L ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 11 harfli 33 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Alfasayisal, Beynelmilel, Bilgiliksel, Buyrultusal, Çağrışımsal, Çekirdeksel, Çeşmibülbül, Dilbilgisel, Dolikosefal, Endüstriyel, Entelektüel, Failimeçhul, Feldmareşal, Fonksiyonel, Gayrimenkul, Gelişigüzel, Homoseksüel, İzzetüikbal, Kanunuevvel, Mıknatıssal, Profesyonel, Ruhbilimsel, Ruhçözümsel, Sansasyonel, Santimantal, Silindirsel, Söylencesel, Sukutuhayal, Tiabendazol, Tradisyonel, Transeksüel, Varsayımsal, Yerbetimsel

Bazı L ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


çağrışımsal :

TDK:
sıfat Çağrışımla ilgili

sansasyonel :
TDK:
sıfat Çarpıcı
"Bunun nasıl sansasyonel bir olay olacağını göz önüne getirebiliyor musun?" - N. Hikmet

silindirsel :
TDK:
1. sıfat Silindirle ilgili
2. Silindir biçiminde olan, silindirik

L ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Profesyonel Hayalci - Yazar: Bilgin Sılan

Kelime Bulma Motoru