M ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 9 harfli 142 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıselim, Aktüalizm, Aliminyum, Alimünyum, Alüminyum, Amerikyum, Amoralizm, Anlamadım, Arboretum, Arkadaşım, Atışbilim, Balıkadam, Barbarizm, Berkelyum, Besibilim, Bolşevizm, Büyüleyim, Çalakalem, Daltonizm, Değişinim, Despotizm, Devrialem, Devridaim, Deyibilim, Dışaçekim, Dilüviyum, Dimorfizm, Dogmatizm, Doğubilim, Dokubilim, Edimbilim, Eğitbilim, Eklektizm, Ekonomizm, Eleştirim, Epitelyum, Erteletim, Etkileşim, Evropiyum, Feodalizm, Formalizm, Fransiyum, Galvanizm, Gastronom, Geliyorum, Germanyum, Gerundium, Gideceğim, Gidiyorum, Golfstrim, Harcıalem, Harmonyum, Hektogram, Hilozoizm, Hipopotam, Hypericum, Isılkesim, Işılkesim, İterbiyum, İzgebilim, Kalvenizm, Karayıkım, Karşıtlam, Kentbilim, Kloroform, Kolostrum, Konoluşum, Kretenizm, Kritisizm, Krizantem, Kuruçekim, Kümeleşim, Lalüebkem, Latilokum, Lenfatizm, Magnezyum, Maniheizm, Mikrofilm, Mistisizm, Monarşizm, Monoteizm, Müstahdem, Müstahkem, Müstelzim, Müteammim, Müterakim, Narkotizm, Narsisizm, Neodmiyum, Neolojizm, Neptünyum, Nuruaynım, Nurudidem, Oditoryum, Ordugüdüm, Otomatizm, Ölçübilim, Özdevinim, Palladyum, Platonizm, Plüralizm, Plütonyum, Politeizm, Praseodim, Prezidyum, Prometyum, Radyogram, Romantizm, Ruthenyum, Santigram, Santrozom, Sayıbilim, Sembolizm, Sempozyum, Septisizm, Sıralanım, Sırsıklam, Simpozyum, Skandiyum, Solipsizm, Sosyalizm, Soyaçekim, Süredurum, Tantalyum, Teknetyum, Tepilenim, Tümevarım, Ununbiyum, Usyarılım, Uygulayım, Uyumölçüm, Uzaktarım, Uzambilim, Üleştirim, Ültimatom, Vandalizm, Vazgeçtim, Yapıbilim, Yarıyaşam, Yetiyitim, Yineleyim, Zirkonyum

Bazı M ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


alimünyum : aliminyum
arkadaşım : adamım, akam
berkelyum : bk
değişinim : mutasyon, modülasyon
deyibilim : stylistique
dimorfizm : ikibiçimlilik
dogmatizm : dogmacılık
doğubilim : oryantalistik, şarkiyat
dokubilim : histoloji
edimbilim : kullanımbilim
formalizm : biçimcilik
geliyorum : geliban
gerundium : zarf-fiil, ulaç, zarffiil
harcıâlem : basmakalıp
izgebilim : spektroskopi, tayfölçüm
karayıkım : felaket
kloroform : renksiz
konoluşum : konformasyon
kümeleşim : aglütinasyon
lâtilokum : lokum
mistisizm : gizemcilik
müstahkem : belirtilmiş, sağlamlaştırılmış
müteammim : genelleşmiş, yaygın
narsisizm : özseverlik, narsislik
neodmiyum : nd
neptünyum : np
oditoryum : dinleme salonu
ölçübilim : ilm-i evzan
palladyum : paladyum, pd
plâtonizm : plâtonculuk
politeizm : çok tanrıcılık, paganizm
ruthenyum : ru
sayıbilim : istatistik
sırsıklam : sırılsıklam
solipsizm : tekbencilik
sosyalizm : toplumculuk, cemaatçilik, sosyalistlik
soyaçekim : veraset
tepilenim : impulsion

Bazı M ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


galvanizm :

TDK:
isim, fizik Canlı organizmalarda doğru akımın etkisi olayı

M ile biten 9 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


HAŞR - 14: Onlar müstahkem şehirlerde veya siperler arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşları ise çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur.

Kelime Bulma Motoru