L ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 9 harfli 91 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıevvel, Aksülamel, Alemşümul, Anterosel, Atarkanal, Bağlamsal, Bakteryel, Basketbol, Behemehal, Bertafsil, Beytülmal, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çevrimsel, Destansal, Diyagonal, Dömifinal, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Etilalkol, Fenomenal, Flüorışıl, Fotomodel, Gökçeağıl, Gökkandil, Hayvansal, Hidroksil, İçgüdüsel, İlineksel, İsim-fiil, İstençsel, Jeotermal, Kaplamsal, Karabakal, Karamasal, Karamusal, Karboksil, Kavramsal, Kıvrıkdal, Kıvrımdal, Koaksiyal, Kolibasil, Koramiral, Lisanıhal, Lokomobil, Mantıksal, Merkezcil, Mesleksel, Metrdotel, Mevsimsel, Muzmahill, Müstahsil, Müstakbel, Mütedavil, Mütekabil, Mütekamil, Mütemayil, Orgeneral, Orostopol, Özüştürül, Piramidal, Pislikçil, Sağlıksal, Spiritüel, Suistimal, Şambriyel, Takı-fiil, Tavşancıl, Tezgensel, Tirhandil, Toplumsal, Toprakçıl, Tuğamiral, Tümamiral, Üniversal, Üniversel, Üretimsel, Üstdilsel, Varlıksal, Vazıhamil, Visamiral, Viskonsül, Yaprakçıl, Yardımsal, Yoğrumsal, Zarf-fiil

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aklıevvel : densiz, münasebetsiz, akıllı
aksülâmel : tepki, reaksiyon
bakteryel : bakteriyel
basketbol : sepettopu, sepet topu
behemehal : mutlaka
bertafsil : açıklamalı
biseksüel : lgbt
çevrimsel : devrî
eğitimsel : terbiyevî, pedagojik
espritüel : spritüel
etilalkol : alkol
flüorışıl : flüoresan
içgüdüsel : insiyakî
karabakal : karatavukgillerden
karamasal : yıltırık
kıvrıkdal : kıvrımdal
kıvrımdal : burmadal, kıvrıkdal
koaksiyal : eksendeş
kolibasil : toprakta, sütte
metrdotel : başgarson
muzmahill : dağılmış
müstakbel : gelecek, istikbal, gelecekteki
mütekabil : karşılıklı
mütemayil : eğilimli
orostopol : orospu çocuğu
sağlıksal : hijyenik
suistimal : görev
takı-fiil : ekeylem
üniversal : evrensel, cihanşümul
üstdilsel : metalinguistik
yardımsal : sübvansiyonel
zarf-fiil : ulaç, durum ulacı, gerundium, hâl ulacı, sıla sıygası

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


içgüdüsel :

TDK:
sıfat İçgüdü ile ilgili, içgüdülü, insiyaki
"Bu içgüdüsel korunma, tavırlarına, yaşıyla bağdaşmayan bir durgunluk ve olgunluk getiriyor." - A. Kulin

mütedavil :
TDK:
sıfat Tedavülde bulunan, elden ele gezen

L ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Altıeylül (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru