L ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 9 harfli 91 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıevvel, Aksülamel, Alemşümul, Anterosel, Atarkanal, Bağlamsal, Bakteryel, Basketbol, Behemehal, Bertafsil, Beytülmal, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çevrimsel, Destansal, Diyagonal, Dömifinal, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Etilalkol, Fenomenal, Flüorışıl, Fotomodel, Gökçeağıl, Gökkandil, Hayvansal, Hidroksil, İçgüdüsel, İlineksel, İsim-fiil, İstençsel, Jeotermal, Kaplamsal, Karabakal, Karamasal, Karamusal, Karboksil, Kavramsal, Kıvrıkdal, Kıvrımdal, Koaksiyal, Kolibasil, Koramiral, Lisanıhal, Lokomobil, Mantıksal, Merkezcil, Mesleksel, Metrdotel, Mevsimsel, Muzmahill, Müstahsil, Müstakbel, Mütedavil, Mütekabil, Mütekamil, Mütemayil, Orgeneral, Orostopol, Özüştürül, Piramidal, Pislikçil, Sağlıksal, Spiritüel, Suistimal, Şambriyel, Takı-fiil, Tavşancıl, Tezgensel, Tirhandil, Toplumsal, Toprakçıl, Tuğamiral, Tümamiral, Üniversal, Üniversel, Üretimsel, Üstdilsel, Varlıksal, Vazıhamil, Visamiral, Viskonsül, Yaprakçıl, Yardımsal, Yoğrumsal, Zarf-fiil

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aklıevvel : densiz, münasebetsiz, akıllı
basketbol : sepettopu, sepet topu
behemehal : mutlaka
bozbakkal : karatavukgillerden
çevrimsel : devrî
diyagonal : köşegen, çapraz
eleştirel : tenkidî, eleştirmeli
gökçeağıl : kemente
hayvansal : hayvanî
içgüdüsel : insiyakî
isim-fiil : eylemlik
istençsel : iradi
jeotermal : sıcaklığı
karabakal : karatavukgillerden
karamasal : yıltırık
kıvrıkdal : kıvrımdal
kıvrımdal : burmadal, kıvrıkdal
mantıksal : mantıklı, mantıkî
metrdotel : başgarson
muzmahill : dağılmış
müstahsil : üretici, yetiştirici
mütekâmil : olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin
mütemayil : eğilimli
özüştürül : metabolik
spiritüel : tinsel
suistimal : görev
şambriyel : iç lâstik
tezgensel : katalitik
üniversal : evrensel, cihanşümul
üniversel : evrensel, âlemşümul
vazıhamil : doğurma
yardımsal : sübvansiyonel

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


bertafsil :

TDK:
zarf Ayrıntılı bir biçimde, uzun uzadıya, açık olarak
"Ayakta duracak takatim yok, yarın hepsini bertafsil hikâye ederim." - S. M. Alus

ekvatoral :
TDK:
1. isim, gök bilimi Gök cisimlerinin sağ açıklık ve dik açıklıklarını temel alan kurgu

hayvansal :
TDK:
1. sıfat Hayvanla ilgili, hayvani
2. Hayvandan elde edilen, hayvani
"Büyük kentler bir yana bırakılırsa hayvansal besin tüketimi devede kulak denecek kadar azdır." - O. Rifat

L ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Altıeylül (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru