N ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında N harfi bulunan 6 harfli 120 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Na-çar, Nadide, Nafaka, Nafile, Nahiye, Nakavt, Nakden, Nakısa, Nakisa, Nakkaş, Naklen, Nakzen, Nalbur, Namdar, Namert, Namına, Namusu, Namzet, Naneli, Nankör, Nansuk, Napalm, Narcıl, Nardin, Narenc, Nargöz, Narkoz, Narsis, Narval, Narven, Nasfet, Nasibi, Natıka, Natron, Natura, Navlun, Navrak, Naylon, Nazari, Nazdar, Nazire, Nazizm, Nazlım, Nazmen, Nazret, Nebati, Nebevi, Necati, Neccar, Nedime, Nedret, Nefret, Nefrit, Nekais, Nekbet, Nekpet, Nekroz, Nektar, Nemcil, Nemrut, Neodim, Neojen, Neptün, Nerden, Nerede, Nereli, Neresi, Nereye, Nergis, Nervür, Nesnel, Nesrin, Neşeli, Neşesi, Neşide, Neşren, Neşter, Neşvet, Netice, Netlik, Nevale, Nevbet, Nevmid, Nevmit, Nevroz, Nevruz, Nevton, Nevzat, Neymiş, Neyzen, Nıkris, Nısfet, Nihale, Nihani, Nikbet, Nikbin, Nikfer, Nikris, Nikriz, Nimbus, Nisbet, Nispet, Nisyan, Nişane, Nitrat, Nobran, Noksan, Normal, Norman, Norveç, Nosyon, Nötron, Növbet, Numara, Numune, Nurani, Nursuz, Nurten, Nusret, Nühüft

Bazı N ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


nakısa : eksiklik, kusur
nakkaş : nakışçı, bezekçi, resimci
namdar : ünlü
namusu : ırz
nankör : iyilikbilmez, ekmeği dizinde
nardin : maydanozgillerden
narval : nar balinası
narven : karaağaç
nasfet : hakkaniyet, nısfet
navrak : yüz, surat
nazire : söz, benzeş
necati : kurtuluş
neccar : dülger, doğramacı, marangoz
nemcil : hidrofil, higrofil
nemrut : acımaz, çehresiz
nerede : imkansızlık, hani, neresi
nereye : kançaru, nere
nesnel : objektif, afakî
neşter : bisturi, mişkat
neşvet : keyif, sevinç, sarhoşluk
nevale : yiyecek, azık
nevbet : nöbet
nevmîd : ye's
nevmit : umutsuz, çaresiz
nevroz : sinirce
nihâni : gizli, gizlilikle
nimbus : kara bulut
nobran : nadan, geçimsiz

Bazı N ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


nakden :

TDK:
1. zarf Para olarak
"Karı koca üç senede bir apartman, bir konak ve nakden altmış beş bin lira yediler." - N. Hikmet
2. Peşin olarak

netice :
TDK:
isim Sonuç
"Konferansın müspet bir neticeye iktiran etmemiş olduğu malumunuzdur." - Atatürk

nevmit :
TDK:
1. sıfat Umutsuz, çaresiz
2. zarf Umutsuz, çaresiz bir biçimde
"Bir kısmı geceyi burada geçirmek zaruri olduğu kanaatinde idi, ona göre bir şey yapalım, ateş yakalım diye, nevmit ve şaşkın söyleniyorlardı." - R. N. Güntekin

N ile başlayan 6 harfli İlçe isimleri

Narman (Erzurum)
Nurhak (Kahramanmaraş)
Niksar (Tokat)

N ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Oysa Nergis Mevsimi Değildi - Yazar: Mehmet Ali Akyüz
Nergis Lekesi - Yazar: Ali Galip Fer
Nergis Dualar - Yazar: Özgür Özgün
Benim Adım Nergis - Yazar: Coşkun Yeşilyurt
Nadide Teyze - Yazar: Fikriye Namlı

N ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MUFATTİFİN - 1, 2, 3: İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlara yazıklar olsun!.
İSRA - 1: Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.
YUNUS - 10: Onların oradaki duası: «Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!» (sözleridir). Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise «selâm» dır. Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Kelime Bulma Motoru