L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


androsefal : insan başlı, insanbaşlı
arsıulusal : uluslararası
artifisyel : yapma
bakteriyel : bakteryel
cihanşümul : evrensel, üniversal
çağaşımsal : anakronik
dincierkil : teokratik
düşüngüsel : ideolojik
empermeabl : yağmurluk
eytişimsel : diyalektik
faktöriyel : çarpınım
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrikabil : olamaz, olamayacak
gayrimakul : saçma
gayrimesul : sorumsuz
geleneksel : an'anevî, anadan görme, ananevi, klâsik, konvansiyonel, tradisyonel
gırtlaksıl : hançere samiti
gramatikal : dilbilgisel, gramere
individüel : bireysel
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
işleyimsel : endüstriyel
kartpostal : kart
kâtibiadil : noter
konvertibl : çevrilgen
korgeneral : ferik
matriarkal : anaerkil, maderşahî
mütebeddil : dengesiz, değişen, kararsız
mütehammil : dayanıklı, götürümlü, yabalak
mütehavvil : değişken, kararsız
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
patriarkal : ataerkil

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


arsıulusal :

TDK:
sıfat Uluslararası

cihanşümul :
TDK:
sıfat Evrensel
"Böyle bir tarih ister istemez cihanşümul olacak yani insan toplumları hakkında bilinebilen her şeyi kucaklayacak." - C. Meriç

herzevekil :
TDK:
1. sıfat Kendisini ilgilendirmeyen işlere karışan (kimse)
2. Saçma sapan, gereksiz konuşan (kimse)

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

L ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Geleneksel Azeri Masalları - Yazar: Kolektif
Nazım Hikmet ve Geleneksel Türk Yazını - Yazar: Nedim Gürsel
Geleneksel Azeri Masalları - Yazar: Kolektif
Geleneksel Kültürümüzde Çocuk - Yazar: Sedat Veyis Örnek

L ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NEML - 17: Süleyman'ın, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil orduları toplandı; hepsi birarada (onun tarafından) düzenli olarak sevkediliyordu.

Kelime Bulma Motoru