L ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 6 harfli 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Laakal, Labret, Ladino, Laedri, Lafzen, Lahika, Lahuri, Laklak, Laktaz, Laktoz, Laleli, Lamacı, Lamise, Langur, Lapacı, Lapçın, Lapina, Lateks, Lavgar, Lazıme, Lazlık, Legato, Legorn, Lehdar, Lehtar, Lejant, Lejyon, Lekeci, Lekeli, Leksem, Lektör, Lenfte, Lenger, Leopar, Lepton, Lerzan, Leşcil, Leşker, Letaif, Levent, Levrek, Leylek, Lezyon, Lezzet, Libido, Lifler, Lignin, Likaba, Likide, Limaki, Limanı, Limoni, Lineer, Linyit, Lipari, Lipsos, Lirizm, Lisani, Lisans, Liseli, Lityum, Lobici, Loğusa, Lojman, Lokavt, Lololo, Lombar, Lomboz, London, Longoz, Lopçuk, Lostra, Losyon, Loşluk, Lökeşe, Lösemi, Lumbuz, Lübnan, Lüknet, Lüleci, Lüleli, Lümpen, Lüpten, Lütfen, Lüzuci

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


labret : kemik
lâhika : ek
lâktoz : süt şekeri
lângur : maymunlardan
lâpacı : yorgun
lâpçın : edik, mest
lâpina : lapinagillerden
lâzıme : gerekçe
lehdar : yandaş, taraftar
lekeci : kuru temizleyici
lekeli : lekelenmiş, kara yüzlü, temiz
lenfte : gamaglobülin
leopar : pars, panter, pelenk
lerzan : titrek
letâif : kalb, sır
levent : uzun, baysan
levrek : levrekgillerden
lezyon : doku bozukluğu, yıpranma
lezzet : haz, tat, yeme, zevk
libido : sevgeç
linyit : briket, karbon
lobici : dalancı
lokavt : işkapatımı
lomboz : lumbuz
lökeşe : yabankazı, çulluk
lumbuz : lomboz
lübnan : orta doğu, yakın doğu
lüknet : tutukluk
lümpen : sınıfsız, ayaktakımı
lüpten : açıktan, bedavadan
lüzucî : yapışkan

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâhika :

TDK:
lahika

lenger :
TDK:
1. isim Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
"Tenha köyün sokaklarında lengerler içinde balık götüren ateş bacaklı çocuklara baktım." - S. F. Abasıyanık
2. sıfat Bu kabın alabileceği miktarda olan
"Beykoz çayırında iddiaya girip bütün bir kuzuyla bir lenger iç pilavı gövdeye rüyamızda mı indirmiştik?" - A. İlhan
3. denizcilik Gemi demiri

lipari :
TDK:
isim, hayvan bilimi Çirozluktan sonra yağlanmaya başlayan uskumru

L ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Jack London - Öyküler - Yazar: Jack London
Çağdaş Amerikan Edebiyatı ve Jack London - Yazar: Cem Yılmaz Budan
Jack London Toplu Eserler (17 Kitap Takım) - Yazar: Jack London
Jack London - Yazar: James L. Haley

Kelime Bulma Motoru