M ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 10 harfli 158 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Agnostiszm, Allahüalem, Anakronizm, Anlambilim, Antagonizm, Antroponim, Bağlılaşım, Baskıresim, Başkalaşım, Başmuallim, Beklediğim, Belirlenim, Biçembilim, Biçimbilim, Biçimbirim, Biçimdizim, Bildirişim, Bilgileşim, Bililtizam, Biriktirim, Bitiştirim, Brahmanizm, Budunbilim, Bütünbirim, Dalgalanım, Darüleytam, Dasprosyum, Değiştirim, Dengeleşim, Devimbilim, Dinimbilim, Dirimbilim, Dirimölçüm, Disprosyum, Doruklanım, Dönüştürüm, Duygulanım, Düşündüğüm, Düzenleşim, Düzenleyim, Edebikelam, Einstenyum, Engelleyim, Evdemonizm, Evrendoğum, Federalizm, Fenomenizm, Gadolinyum, Gayrimalum, Geciktirim, Gelgelelim, Geliştirim, Gereksinim, Gerektirim, Gnostisizm, Gövdebilim, Halisüddem, Hissiselim, İbretialem, İlkgirişim, İlköğrenim, İlköğretim, İmmoralizm, İşleybilim, İtterbiyum, İzazüikram, İzomorfizm, Kapitalizm, Kesitçekim, Kıstelyevm, Kıvılkesim, Kolombiyum, Konformizm, Kökenbilim, Köskötürüm, Kutlayalım, Leğenölçüm, Liberalizm, Lorentiyum, Meitneryum, Memorandum, Militarizm, Moratoryum, Mutazallim, Mütebessim, Mütehakkim, Mütekellim, Mütevehhim, Müteverrim, Natüralizm, Nominalizm, Nuruçeşmim, Ommatidyum, Ontolojizm, Oportünizm, Otoerotizm, Örnekbiçim, Özküçültüm, Panslavizm, Pantürkizm, Parabellum, Paralelizm, Paralojizm, Plüralizim, Pozitivizm, Pozitonyum, Pragmatizm, Radikalizm, Referandum, Rölativizm, Sabitkadem, Sanatoryum, Sansüalizm, Sapasağlam, Sarıçiğdem, Sarısalkım, Senkretizm, Sesdağılım, Sevdiceğim, Sınıkbilim, Sidimbilim, Sinirbilim, Solidarizm, Stronsiyum, Strontiyum, Suylakesim, Sürevbilim, Sürrealizm, Şarapbilim, Şekilbilim, Şifreyazım, Tanrıbilim, Tarımbilim, Tasarçizim, Tekhnetyum, Tepkebilim, Tıpkıbasım, Tıpkıçekim, Toplubiçem, Ununnilyum, Ununtriyum, Uzçektirim, Uziletişim, Uzyazdırım, Vejetalizm, Vejetarizm, Veziriazam, Vurukbilim, Yalvarırım, Yankıbilim, Yankılanım, Yankılaşım, Yassıbadem, Yerdeğişim, Yereybilim, Yetiştirim, Zannederim, Zevkiselim

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


antagonizm : düşmanlık
başkalaşım : istihale, metamorfizm
bilgileşim : bilsat
bitiştirim : juxtaposition
brahmanizm : brahmanlık
budunbilim : etnoloji
dalgalanım : dalgalanma, çarpıcılık, sansasyon
dasprosyum : dy
dirimölçüm : biyometri
dönüştürüm : tahvil, transformasyon
evdemonizm : mutçuluk
evrendoğum : kozmogoni
ibretiâlem : herkes, başkaları
immoralizm : töretanımazlık
itterbiyum : yb
izomorfizm : eş biçimlilik
kolombiyum : niyobyum
lorentiyum : lâvrensiyum
memorandum : muhtıra, nota, andıç
mütebessim : gülümseyen, güleç
mütehakkim : hükmeden
mütekellim : söyleyen, konuşan
mütevehhim : kuruntulu, evhamlı, korkak, ödlek
natüralizm : doğalcılık
ommatidyum : görme gözesi
otoerotizm : özün erosluk
pantürkizm : türkçülük
pozitivizm : olguculuk
radikalizm : köktencilik
rölâtivizm : bağıntıcılık, görecelik, izafiye, görecilik
sarısalkım : baklagillerden
sevdiceğim : sevgilim
solidarizm : dayanışçılık, dayanışmacılık
sürevbilim : tutulmaları

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


federalizm :

TDK:
isim Birçok devletin özel yasalara ve bağımsızlığa sahip olarak tek bir devlet durumunda birleşmeleri yöntemi

memorandum :
TDK:
isim Muhtıra

rölâtivizm :
TDK:
rölativizm

M ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beklediğim Kadar Varsın - Yazar: Hasan Bulut
Beklediğim Sendin - Yazar: Amor Towles Towles

M ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


CİN - 20: (Resûlüm!) De ki: Ben ancak Rabbime yalvarırım ve O'na kimseyi ortak koşmam.

Kelime Bulma Motoru