MEN ile başlayan kelimeler

Başında MEN harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Menfaatperestlik

14 Harfli Kelimeler

Menafiiumumiye

13 Harfli Kelimeler

Menevişlenmek, Menfaatperest, Menfaatperver

12 Harfli Kelimeler

Menevişlenme, Menfaatçilik, Menstrüasyon

11 Harfli Kelimeler

Menakıpname, Mendeburluk, Mendelevyum, Menşeviklik

10 Harfli Kelimeler

Menajerlik, Menecerlik, Menedilmek, Menfaatine, Menfaattar, Menkıbeler, Menolunmak, Mensubiyet, Menzilhane

9 Harfli Kelimeler

Mendilsiz, Menedilme, Menevişli, Menfaatçı, Menfaatçi, Menkıbevi, Menolunma

8 Harfli Kelimeler

Mendebur, Menderes, Mendilli, Mendirek, Menengiç, Menenjit, Menetmek, Menfilik, Menhiyat, Menisküs, Mensucat, Menşevik, Mentollü, Menüsküs, Menzilci

7 Harfli Kelimeler

Menajer, Menakıp, Menecer, Menejer, Menekşe, Menemen, Menepoz, Menetme, Meneviş, Menfaat, Mengene, Menkıbe, Menopoz, Menşeli, Menteşe, Menzile

6 Harfli Kelimeler

Menafi, Mendil, Menent, Menfez, Menfur, Mengel, Menguş, Menhus, Menisk, Menkul, Mensup, Mensur, Menşei, Menşur, Mentol, Menzil

5 Harfli Kelimeler

Menam, Menfa, Menfi, Mengü, Menşe, Menus

4 Harfli Kelimeler

Meni, Menü

3 Harfli Kelimeler

Men

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


men : yasaklama
menafi : yararlar, faydalar
menajer : menecer, yönetici
menakıp : menkıbeler
menâm : döşek, yadak
mendebur : sümsük, sünepe, pis, iğrenç
mendil : el, yağlık, antika, baş bezi, değirmi, tuhafiye
menecer : yönetici, menajer, menejer
menedilmek : yasaklanmak, alıkonulmak
menemen : yumurta
menengiç : çitlembik, melengiç, çıtlık
menenjit : ateş, kusma, streptomisin
menepoz : menopoz
menetme : nehiy
menfaat : çıkar, yarar, kâr, fayda, leh
menfaatçı : adem-i nef'i, zübük
menfaatçi : çıkarcı, menfaattar
menfaatçilik : çıkarcılık
menfaatperest : çıkarcı
menfaatperestlik : çıkarcılık
menfez : delik, açma
mengel : halhal
menguş : küpe
mengü : ölümsüz, bengi

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


mendil :

TDK:
1. isim Burun ve ter silmekte, el ve yüz kurulamakta kullanılan küçük, kare biçiminde kumaş veya yumuşak, ince kâğıt
"Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol." - Y. K. Beyatlı
2. İçine bazı şeyler konulan kumaş, yağlık
"Sabahleyin erkenden işine gider, akşamüstü elinde dolu mendiliyle evine dönerdi." - R. N. Güntekin

meneviş :
TDK:
1. isim Hare
2. bitki bilimi Terementi ağacının tohumu

menfilik :
TDK:
isim, dil bilgisi Olumsuzluk

MEN ile başlayan İlçe isimleri

Mengen (Bolu)
Menemen (İzmir)
Menderes (İzmir)
Menteşe (Muğla)

MEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Menopoz Günlerim - Yazar: İskender Pehlivan

Kelime Bulma Motoru