MA ile başlayan Z ile biten kelimeler

Başında MA harfleri bulunan ve Z ile biten 52 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Mançu-tunguz

11 Harfli Kelimeler

Madenkırmız

10 Harfli Kelimeler

Madalyasız, Maharetsiz, Maliyetsiz, Malumatsız, Manikürsüz, Manzarasız, Marifetsiz, Mazeretsiz

9 Harfli Kelimeler

Macerasız, Mahzursuz, Maksatsız, Makyajsız, Mandalsız, Mangırsız, Mantıksız, Marşandiz, Masrafsız

8 Harfli Kelimeler

Madrabaz, Manganez, Maniasız, Mantosuz, Marangoz, Markasız, Martaloz, Maskesiz, Maydanoz, Maydonoz, Mayınsız

7 Harfli Kelimeler

Maaşsız, Manasız, Mayasız, Mayonez

6 Harfli Kelimeler

Mahcuz, Mahfuz, Mahmuz, Mahruz, Makbuz, Maltız, Maltoz, Mangiz, Markiz

5 Harfli Kelimeler

Malaz, Maraz, Mariz, Maruz, Masöz, Matiz

4 Harfli Kelimeler

Maaz, Mağz, Mahz

Bazı MA ile başlayan Z ile biten kelimelerin eş anlamlıları


maaşsız : aylıksız, fahri
maaz : sığınak, sığınma
macerasız : serüvensiz, basit, sıradan
madenkırmız : kırmız madeni
madrabaz : balık, sebze, hayvan, hileci
mağz : beyin, akıl, iç, öz, cevher
maharetsiz : beceriksiz
mahcuz : hacizli
mahfuz : saklı, saklanmış, korunmuş, korunan, korunaklı, barık, mahfazalı
mahruz : rezil
mahz : sade, saf, halis, katıksız
mahzursuz : sakıncasız
makbuz : alındı, fiş
maksatsız : bilmeden, istemeden, kasıtsız
malaz : sürülmemiş
maliyetsiz : değersiz
maltız : maltalı
malûmatsız : bilgisiz
manasız : anlamsız, yersiz, boş, yararsız, güzaf
mançu-tunguz : altayca, altayistik
manganez : 93, mangan

Bazı MA ile başlayan Z ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


madenkırmız :

TDK:
isim, kimya Antimon birleşimlerinden kırmızı renkte bir madde, kırmız madeni

manganez :
TDK:
isim, kimya Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244 °C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element, mangan (simgesi Mn)

mariz :
TDK:
sıfat Hastalıklı, hasta olan

MA ile başlayan Z ile biten İlçe isimleri

Malatya Merkez (Malatya)
Manisa Merkez (Manisa)
Mardin Merkez (Mardin)

MA ile başlayan Z ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Atlantis'in Maskesiz Yüzü - Yazar: Alyssa Day

Kelime Bulma Motoru