MÜN ile başlayan kelimeler

Başında MÜN harfleri bulunan 124 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Münasebetsizlik

13 Harfli Kelimeler

Münasebetiyle

12 Harfli Kelimeler

Münakkahiyet, Münasebetler, Münasebetsiz, Müneccimbaşı

11 Harfli Kelimeler

Münasafaten, Münasebetli, Münavebeten, Münebbihler, Müneccimlik, Münekkitlik

10 Harfli Kelimeler

Münafıklık, Münakaşalı, Münasiptir, Münavebeli, Münderecat, Mündericat, Münferiden, Münhasıran, Müntahabat

9 Harfli Kelimeler

Münadilik, Münaferet, Münasebat, Münasebet, Münkirlik, Münnevvir

8 Harfli Kelimeler

Münakale, Münakasa, Münakaşa, Münakkah, Münakkaş, Münakkat, Münasebe, Münavebe, Münazara, Münbasıt, Münbasit, Müncemid, Müncezib, Mündemiç, Münderic, Münderiç, Münderis, Münebbih, Müneccim, Münekkit, Münevver, Münevvim, Münezzeh, Münfehim, Münferiç, Münferit, Münfesih, Münharif, Münhasır, Münhazım, Münhedim, Münhemik, Münhezim, Münkalib, Münkariz, Münkasım, Münkasim, Münkerat, Münkesif, Münkesir, Münkeşif, Münsecil, Münselib, Münşerih, Müntahap, Müntahip, Müntakid, Müntakil, Müntehab, Müntehap, Müntehib, Müntehil, Müntehip, Müntehir, Müntekim, Müntesib, Müntesip, Münteşir

7 Harfli Kelimeler

Münacat, Münafık, Münakis, Münasib, Münasip, Münazaa, Münazil, Münbais, Münceli, Mündefi, Münfail, Münfekk, Münhani, Münkatı, Münkehe, Münşeat, Müntefi, Münteha, Müntehi, Münzevi

6 Harfli Kelimeler

Münafi, Münazi, Münbit, Müncer, Münfek, Münhal, Münhat, Münker, Münkir, Münsed, Münşak, Müntic, Müntin, Münzel

5 Harfli Kelimeler

Münci, Münih, Münir, Münşi

3 Harfli Kelimeler

Mün

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


münadilik : tellallık
münafık : arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit, ara bozucu
münakasa : eksiltme
münakis : aksetmiş, yansımış
münakkaş : nakışlı, süslü
münasafaten : yarıyarıya
münasebat : ilgiler, münasebetler, yakınlıklar, ilişkiler
münasip : uygun, yerinde, beğenilen, geray, şaygan, tekinik, yaraşur, yaraylı
münavebe : nöbetleşme, keşikleme, almaş
münazaa : çekişme, münakaşa, düşmanlık, kavga
münci : kurtaran
mündemiç : bulunan, içkin
münderecat : içindekiler
münderic : dercolunmuş
mündericat : içindekiler, ıçindekiler
münebbihler : munebbihat
müneccim : astrolog, astronom, yıldızbilimci, yıldız falcısı
müneccimlik : astroloji, yıldız falcılığı
münekkit : eleştirmen, eleştirici, eleştirmeci
münevvim : uyutan

Bazı MÜN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


müncer :

TDK:
sıfat Bir yana doğru çekilip sürüklenen

münferiden :
TDK:
zarf Tek başına

Kelime Bulma Motoru