MET ile başlayan kelimeler

Başında MET harfleri bulunan 92 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Metafizikçilik, Metalinguistik

13 Harfli Kelimeler

Metanetsizlik, Meteliksizlik

12 Harfli Kelimeler

Metapsychics, Meteorolojik, Metrdotellik, Metrolojinin, Metropoliten

11 Harfli Kelimeler

Metabolizma, Metafizikçi, Metalografi, Metalurjide, Metamorfizm, Meteoroloji, Methedilmek, Methedilmiş, Metodolojik, Metotsuzluk

10 Harfli Kelimeler

Metalürjik, Metamorfik, Metamorfoz, Metanetsiz, Metapsişik, Meteliksiz, Meteorolog, Meteortaşı, Metodoloji, Metropolit, Metrukiyet

9 Harfli Kelimeler

Metabolik, Metafizik, Metalürji, Metanetli, Methaldar, Methetmek, Methüsena, Metrdotel, Metreslik, Metroloji, Metruklar

8 Harfli Kelimeler

Metalden, Metaloit, Metastaz, Metazori, Meteorit, Meteroit, Methetme, Metlemek, Metotsuz, Metrajlı, Metrelik, Metronom, Metropol

7 Harfli Kelimeler

Metafaz, Metafor, Metalik, Metalsi, Metanet, Metatez, Metelik, Methiye, Metilen, Metilik, Metince, Metodik, Metotlu, Metruke

6 Harfli Kelimeler

Meteor, Metfen, Metfun, Methal, Methar, Metraj, Metres, Metrik, Metris, Metruk

5 Harfli Kelimeler

Metal, Metan, Metbu, Metil, Metin, Metis, Metod, Metot, Metre, Metro, Metur

4 Harfli Kelimeler

Meta, Meth

3 Harfli Kelimeler

Met

Bazı MET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


metabolik : özüştürül
metafizik : doğaötesi, doğa ötesi
metafor : istiare, ödünçleme, kıyaslamaya, meta
metal : maden, ir, avize imalatçısı, düğme, estamp, estampaj, hokka, kumbara, maşrapa, mühür, plaka, restorasyon teknisyeni, şiş, takım bileyicisi, tesviyeci
metalografi : maden
metalsi : madensi, metaloit
metamorfoz : başkalaşma, meta
metanetli : dayanıklı, metin, turuşkan
metanetsizlik : dayanıksızlık
metastaz : göçüm, meta
meteliksiz : züğürt
meteliksizlik : züğürtlük, parasızlık
meteor : rüzgâr, yıldırım, yağmur, akanyıldız, akan yıldız, göktaş
meteorit : göktaşı, uzay taşı
meteorolog : yöneten, hava tahmincisi, meteoroloji uzmanı
meteoroloji : rüzgâr, yıldırım, yağmur

Bazı MET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


metre :

TDK:
1. isim, matematik Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm lik temel uzunluk ölçüsü birimi
"İskenderun körfezine sekiz yüz metre yukarıdan bakıyordum." - R. H. Karay
2. Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı

metalik :
TDK:
1. sıfat Madensel, madenle ilgili
2. Madenden yapılmış, madenî
"Sigarasını koltuğun kenarına koyduğu metalik kül tablasına ezercesine basıyor." - A. Ümit
3. Metal gibi parlak olan

metilik :
TDK:
sıfat, kimya Metil özelliği taşıyan
"Metilik alkol."

MET ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Harita Metod Defteri - Yazar: Murathan Mungan
Metafor Yazıları - Yazar: Fatih Tepebaşılı
Metafor ve Şiir Dilinin Yapısal Özellikleri - Yazar: Oğuz Cebeci
Metafor Olarak Hastalık - Aids ve Metaforları - Yazar: Susan Sontag
Şiirde Metafizik Geçek - Yazar: Sedat Umran
Ezberin Alışkanlığın Ötesinde Metafor - Yazar: Hatice Ener

Kelime Bulma Motoru