M ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 9 harfli 142 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıselim, Aktüalizm, Aliminyum, Alimünyum, Alüminyum, Amerikyum, Amoralizm, Anlamadım, Arboretum, Arkadaşım, Atışbilim, Balıkadam, Barbarizm, Berkelyum, Besibilim, Bolşevizm, Büyüleyim, Çalakalem, Daltonizm, Değişinim, Despotizm, Devrialem, Devridaim, Deyibilim, Dışaçekim, Dilüviyum, Dimorfizm, Dogmatizm, Doğubilim, Dokubilim, Edimbilim, Eğitbilim, Eklektizm, Ekonomizm, Eleştirim, Epitelyum, Erteletim, Etkileşim, Evropiyum, Feodalizm, Formalizm, Fransiyum, Galvanizm, Gastronom, Geliyorum, Germanyum, Gerundium, Gideceğim, Gidiyorum, Golfstrim, Harcıalem, Harmonyum, Hektogram, Hilozoizm, Hipopotam, Hypericum, Isılkesim, Işılkesim, İterbiyum, İzgebilim, Kalvenizm, Karayıkım, Karşıtlam, Kentbilim, Kloroform, Kolostrum, Konoluşum, Kretenizm, Kritisizm, Krizantem, Kuruçekim, Kümeleşim, Lalüebkem, Latilokum, Lenfatizm, Magnezyum, Maniheizm, Mikrofilm, Mistisizm, Monarşizm, Monoteizm, Müstahdem, Müstahkem, Müstelzim, Müteammim, Müterakim, Narkotizm, Narsisizm, Neodmiyum, Neolojizm, Neptünyum, Nuruaynım, Nurudidem, Oditoryum, Ordugüdüm, Otomatizm, Ölçübilim, Özdevinim, Palladyum, Platonizm, Plüralizm, Plütonyum, Politeizm, Praseodim, Prezidyum, Prometyum, Radyogram, Romantizm, Ruthenyum, Santigram, Santrozom, Sayıbilim, Sembolizm, Sempozyum, Septisizm, Sıralanım, Sırsıklam, Simpozyum, Skandiyum, Solipsizm, Sosyalizm, Soyaçekim, Süredurum, Tantalyum, Teknetyum, Tepilenim, Tümevarım, Ununbiyum, Usyarılım, Uygulayım, Uyumölçüm, Uzaktarım, Uzambilim, Üleştirim, Ültimatom, Vandalizm, Vazgeçtim, Yapıbilim, Yarıyaşam, Yetiyitim, Yineleyim, Zirkonyum

Bazı M ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aklıselim : sağduyu, aklı selim
arkadaşım : adamım, akam
atışbilim : balistik
despotizm : despotluk, istibdat
dışaçekim : abdüksiyon
dimorfizm : ikibiçimlilik
doğubilim : oryantalistik, şarkiyat
eğitbilim : eğitim bilimi
erteletim : moratoryum
etkileşim : dizgelerin, etkiler
geliyorum : geliban
gidiyorum : gidiban
hypericum : mayasıl otu
ışılkesim : fotoliz
kümeleşim : aglütinasyon
lâtilokum : lokum
müstahkem : belirtilmiş, sağlamlaştırılmış
narsisizm : özseverlik, narsislik
neptünyum : np
oditoryum : dinleme salonu
özdevinim : otomasyon
plâtonizm : plâtonculuk
plüralizm : çoğulculuk, çokçuluk
romantizm : duygu
ruthenyum : ru
sayıbilim : istatistik
sıralanım : hiyerarşi
sosyalizm : toplumculuk, cemaatçilik, sosyalistlik
tantalyum : ta
tepilenim : impulsion
tümevarım : istikra, endüksiyon
ununbiyum : uub
uzaktarım : telemekanik
üleştirim : üleştirme
ültimatom : sonuyarı
vazgeçtim : geçtim olsun
yetiyitim : bilişsel
yineleyim : yineleme

Bazı M ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


Bolşevizm :

TDK:
özel, isim Bolşeviklik

devriâlem :
TDK:
isim Dünyayı dolaşma
"Dört beş ay sürecek bir devriâlem seyahatine çıkıyorduk." - S. F. Abasıyanık

monoteizm :
TDK:
isim, toplum bilimi Tek tanrıcılık

Kelime Bulma Motoru