaşılamayan : düğüm
başarılamayan : başarısız
beklenilmeyen : sürpriz, zıppadak
büyüklenmeyen : kasıntısız, kibirsiz
communication : ortaksama
çaresizlikten : elinden gelmemek
değişmeksizin : tekdüze
değiştirmeden : aynen
demonstrasyon : gösteri
dokümantasyon : belgeleme
duygulandıran : içli
düşünmeksizin : bedaheten, ihtiyarsız
geciktirmeden : yarından tezi yok
göktırmalayan : gökdelen
isteklendiren : teşvikçi
kaygılandıran : düşündürücü
kederlendiren : müellim
kendiliğinden : bizatihi, hudayinabit, bi-zâtihi, doğal, hodbehot, kendi kendine, otomatik olarak, resen, tabiatıyla, zaten
kıvılkesilgen : elektrolit
kızılkantaron : kızılkantarongiller
klasifikasyon : sınıflama, sınıflandırma
kointegrasyon : eşbütünleşim
konfederasyon : genbirlik, üstbirlik
konfigürasyon : yapılandırma, konbiçim
konsolidasyon : tahkim
kullanılmayan : metrûk
modernizasyon : modernleşmek
mührüsüleyman : tüysüz
nimetlendiren : mün'im
otokorelasyon : ardışık bağımlılık
pastörizasyon : süt, bira
peneplanation : yontuklaşma
preperception : önalgı

Bazı N ile biten 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


buselikaşiran :

TDK:
isim, müzik Klasik Türk müziğinde birleşik bir makam

nitrogliserin :
TDK:
isim, kimya Nitrik asit içine gliserin konularak elde edilen, uçuk sarı renkte, yağ kıvamında, güçlü patlayıcı özelliği olan madde

reprodüksiyon :
TDK:
isim Çoğaltma

N ile biten 13 harfli İlçe isimleri

Edremit / Van (Van)

Kelime Bulma Motoru