L ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 9 harfli 91 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıevvel, Aksülamel, Alemşümul, Anterosel, Atarkanal, Bağlamsal, Bakteryel, Basketbol, Behemehal, Bertafsil, Beytülmal, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çevrimsel, Destansal, Diyagonal, Dömifinal, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Etilalkol, Fenomenal, Flüorışıl, Fotomodel, Gökçeağıl, Gökkandil, Hayvansal, Hidroksil, İçgüdüsel, İlineksel, İsim-fiil, İstençsel, Jeotermal, Kaplamsal, Karabakal, Karamasal, Karamusal, Karboksil, Kavramsal, Kıvrıkdal, Kıvrımdal, Koaksiyal, Kolibasil, Koramiral, Lisanıhal, Lokomobil, Mantıksal, Merkezcil, Mesleksel, Metrdotel, Mevsimsel, Muzmahill, Müstahsil, Müstakbel, Mütedavil, Mütekabil, Mütekamil, Mütemayil, Orgeneral, Orostopol, Özüştürül, Piramidal, Pislikçil, Sağlıksal, Spiritüel, Suistimal, Şambriyel, Takı-fiil, Tavşancıl, Tezgensel, Tirhandil, Toplumsal, Toprakçıl, Tuğamiral, Tümamiral, Üniversal, Üniversel, Üretimsel, Üstdilsel, Varlıksal, Vazıhamil, Visamiral, Viskonsül, Yaprakçıl, Yardımsal, Yoğrumsal, Zarf-fiil

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aklıevvel : densiz, münasebetsiz, akıllı
aksülâmel : tepki, reaksiyon
biseksüel : lgbt
bozbakkal : karatavukgillerden
buğdaycıl : patates
çevrimsel : devrî
eğitimsel : terbiyevî, pedagojik
ekvatoral : eşleksel
etilalkol : alkol
flüorışıl : flüoresan
isim-fiil : eylemlik
jeotermal : sıcaklığı
karamasal : yıltırık
kıvrımdal : burmadal, kıvrıkdal
koaksiyal : eksendeş
kolibasil : toprakta, sütte
mantıksal : mantıklı, mantıkî
müstakbel : gelecek, istikbal, gelecekteki
mütekabil : karşılıklı
orostopol : orospu çocuğu
özüştürül : metabolik
pislikçil : dışkısal
sağlıksal : hijyenik
spiritüel : tinsel
suistimal : görev
şambriyel : iç lâstik
tezgensel : katalitik
üstdilsel : metalinguistik
varlıksal : ontik
vazıhamil : doğurma
yoğrumsal : plastik
zarf-fiil : ulaç, durum ulacı, gerundium, hâl ulacı, sıla sıygası

L ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Altıeylül (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru