N ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 12 harfli 110 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Abstraksiyon, Aglomerasyon, Aglütinasyon, Ağırlaştıran, Ahmakıslatan, Akreditasyon, Akşam-le-yin, Alacakmışsın, Alışılagelen, Alışılmıştan, Anlaşılmayan, Artikülasyon, Atefleksiyon, Başteknisyen, Bayatiaraban, Beğenilmeyen, Beklenilenin, Bilinmeyenin, Bodoslamadan, Canıgönülden, Canıyürekten, Constitution, Çalışkan-sın, Çalıştırılan, Çobanaldatan, Dejenerasyon, Demodülasyon, Duraksamadan, Duyurulmayan, Düşünülmeyen, Eve-girerken, Fermantasyon, Fermentasyon, Gamaglobülin, Gayrimuayyen, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Giyinişinden, Halüsinasyon, Hipotansiyon, Işıklandıran, İdealizasyon, İlgilendiren, İllüstrasyon, İstemeksizin, İstenilmeyen, İşçi-işveren, Kanalizasyon, Kapitülasyon, Kararlamadan, Karıncayiyen, Katlanamayan, Kayırılmayan, Kımıldamadan, Kımıldamayan, Kırkmerdiven, Kodifikasyon, Kolonizasyon, Komplikasyon, Komünikasyon, Konformasyon, Konservasyon, Konsültasyon, Konuşulmayan, Koordinasyon, Koparılmayan, Kullanıcının, Lokalizasyon, Manalandıran, Manipülasyon, Mastürbasyon, Matematisyen, Mavikantaron, Mekanizasyon, Menstrüasyon, Metrolojinin, Metropoliten, Modifikasyon, Motorkaravan, Mütenekkiren, Müteveccihen, Neşelendiren, Obstrüksiyon, Organizasyon, Öksüzdoyuran, Özenmeksizin, Pasifikasyon, Perturbation, Postposition, Prekambriyen, Presbiteryen, Prezantasyon, Radyotelefon, Sallanabilen, Sigortalının, Streptomisin, Substitution, Şaşkınlıktan, Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarımlanan, Tembellikten, Türkmenistan, Utanmaksızın, Vazgeçebilen, Vazgeçemeyen, Yaradılıştan, Yaratılıştan, Yorgunluktan, Yürekliliğin

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


abstraksiyon : soyutlama
ağırlaştıran : ağırlaştırıcı
akreditasyon : denklik
alışılagelen : sıradan, rutin
anlaşılmayan : muamma
beklenilenin : tersine
canıgönülden : içtenlikle, canıyürekten
çalışkan-sın : ek fiil
çobanaldatan : çobanaldatangillerden, keçisağan, dağ kırlangıcı
demodülasyon : kipçözüm
duraksamadan : gözü kapalı, tereddütsüz
duyurulmayan : gizli
eve-girerken : avrat malı, kapı mandalı
fermentasyon : fermantasyon
geliyormusun : gelibbamın
gelmek-sizin : türemiş zarf
ışıklandıran : münnevvir
ilgilendiren : ait, raci
istemeksizin : gayri ihtiyari, gayriihtiyarî
istenilmeyen : belâlar mübareği, kötü, rağbetsiz
katlanamayan : hazımsız
kayırılmayan : tavsiyesiz
kımıldamadan : çakılıp kalmak
kımıldamayan : dingin, sakin
komünikasyon : iletişim, haberleşme, bildirişim
konformasyon : konoluşum
konuşulmayan : ölü dil
koparılmayan : kayış gibi
kullanıcının : bağıntı, yardımlı metin
mastürbasyon : istimna, onanizm
mavikantaron : birleşikgillerden, belemir, acımık
metrolojinin : hukukî metroloji
pasifikasyon : barışlandırına
postposition : artlaç

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


streptomisin :

TDK:
isim, tıp (***) Verem basili, şarbon, difteri, veba, menenjit, zatürre vb. hastalıklara sebep olan mikroplara karşı kullanılan bir antibiyotik

Kelime Bulma Motoru