N ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında N harfi bulunan 11 harfli 66 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Nafakalanma, Nakledilmek, Naklettirme, Nakşolunmak, Namahremlik, Namussuzluk, Nankörleşme, Narenciyeci, Narkozculuk, Nasırlanmak, Nasırlaşmak, Nasırlaşmış, Nasihatname, Nasiplenmek, Nasyonalist, Nasyonalizm, Nazariyatçı, Nazikleşmek, Nedensellik, Nefeslenmek, Nefsaniyyet, Neftileşmek, Nefyedilmek, Nekahethane, Nemlendirme, Nemrutlaşma, Nesnelcilik, Nesnelleşme, Neşredilmek, Neşredilmiş, Neşrolunmak, Neşterlemek, Neticeleniş, Neticelenme, Neticeleşme, Netleştirme, Neuzübillah, Nevabuselik, Nezarethane, Nısfınnehar, Nışadırruhu, Nihayetinde, Nikahlanmak, Nikahsızlık, Nikaragualı, Nişanlanmak, Niteleyerek, Nitelikleri, Nitratlaşma, Niyetlenmek, Nizamsızlık, Nodullanmak, Noktainazar, Noktalanmak, Noktalanmış, Nomonklatür, Normalleşme, Nöbetleşmek, Numaracılık, Numaralamak, Numaralanış, Numaralanma, Numaralayış, Nurlandıran, Nurlandırma, Nüktedanlık

Bazı N ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


namussuzluk : leke
nasırlanmak : nasırlaşmak, nasır bağlamak
nasırlaşmak : nasırlanmak
nasırlaşmış : nasırlı
nefsâniyyet : garez, kin
nefyedilmek : sürülmek, nefiy edilmek
nekahethane : evi
neşredilmek : yayımlanmak
neşredilmiş : menşur
neşterlemek : deşmek
neticelenme : sonuçlanma
nezarethane : nezaret
nısfınnehar : meridyen düzlemi, öğlen
nihayetinde : sonunda, eninde sonunda
nişanlanmak : adaklanmak, yüzük takmak
niyetlenmek : tasarlamak, niyet etmek
nizamsızlık : düzensizlik, tertipsizlik, yolsuzluk
noktalanmış : münakkat
nomonklatür : adlık
nurlandıran : enver, münîr
nüktedanlık : nüktecilik

Bazı N ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


nekahethane :

TDK:
isim Şifa yurdu, dinlenme yurdu
"O kadar ki sonunda şık ve iyi nekahethanede yatırmak mecburiyeti hasıl olmuş." - S. F. Abasıyanık

neşrolunmak :
TDK:
nsz Yayımlanmak

nevabuselik :
TDK:
isim, müzik Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam

Kelime Bulma Motoru