L ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 9 harfli 91 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıevvel, Aksülamel, Alemşümul, Anterosel, Atarkanal, Bağlamsal, Bakteryel, Basketbol, Behemehal, Bertafsil, Beytülmal, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çevrimsel, Destansal, Diyagonal, Dömifinal, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Etilalkol, Fenomenal, Flüorışıl, Fotomodel, Gökçeağıl, Gökkandil, Hayvansal, Hidroksil, İçgüdüsel, İlineksel, İsim-fiil, İstençsel, Jeotermal, Kaplamsal, Karabakal, Karamasal, Karamusal, Karboksil, Kavramsal, Kıvrıkdal, Kıvrımdal, Koaksiyal, Kolibasil, Koramiral, Lisanıhal, Lokomobil, Mantıksal, Merkezcil, Mesleksel, Metrdotel, Mevsimsel, Muzmahill, Müstahsil, Müstakbel, Mütedavil, Mütekabil, Mütekamil, Mütemayil, Orgeneral, Orostopol, Özüştürül, Piramidal, Pislikçil, Sağlıksal, Spiritüel, Suistimal, Şambriyel, Takı-fiil, Tavşancıl, Tezgensel, Tirhandil, Toplumsal, Toprakçıl, Tuğamiral, Tümamiral, Üniversal, Üniversel, Üretimsel, Üstdilsel, Varlıksal, Vazıhamil, Visamiral, Viskonsül, Yaprakçıl, Yardımsal, Yoğrumsal, Zarf-fiil

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aklıevvel : densiz, münasebetsiz, akıllı
bakteryel : bakteriyel
bozbakkal : karatavukgillerden
buğdaycıl : patates
çevrimsel : devrî
eğitimsel : terbiyevî, pedagojik
ekvatoral : eşleksel
eleştirel : tenkidî, eleştirmeli
etilalkol : alkol
içgüdüsel : insiyakî
isim-fiil : eylemlik
karabakal : karatavukgillerden
karamasal : yıltırık
kıvrımdal : burmadal, kıvrıkdal
koaksiyal : eksendeş
mantıksal : mantıklı, mantıkî
mesleksel : meslekî
metrdotel : başgarson
mevsimsel : mevsimlik
müstahsil : üretici, yetiştirici
mütedavil : döner, geçen, geçer
mütekabil : karşılıklı
mütekâmil : olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin
mütemayil : eğilimli
suistimal : görev
takı-fiil : ekeylem
tezgensel : katalitik
üniversal : evrensel, cihanşümul
yardımsal : sübvansiyonel
yoğrumsal : plastik
zarf-fiil : ulaç, durum ulacı, gerundium, hâl ulacı, sıla sıygası

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


diyagonal :

TDK:
1. isim Eğri bir biçimde dokunmuş kumaş
2. matematik Köşegen

mütemayil :
TDK:
sıfat İstekli görünen, eğilimi olan, meyilli
"Açık fikirli, asrileşmeye mütemayil ve müsaitmiş." - E. İ. Benice

L ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Altıeylül (Balıkesir)

L ile biten 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Araba Sevdası - Eleştirel Basım - Yazar: Recaizade Mahmu...
Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1 - Yazar: Berna Moran
Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2 - Yazar: Berna Moran
Yazının Sıfır Derecesi - Yeni Eleştirel Denemeler - Yazar: Roland Barthes
Bütün Eserleri - Eleştirel Basım / Sabahattin Ali - Yazar: Sabahattin Ali
Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış - Berna Moran'a Armağan - Yazar: Şara Saygın
Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 3 - Yazar: Berna Moran
Felsefelogos Sayı: 53 Eleştirel Teori - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru