MEN ile başlayan kelimeler

Başında MEN harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Menfaatperestlik

14 Harfli Kelimeler

Menafiiumumiye

13 Harfli Kelimeler

Menevişlenmek, Menfaatperest, Menfaatperver

12 Harfli Kelimeler

Menevişlenme, Menfaatçilik, Menstrüasyon

11 Harfli Kelimeler

Menakıpname, Mendeburluk, Mendelevyum, Menşeviklik

10 Harfli Kelimeler

Menajerlik, Menecerlik, Menedilmek, Menfaatine, Menfaattar, Menkıbeler, Menolunmak, Mensubiyet, Menzilhane

9 Harfli Kelimeler

Mendilsiz, Menedilme, Menevişli, Menfaatçı, Menfaatçi, Menkıbevi, Menolunma

8 Harfli Kelimeler

Mendebur, Menderes, Mendilli, Mendirek, Menengiç, Menenjit, Menetmek, Menfilik, Menhiyat, Menisküs, Mensucat, Menşevik, Mentollü, Menüsküs, Menzilci

7 Harfli Kelimeler

Menajer, Menakıp, Menecer, Menejer, Menekşe, Menemen, Menepoz, Menetme, Meneviş, Menfaat, Mengene, Menkıbe, Menopoz, Menşeli, Menteşe, Menzile

6 Harfli Kelimeler

Menafi, Mendil, Menent, Menfez, Menfur, Mengel, Menguş, Menhus, Menisk, Menkul, Mensup, Mensur, Menşei, Menşur, Mentol, Menzil

5 Harfli Kelimeler

Menam, Menfa, Menfi, Mengü, Menşe, Menus

4 Harfli Kelimeler

Meni, Menü

3 Harfli Kelimeler

Men

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


men : yasaklama
menâm : döşek, yadak
mendebur : sümsük, sünepe, pis, iğrenç
menedilmek : yasaklanmak, alıkonulmak
menejer : menecer
menekşe : menekşegillerden, benefşe
menemen : yumurta
menenjit : ateş, kusma, streptomisin
menent : benzer, eş
menetme : nehiy
menetmek : yasaklamak
meneviş : hare, dalgır
menfaat : çıkar, yarar, kâr, fayda, leh
menfaatine : yararına
menfaatperestlik : çıkarcılık
menfaatperver : çıkarcı
menfi : olumsuz, negatif, aksi, sürgün
menfilik : olumsuzluk
menfur : iğrenç, tiksindirici
mengel : halhal
mengü : ölümsüz, bengi, ebedi
menhiyat : münkerat
meni : atmık, sperma, sperm, er suyu, döl, bel, dikel, döl suyu

Bazı MEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


menedilmek :

TDK:
1. nsz Yasak edilmek, yasaklanmak
2. Önüne geçilmek

menetme :
TDK:
isim Menetmek işi

mensubiyet :
TDK:
isim Mensupluk
"Kendilerine mensubiyetimi duyup derhâl beni satın almasaydı." - R. H. Karay

MEN ile başlayan İlçe isimleri

Mengen (Bolu)
Menemen (İzmir)
Menderes (İzmir)
Menteşe (Muğla)

MEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Menopoz Günlerim - Yazar: İskender Pehlivan

Kelime Bulma Motoru