L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


androsefal : insan başlı, insanbaşlı
arsıulusal : uluslararası
artifisyel : yapma
barparalel : jimnastik
benözekçil : benmerkezci, egosantrik
bibliyofil : kitapsever
cihanşümul : evrensel, üniversal
çağaşımsal : anakronik
darbımesel : atasözü
deneyimsel : empirik
dincierkil : teokratik
düşüngüsel : ideolojik
faktöriyel : çarpınım
gayrimakul : saçma
gayrimesul : sorumsuz
geleneksel : an'anevî, anadan görme, ananevi, klâsik, konvansiyonel, tradisyonel
germanofil : almansever
gırtlaksıl : hançere samiti
gülmecesel : mizahi
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
kâtibiadil : noter
kolesterol : kolesterin
mütebeddil : dengesiz, değişen, kararsız
mütehammil : dayanıklı, götürümlü, yabalak
mütehavvil : değişken, kararsız
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
patriarkal : ataerkil
potansiyel : gizil, gizilgüç, varlığı, gerilim, gizil güç
prezantabl : sunulabilir
prezentabl : sunulabilir

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


elektrofil :

TDK:
isim, kimya Bir atom veya iyondan elektron alabilen, onunla elektron paylaşabilen madde

mütehavvil :
TDK:
sıfat Değişken, kararsız

otokontrol :
TDK:
isim, ruh bilimi Öz denetim

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru