MAS ile başlayan kelimeler

Başında MAS harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Maslahatgüzarlık

14 Harfli Kelimeler

Masallaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Maskaralanmak, Maskaralaşmak, Maslahatgüzar, Masraflıolmak

12 Harfli Kelimeler

Maskaralanma, Maskaralaşma, Mastürbasyon

11 Harfli Kelimeler

Maskelenmek, Maskelenmiş, Mastıçiçeği

10 Harfli Kelimeler

Masajlamak, Masatenisi, Maskaralık, Maskelemek, Maskelenme, Masumlukla

9 Harfli Kelimeler

Masajlama, Masalımsı, Maskanyin, Maskaraca, Maskarata, Maskeleme, Masraflar, Masrafsız, Massetmek, Masumiyet, Masuniyet

8 Harfli Kelimeler

Masarika, Masatopu, Maskarat, Maskesiz, Maskulen, Maslahat, Masonluk, Masraflı, Massetme, Masumane, Masumluk

7 Harfli Kelimeler

Masajcı, Masalcı, Masalsı, Masarif, Maskara, Maskeli, Masmavi, Masnuat, Mastaba, Mastara, Mastika, Masturi, Masumca

6 Harfli Kelimeler

Masada, Masaif, Masara, Masiko, Maskot, Maslak, Maslup, Masraf, Masruf, Mastar, Master, Mastor, Mastur, Masume, Masura

5 Harfli Kelimeler

Masaj, Masal, Masat, Masif, Maske, Masnu, Mason, Masör, Masöz, Mastı, Masum, Masun

4 Harfli Kelimeler

Masa, Mask

3 Harfli Kelimeler

Mas

Bazı MAS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


mas : emme, soğurma
masada : masa başı
masaj : ovuşturma, elektrik, ovum, ovma, güzellik uzmanı
masif : kütlesi, som
maskara : rimel, eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş, haysiyetsiz, rezil, karnaval maskesi, kaşmer, rüsva, rüsvay, soytarı
maskaralanmak : şerefsiz
maskarat : maskarata
maskarata : maskarat
maskeli : maskelenmiş
maskot : uğur, uğurluk
maskulen : erkeksi
maslahat : iş, mesele, iş], [[mesele
maslahatgüzar : yapan, işgüder
masmavi : gömgök
masnu : uydurma, düzme, sahte, yapma, düzmece
masonluk : farmasonluk
masör : ovucu, ovumcu, masajcı
masraf : gider, harç
masruf : harcanmış
mastaba : sedir, peyke

Bazı MAS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


masaj :

TDK:
1. isim Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi
2. Ovma, ovuşturma

maskaralaşmak :
TDK:
1. nsz Eğlendirici, hoş bir durum almak
2. Herkesin eğlencesi durumuna gelmek

masmavi :
TDK:
sıfat Her yanı mavi, gömgök
"Gökyüzü mavi, masmaviydi / Güneş gittikçe ısıtıyordu" - O. V. Kanık

MAS ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Masumiyet Müzesi - Yazar: Orhan Pamuk
Masumiyet ya da Özel İlişki - Yazar: Ian McEwan
Masumiyet ve Tecrübe Şarkıları - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: William Blake
Utanç Odası 1 - Masumiyet - Yazar: Chrysiida...
Çukurcuma'da Masumiyet - Yazar: Fatma Balcı Yürür
Masumiyet Çağı - Yazar: Edith Wharton
Masumiyet Daima - Yazar: Eda Tezcan
Masumiyet ve Tecrübe Şarkıları - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: William Blake
Aldatılmış Masumiyet - Yazar: Nermin Kılıçman

Kelime Bulma Motoru