Mİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Farmakodinami

12 Harfli Kelimeler

Civanperçemi

11 Harfli Kelimeler

Anterostomi, Gayrinizami, Hipoglisemi, Müddeiumumi

10 Harfli Kelimeler

Gastronomi

9 Harfli Kelimeler

Astronomi, Fizyonomi, Gayriilmi, Septisemi, Sinekromi, Sözyitimi, Taksonomi, Vasektomi, Yerçekimi

8 Harfli Kelimeler

Adçekimi, Agronomi, Antinomi, Birikimi, Biyoşimi, Egzogami, Endogami, Ergonomi, Fotoşimi, Gülhatmi, İltizami, Jeotermi, Monogami, Poligami, Toponomi

7 Harfli Kelimeler

Akademi, Akedemi, Alogami, Anatomi, Bayrami, Değilmi, Değirmi, Eğitimi, Ekonomi, Epidemi, Kalsemi, Kuşyemi, Mevsimi, Mültemi, Otonomi, Pandemi, Perçemi, Üretimi, Yöntemi, Yüklemi

6 Harfli Kelimeler

Alşimi, Andemi, Aritmi, Biçimi, Bitimi, Dönemi, Drahmi, Garami, Harami, Hikemi, İslami, Kadimi, Lösemi, Melami, Müdami

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Ademi, Agami, Akemi, Alemi, Anemi, Azami, Eğimi, Elemi, Esami, Fehmi, Hacmi, Hatmi, Hükmi, Mermi, Nazmi, Önemi, Permi, Resmi, Ritmi, Üremi, Yevmi, Yirmi, Zimmi

4 Harfli Kelimeler

Azmi, Cami, Cemi, Dimi, Emmi, Gemi, Hemi, İlmi, İsmi, Kimi, Komi, Nemi, Rami, Remi, Rumi, Semi

2 Harfli Kelimeler

Mi

Bazı Mİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


adçekimi : kura
akademi : bilginler, yazarlar, yüksekokul, akedemi, yüksek öğretim
âlemi : omurgalılar
alogami : tozlaşma
alşimi : simya
astronomi : felekiyat, astr., gök bilimi, heyet, yıldız bilimi
azamî : maksimum
birikimi : koruncak
cami : toplayan, toplak, allah'ın evi, darül kurra, hazire, mescit, mihrap, vaaz, vaaz etmek, vaaz vermek, vaiz
cemi : bütün, toplama, çoğul, hepsi, hep, çokluk
civanperçemi : bileşikgillerden, birleşikgillerden, adi merkep ketesi, akbaşlı, barsamaotu, marsamaotu, binbiryaprak, kandil çiçeği, kandilçiçeği
değilmi : hemi
değirmi : yuvarlak, yemeni, yazma, mendil, çevreli, toparlak, tegrek

Bazı Mİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


antinomi :

TDK:
isim, felsefe Çatışkı

mi :
TDK:
isim, müzik Gam dizisinde re ile fa arasındaki ses ve bu sesi gösteren nota işareti

vasektomi :
TDK:
isim Kısırlaştırma

Mİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ruh İkizi mi Ruh Öküzü mü? - Yazar: Seda Akgül
Şiir Çözümleme Yöntemi - Yazar: Nurullah Çetin
Görmedin mi Aliş'imi Tuna Boyunda - Yazar: Halil Delice
Önemi Olmayan Küçük Yanlış Anlamalar - Yazar: Antonio Tabucchi
Finans Krizi mi, Mali Kriz mi ? - Besim Tibuk - Yazar: Besim Tibuk
Yoksa Kendiliğinden Mi - Yazar: Mehlika
Eksik Bir Şey Mi Var? - Yazar: Didem Görkay

Mİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


KALEM - 25: (Evet, yoksullara yardıma) güçleri yettiği halde, onları yardımdan mahrum etmek niyet ve azmi ile erkenden yola düştüler.

Kelime Bulma Motoru