L ile biten 7 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 7 harfli 208 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Adamcıl, Aerosol, Ağızcıl, Ağızsıl, Akçasal, Akçayel, Akılsal, Akkefal, Akropol, Aksakal, Akvarel, Amfibol, Amipsel, Andaval, Anıtsal, Anormal, Ansambl, Ansefal, Asosyal, Babacıl, Bağfiil, Bağfill, Bandrol, Beysbol, Bibedel, Bilfiil, Birfiil, Bopstil, Bökevul, Büyüsel, Çapaçul, Çapavul, Çobanıl, Dekovil, Desibel, Dialkol, Dijital, Dişisel, Diyalel, Doğusal, Dörtnal, Duyusal, Edimsel, Eğitsel, Ehlidil, Ekinsel, Eklesil, Eksicil, Elhasıl, Embesil, Ereksel, Eskicil, Eşeysel, Fasikül, Federal, Fotosel, Fümerol, Gayakol, Gazışıl, General, Genital, Helisel, Hemfiil, Hemofil, Hentbol, Heyakil, Isılpil, Işınsal, İhtifal, İhtimal, İhtiyal, İkincil, İkircil, İlkesel, İlkokul, İllegal, İlmihal, İmgesel, İmmoral, İmtisal, İnaksal, İnisyal, İntihal, İntikal, İptizal, İrtical, İrtihal, İsrafil, İstical, İstimal, İşitsel, İştigal, İttisal, Jenital, Kalomel, Kamusal, Kapital, Karadul, Karagül, Karakol, Karakul, Karasal, Karavel, Kentsel, Kıgısal, Kılükal, Kilojul, Kişisel, Kokteyl, Kontrol, Kötücül, Kristal, Kurtçul, Küresel, Kütikül, Liberal, Makabil, Mareşal, Mayasıl, Mineral, Minimal, Molekül, Monopol, Muaccel, Muaddel, Muallel, Muattal, Mukabil, Munfail, Mutedil, Mübadil, Müdahil, Müeccel, Müevvel, Mümasil, Münazil, Münfail, Müzikal, Natürel, Nevazil, Nominal, Oduncul, Olumsal, Onursal, Optimal, Orjinal, Ödevcil, Ölümcül, Özeksel, Özgecil, Özgüdil, Pantufl, Parabol, Paraçol, Paralel, Parasal, Paraşol, Payimal, Pelikül, Radikal, Rantabl, Resital, Santral, Sayısal, Seksüel, Siyasal, Skandal, Suzidil, Sürücül, Sütoğul, Şambrel, Şiirsel, Şnitzel, Şnorkel, Tamusal, Tanecil, Teallül, Tecahül, Tedahül, Tedavül, Teehhül, Teemmül, Tegafül, Tekabül, Tekamül, Tekasül, Tekstil, Temayül, Tenasül, Tomofil, Töresel, Üçüncül, Ülkesel, Ülküsel, Üremsel, Üründül, Üstemel, Üzgüsel, Vezikül, Virtuel, Yabanıl, Yapısal, Yarıyıl, Yasavul, Yerinel, Yöresel, Yurtsal, Zekasal

Bazı L ile biten 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


adamcıl : sıcakkanlı, munis
akçayel : keşişleme
aksakal : ermiş, evliya
amfibol : esmer
amipsel : amibimsi, amebosit
çobanıl : tabiatta, pastoral
doğusal : oryantal
edimsel : fiilî, aktüel
imgesel : hayalî
immoral : töretanımaz
istical : ivedilik, müstaceliyet
istimal : kullanma
jenital : üremsel, genital
kişisel : şahsî, zatî, özel, ferdî, kendi
makabil : geçmişi
mayasıl : kaşınma, sulanma, egzama, basur
molekül : madde., madde, özdecik, tozan, zerre
muaccel : peşin
muattal : ışlemez, işlemez, boş, işsiz
mukabil : karşılık, karşılığında, karşı
müdahil : karışan
özgecil : altruist, diğerkâm
pantufl : pantufla
parabol : ayrıklık, yarı kübik
radikal : aşırı

Bazı L ile biten 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


akkefal :

TDK:
isim, hayvan bilimi Sazangillerden bir cins tatlı su balığı (Alburnus)

bandrol :
TDK:
1. isim Denetim pulu
2. Bayrak direğinin tepesine süs olarak konulan uzun, kumaş şerit

ehlidil :
TDK:
isim Gönül eri
"Ehlidildir diyemem sinesi saf olmayana." - Nefi

L ile biten 7 harfli İlçe isimleri

Eynesil (Giresun)
Dörtyol (Hatay)
Sarıgöl (Manisa)

L ile biten 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kristal Parçası - Drizzt Efsanesi 4 - Yazar: R. A. Salvatore
Dişisel Gerilim - Yazar: İdil Hazan Kohen
Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 5 - Kamusal Alan - Yazar: Kolektif
Dişisel Gerilim - Yazar: İdil Hazan Kohen
Arsen Lüpen - Kristal Tıpa - Yazar: Maurice Leblanc
Kristal Denizaltı - Yazar: Ahmet Altan
Umut , Kadın ve Kristal Gül - Yazar: İlker Balkan
Kristal Kan - Yazar: Nina Blazon
Fasikül Aylık Hukuk Dergisi Sayı: 44 Temmuz 2013 - Yazar: Bahri Öztürk
Gönül ile Karagül - Yazar: Mircevat Ahıskalı

Kelime Bulma Motoru