MA ile başlayan P ile biten kelimeler

Başında MA harfleri bulunan ve P ile biten 14 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Mahitap

6 Harfli Kelimeler

Madrup, Mağrip, Mahbup, Mahcup, Mahçup, Mahlep, Mahsup, Mansap, Mansıp, Maslup, Matkap, Maytap, Mazrup

Bazı MA ile başlayan P ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


mağrip :

TDK:
1. isim Batı
"Mağripten maşrıka dünyanın ucu / Sarrafı bilir altını, tuncu" - Pir Sultan Abdal

mahsup :
TDK:
sıfat Hesap edilmiş, hesaba geçirilmiş

mansıp :
TDK:
isim Makam, yüksek dereceli memuriyet
"Paraya pula, mevkiye, mansıba hiç mi hiç önem vermez." - H. Taner

MA ile başlayan P ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mağrip Semaları - Yazar: E. Fırat Hayta

MA ile başlayan P ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ŞUARA - 87: (İnsanların) dirilecekleri gün, beni mahcup etme.

Kelime Bulma Motoru