L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbalıkçıl : leyleksilerden, bataklık
androsefal : insan başlı, insanbaşlı
arsıulusal : uluslararası
artifisyel : yapma
bakteriyel : bakteryel
benözekçil : benmerkezci, egosantrik
cihanşümul : evrensel, üniversal
çağaşımsal : anakronik
deneyimsel : empirik
empermeabl : yağmurluk
eytişimsel : diyalektik
faktöriyel : çarpınım
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrikabil : olamaz, olamayacak
geleneksel : an'anevî, anadan görme, ananevi, klâsik, konvansiyonel, tradisyonel
gırtlaksıl : hançere samiti
gramatikal : dilbilgisel, gramere
gülmecesel : mizahi
individüel : bireysel
işleyimsel : endüstriyel
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
kâtibiadil : noter
matriarkal : anaerkil, maderşahî
mutazallil : gölgeli
mütebeddil : dengesiz, değişen, kararsız
mütehavvil : değişken, kararsız
potansiyel : gizil, gizilgüç, varlığı, gerilim, gizil güç
prezentabl : sunulabilir

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


paradoksal :

TDK:
sıfat Aykırı düşünce niteliğinde olan

patriarkal :
TDK:
sıfat, toplum bilimi Ataerkil

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru