L ile biten 7 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 7 harfli 208 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Adamcıl, Aerosol, Ağızcıl, Ağızsıl, Akçasal, Akçayel, Akılsal, Akkefal, Akropol, Aksakal, Akvarel, Amfibol, Amipsel, Andaval, Anıtsal, Anormal, Ansambl, Ansefal, Asosyal, Babacıl, Bağfiil, Bağfill, Bandrol, Beysbol, Bibedel, Bilfiil, Birfiil, Bopstil, Bökevul, Büyüsel, Çapaçul, Çapavul, Çobanıl, Dekovil, Desibel, Dialkol, Dijital, Dişisel, Diyalel, Doğusal, Dörtnal, Duyusal, Edimsel, Eğitsel, Ehlidil, Ekinsel, Eklesil, Eksicil, Elhasıl, Embesil, Ereksel, Eskicil, Eşeysel, Fasikül, Federal, Fotosel, Fümerol, Gayakol, Gazışıl, General, Genital, Helisel, Hemfiil, Hemofil, Hentbol, Heyakil, Isılpil, Işınsal, İhtifal, İhtimal, İhtiyal, İkincil, İkircil, İlkesel, İlkokul, İllegal, İlmihal, İmgesel, İmmoral, İmtisal, İnaksal, İnisyal, İntihal, İntikal, İptizal, İrtical, İrtihal, İsrafil, İstical, İstimal, İşitsel, İştigal, İttisal, Jenital, Kalomel, Kamusal, Kapital, Karadul, Karagül, Karakol, Karakul, Karasal, Karavel, Kentsel, Kıgısal, Kılükal, Kilojul, Kişisel, Kokteyl, Kontrol, Kötücül, Kristal, Kurtçul, Küresel, Kütikül, Liberal, Makabil, Mareşal, Mayasıl, Mineral, Minimal, Molekül, Monopol, Muaccel, Muaddel, Muallel, Muattal, Mukabil, Munfail, Mutedil, Mübadil, Müdahil, Müeccel, Müevvel, Mümasil, Münazil, Münfail, Müzikal, Natürel, Nevazil, Nominal, Oduncul, Olumsal, Onursal, Optimal, Orjinal, Ödevcil, Ölümcül, Özeksel, Özgecil, Özgüdil, Pantufl, Parabol, Paraçol, Paralel, Parasal, Paraşol, Payimal, Pelikül, Radikal, Rantabl, Resital, Santral, Sayısal, Seksüel, Siyasal, Skandal, Suzidil, Sürücül, Sütoğul, Şambrel, Şiirsel, Şnitzel, Şnorkel, Tamusal, Tanecil, Teallül, Tecahül, Tedahül, Tedavül, Teehhül, Teemmül, Tegafül, Tekabül, Tekamül, Tekasül, Tekstil, Temayül, Tenasül, Tomofil, Töresel, Üçüncül, Ülkesel, Ülküsel, Üremsel, Üründül, Üstemel, Üzgüsel, Vezikül, Virtuel, Yabanıl, Yapısal, Yarıyıl, Yasavul, Yerinel, Yöresel, Yurtsal, Zekasal

Bazı L ile biten 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


adamcıl : sıcakkanlı, munis
akçasal : parasal
ansambl : topluluk
dijital : sayısal
doğusal : oryantal
elhasıl : kısacası, özü, velhasıl
embesil : budala, aptal, ahmak
general : başşad, fors
helisel : sarmal, helezonî
ışınsal : aktinomorf
immoral : töretanımaz
inaksal : dogmatik
iptizal : bayağılaşma
istical : ivedilik, müstaceliyet
iştigal : uğraşma, ilgilenme, çalışma, uğraş
kapital : sermaye, anamal, başmal, anapara, üretke
karagül : karakul
kıgısal : pratik
kristal : billûr, kırılca
liberal : hoşgörülü, erkinci
muaccel : peşin
muallel : sakat, eksik
muattal : ışlemez, işlemez, boş, işsiz
mutedil : ılımlı, düşünce, itidalli, ılıman, ölçülü
müevvel : tevilli

Bazı L ile biten 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


olumsal :

TDK:
sıfat, felsefe Olması kadar olmaması da mümkün bulunan, zorunlu karşıtı

şnitzel :
TDK:
1. isim Dana veya tavuk etinin galeta ununa bulanıp kızartılması ile yapılan bir yemek türü
"Önüne bakarak tabağındaki dana şnitzelden ufak bir parçayı kesip ağzına attı." - O. Aysu
2. Bu yemek için hazırlanmış, kemiksiz dana veya tavuk eti

yarıyıl :
TDK:
isim, eğitim bilimi Bir öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, dönem, sömestir

L ile biten 7 harfli İlçe isimleri

Eynesil (Giresun)
Dörtyol (Hatay)
Sarıgöl (Manisa)

Kelime Bulma Motoru