N ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında N harfi bulunan 6 harfli 120 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Na-çar, Nadide, Nafaka, Nafile, Nahiye, Nakavt, Nakden, Nakısa, Nakisa, Nakkaş, Naklen, Nakzen, Nalbur, Namdar, Namert, Namına, Namusu, Namzet, Naneli, Nankör, Nansuk, Napalm, Narcıl, Nardin, Narenc, Nargöz, Narkoz, Narsis, Narval, Narven, Nasfet, Nasibi, Natıka, Natron, Natura, Navlun, Navrak, Naylon, Nazari, Nazdar, Nazire, Nazizm, Nazlım, Nazmen, Nazret, Nebati, Nebevi, Necati, Neccar, Nedime, Nedret, Nefret, Nefrit, Nekais, Nekbet, Nekpet, Nekroz, Nektar, Nemcil, Nemrut, Neodim, Neojen, Neptün, Nerden, Nerede, Nereli, Neresi, Nereye, Nergis, Nervür, Nesnel, Nesrin, Neşeli, Neşesi, Neşide, Neşren, Neşter, Neşvet, Netice, Netlik, Nevale, Nevbet, Nevmid, Nevmit, Nevroz, Nevruz, Nevton, Nevzat, Neymiş, Neyzen, Nıkris, Nısfet, Nihale, Nihani, Nikbet, Nikbin, Nikfer, Nikris, Nikriz, Nimbus, Nisbet, Nispet, Nisyan, Nişane, Nitrat, Nobran, Noksan, Normal, Norman, Norveç, Nosyon, Nötron, Növbet, Numara, Numune, Nurani, Nursuz, Nurten, Nusret, Nühüft

Bazı N ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


nahiye : bölge, bucak, civar, çevre, rüsta
nakısa : eksiklik, kusur
nakkaş : nakışçı, bezekçi, resimci
namusu : ırz
nardin : maydanozgillerden
nargöz : nergis
narval : nar balinası
narven : karaağaç
navrak : yüz, surat
naylon : sert, düzme, sahte
nazdar : nazan
nazizm : hitlercilik
nazlım : erkem
nebevî : hadis
necati : kurtuluş
nedret : azlık, seyreklik
nefret : tiksinme, tiksinti, iğrenme, pembe dizi, ulan
nekbet : şanssızlık, talihsizlik, düşkünlük
nemcil : hidrofil, higrofil
nemrut : acımaz, çehresiz
neodim : 6
nergis : nergisgillerden, fulya, nargöz, zerrin, zerrinkadeh, nergisgiller
nesrin : yaban gülü, ağustos gülü, mısır gülü, van gülü

Bazı N ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


nafaka :

TDK:
1. isim Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
"Çoluk çocuğunun nafakası için geceli gündüzlü örs başından ayrılmayan demirciyi göreyim, dedim, bir gün." - N. F. Kısakürek
2. hukuk Birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan aylık

nakden :
TDK:
1. zarf Para olarak
"Karı koca üç senede bir apartman, bir konak ve nakden altmış beş bin lira yediler." - N. Hikmet
2. Peşin olarak

neojen :
TDK:
1. isim, jeoloji Üçüncü zamanın bölündüğü dört büyük devirden son ikisi olan pliyosen ile miyoseni birden kavrayan sistem
2. sıfat Bu sistemle ilgili

N ile başlayan 6 harfli İlçe isimleri

Narman (Erzurum)
Nurhak (Kahramanmaraş)
Niksar (Tokat)

N ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tanrı Hepimizden Nefret Ediyor - Yazar: Hank Moody
Nefret Tohumu - Yazar: Greg Iles
Korku ile Nefret Arasında - Yazar: David Grossman
Nefret Etmeyeceğim - Yazar: Izzeldin Abuelaish

N ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ANKEBUT - 10: İnsanlardan kimi vardır ki: «Allah'a inandık» der; fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa, mutlaka, «Doğrusu biz de sizinle beraberdik» derler. İyi de, Allah, herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir?  .
BAKARA - 123: Ve bir günden sakının ki, o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez, hiç kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardım da görmezler.
LOKMAN - 33: Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmazsın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.

Kelime Bulma Motoru