N ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında N harfi bulunan 9 harfli 104 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Nakaratlı, Nakışlama, Nakkaşlık, Nakletmek, Nakliyeci, Nakşetmek, Nakşolmak, Nakzetmek, Nalburluk, Nallanmak, Namazlağı, Namertlik, Namibyalı, Namünasip, Namzetlik, Nanemolla, Nanikleme, Nankörlük, Na-pesend, Narenciye, Narıbeyza, Narkotizm, Narsisizm, Narsislik, Nasbetmek, Nasihatçi, Natıkasız, Naturmort, Natürmort, Nazarında, Nazariyat, Nazlanmak, Nazmetmek, Nedametle, Nedeniyle, Nefesleme, Nefyetmek, Nekroloji, Nemalanma, Nemlenmek, Nemletmek, Nemrutluk, Neodmiyum, Neolojizm, Neoplazma, Neptünyum, Neredesin, Neredeyse, Nesnellik, Neşeleniş, Neşelenme, Neşelilik, Neşretmek, Neşvünema, Neticesiz, Neticeten, Netleşmek, Nevraljik, Nevroloji, Nevruzotu, Nezaketen, Nezaketle, Nezaketli, Nezaretli, Nezretmek, Nicelemek, Niceleyiş, Nijeryalı, Nikahlama, Nikbinlik, Nikelleme, Nisaiyeci, Nispetsiz, Nişaburek, Nişanlama, Nitelemek, Niteleniş, Nitelenme, Niteleyen, Niteleyiş, Nitelikli, Nizamname, Nobranlık, Nodullama, Noksanlık, Noksansız, Noktalama, Nominatif, Nomografi, Normallik, Nosferatu, Nostaljik, Notalamak, Nöbetleşe, Nötrlemek, Nötrleşme, Numarasız, Numaratör, Numunelik, Nurlanmak, Nuruaynım, Nurudidem, Nüksetmek, Nümayişçi

Bazı N ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


nakletmek : iletmek, aktarmak, anlatmak, taşımak, geçirmek, nakil etmek
nakşetmek : süslemek, bezemek, işlemek, kazımak, resmetmek
nalburluk : hırdavatçılık
namünasip : uygunsuz
nârıbeyza : akkor
narsisizm : özseverlik, narsislik
nemlenmek : rutubetlenmek, çilemek, yaşarmak
neolojizm : türenti
neoplâzma : ur
neptünyum : np
neşelilik : canlılık
nevroloji : nöroloji, sinirbilim
nevruzotu : ikiçeneklilerden, nevruz
nezaketle : nazikâne
nezaketli : ince, nazik
nikbinlik : iyimserlik, optimizm
nikelleme : nikelâj
nisaiyeci : jinekolog
nispetsiz : oransız, farklı
nitelemek : afişlemek
nitelikli : vasıflı, kaliteli, kalifiye, muttasıf
nizamname : tüzük
noksanlık : eksiklik, kalıklık
noksansız : eksiksiz
noktalama : duralandırma, sahne, ayrım, tacim, tenkit

Bazı N ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


nanemolla :

TDK:
1. sıfat Çok sık hastalanan, sağlıksız (kimse)
"Nanemollalar gibi boyuna hastalık derken, derdi nedir diye içine vesvese girecek..." - S. M. Alus
2. İşten kaçınan, üşengeç
3. Güçsüz, dayanıksız (kimse)

neolojizm :
TDK:
isim, dil bilgisi Türenti

notalamak :
TDK:
-i, müzik Bir eseri notaya almak

N ile başlayan 9 harfli İlçe isimleri

Narlıdere (İzmir)

Kelime Bulma Motoru