N ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda N harfi bulunan 12 harfli 110 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Abstraksiyon, Aglomerasyon, Aglütinasyon, Ağırlaştıran, Ahmakıslatan, Akreditasyon, Akşam-le-yin, Alacakmışsın, Alışılagelen, Alışılmıştan, Anlaşılmayan, Artikülasyon, Atefleksiyon, Başteknisyen, Bayatiaraban, Beğenilmeyen, Beklenilenin, Bilinmeyenin, Bodoslamadan, Canıgönülden, Canıyürekten, Constitution, Çalışkan-sın, Çalıştırılan, Çobanaldatan, Dejenerasyon, Demodülasyon, Duraksamadan, Duyurulmayan, Düşünülmeyen, Eve-girerken, Fermantasyon, Fermentasyon, Gamaglobülin, Gayrimuayyen, Geliyormusun, Gelmek-sizin, Giyinişinden, Halüsinasyon, Hipotansiyon, Işıklandıran, İdealizasyon, İlgilendiren, İllüstrasyon, İstemeksizin, İstenilmeyen, İşçi-işveren, Kanalizasyon, Kapitülasyon, Kararlamadan, Karıncayiyen, Katlanamayan, Kayırılmayan, Kımıldamadan, Kımıldamayan, Kırkmerdiven, Kodifikasyon, Kolonizasyon, Komplikasyon, Komünikasyon, Konformasyon, Konservasyon, Konsültasyon, Konuşulmayan, Koordinasyon, Koparılmayan, Kullanıcının, Lokalizasyon, Manalandıran, Manipülasyon, Mastürbasyon, Matematisyen, Mavikantaron, Mekanizasyon, Menstrüasyon, Metrolojinin, Metropoliten, Modifikasyon, Motorkaravan, Mütenekkiren, Müteveccihen, Neşelendiren, Obstrüksiyon, Organizasyon, Öksüzdoyuran, Özenmeksizin, Pasifikasyon, Perturbation, Postposition, Prekambriyen, Presbiteryen, Prezantasyon, Radyotelefon, Sallanabilen, Sigortalının, Streptomisin, Substitution, Şaşkınlıktan, Tasalandıran, Tasalanmayan, Tasarımlanan, Tembellikten, Türkmenistan, Utanmaksızın, Vazgeçebilen, Vazgeçemeyen, Yaradılıştan, Yaratılıştan, Yorgunluktan, Yürekliliğin

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akreditasyon : denklik
akşam-le-yin : türemiş zarf
alışılmıştan : olağanüstü
anlaşılmayan : muamma
bilinmeyenin : ön sezi, önsezi
canıyürekten : canıgönülden
çalıştırılan : verim
çobanaldatan : çobanaldatangillerden, keçisağan, dağ kırlangıcı
dejenerasyon : soysuzlaşma, yozlaşma
duyurulmayan : gizli
fermentasyon : fermantasyon
gayrimuayyen : belirsiz, belgisiz
ilgilendiren : ait, raci
illüstrasyon : resimleme, resmetme, görünüleme
istemeksizin : gayri ihtiyari, gayriihtiyarî
kanalizasyon : şebeke, arkdüzen, pislikarkı, alt yapı, lâğım döşemi
kararlamadan : görmeden
katlanamayan : hazımsız
kımıldamayan : dingin, sakin
kırkmerdiven : kırk merdiveni
kodifikasyon : düzenleme
kolonizasyon : sömürgeleştirme
komünikasyon : iletişim, haberleşme, bildirişim
konsültasyon : konsulto, danışım
koordinasyon : uyum, eşgüdüm, eş güdüm
manalandıran : müfessir
mastürbasyon : istimna, onanizm
matematisyen : matematikçi
mavikantaron : birleşikgillerden, belemir

Bazı N ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


streptomisin :

TDK:
isim, tıp (***) Verem basili, şarbon, difteri, veba, menenjit, zatürre vb. hastalıklara sebep olan mikroplara karşı kullanılan bir antibiyotik

Kelime Bulma Motoru