M ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 11 harfli 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Agnostisizm, Amerikanizm, Anglikanizm, Asalakbilim, Asılmışadam, Astigmatizm, Basınçölçüm, Behavyorizm, Benzeştirim, Canlandırım, Ceffelkalem, Çıtkırıldım, Deprembilim, Determinizm, Deveranıdem, Egosantrizm, Egzomorfizm, Einsteinium, Emperyalizm, Fototaktizm, Fototropizm, Gayrimüslim, Gözkorkutum, Hasılıkelam, Işılbireşim, İllüzyonizm, İnsektaryum, İrredantizm, İzzetüikram, Jeosantrizm, Karborundum, Kardiyogram, Kaymaoluşum, Klerikalizm, Kolektivizm, Konsorsiyum, Kramatoryum, Krematoryum, Kurbağaadam, Kurçatovyum, Lavrensiyum, Leksikbirim, Lezbiyenizm, Makyavelizm, Materyalizm, Mendelevyum, Metamorfizm, Mutasyonizm, Nasyonalizm, Objektivizm, Ortaöğretim, Oryantalizm, Özeladbilim, Panislamizm, Panturanizm, Paternalizm, Planetaryum, Pozitronyum, Primitivizm, Proaktinyum, Probabilizm, Promethiyum, Psikolojizm, Rasyonalizm, Revizyonizm, Sağlıkbilim, Seaborgiyum, Sendikalizm, Sıkıdenetim, Sıkıyönetim, Sırılsıklam, Sosyolojizm, Sözlükbirim, Spontaneizm, Spritualizm, Şeyhülislam, Toplumbilim, Toplumdurum, Toprakbilim, Tümdengelim, Unbiniliyum, Ununenniyum, Ununkuadyum, Ununoktiyum, Uzatmayalım, Volontarizm, Yıldızbilim

Bazı M ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


agnostisizm : insanın, bilinemezcilik
amerikanizm : amerikancılık
asılmışadam : salepgillerden
behavyorizm : davranışçılık
benzeştirim : simülasyon
deprembilim : depremlerin, sismoloji
egosantrizm : beniçincilik, benözekçilik
gayrimüslim : gâvur, kâfir
gözkorkutum : şantaj
hâsılıkelâm : hâsılı velkelâm
ışılbireşim : fotosentez
illüzyonizm : göz bağcılık
insektaryum : saklama
izzetüikram : ağırlama
kardiyogram : elektrokardiyogram
kaymaoluşum : tektonik
klerikalizm : dinerkçilik
kolektivizm : ortaklaşacılık
krematoryum : yakmalık, kramatoryum
kurbağaadam : balıkadam, dalgıç
lezbiyenizm : sevicilik
makyavelizm : makyavelcilik
metamorfizm : başkalaşım
mutasyonizm : değişinimcilik
nasyonalizm : ulusçuluk
objektivizm : nesnelcilik
ortaöğretim : orta tedrisat
özeladbilim : onomastik
primitivizm : ilkelcilik
proaktinyum : pa
promethiyum : pm
rasyonalizm : usçuluk, akılcılık, akliye, usculuk
revizyonizm : saptırımcılık, revizyonculuk
seaborgiyum : sg
sendikalizm : sendikacılık
sıkıdenetim : sansür
sıkıyönetim : örfî idare
spritualizm : ruhçuluk
toplumbilim : içtimaiyat, sosyoloji

Bazı M ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fototaktizm :

TDK:
isim, bitki bilimi Işığa göçüm

Makyavelizm :
TDK:
özel, isim Makyavelcilik

Kelime Bulma Motoru