L ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 6 harfli 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Laakal, Labret, Ladino, Laedri, Lafzen, Lahika, Lahuri, Laklak, Laktaz, Laktoz, Laleli, Lamacı, Lamise, Langur, Lapacı, Lapçın, Lapina, Lateks, Lavgar, Lazıme, Lazlık, Legato, Legorn, Lehdar, Lehtar, Lejant, Lejyon, Lekeci, Lekeli, Leksem, Lektör, Lenfte, Lenger, Leopar, Lepton, Lerzan, Leşcil, Leşker, Letaif, Levent, Levrek, Leylek, Lezyon, Lezzet, Libido, Lifler, Lignin, Likaba, Likide, Limaki, Limanı, Limoni, Lineer, Linyit, Lipari, Lipsos, Lirizm, Lisani, Lisans, Liseli, Lityum, Lobici, Loğusa, Lojman, Lokavt, Lololo, Lombar, Lomboz, London, Longoz, Lopçuk, Lostra, Losyon, Loşluk, Lökeşe, Lösemi, Lumbuz, Lübnan, Lüknet, Lüleci, Lüleli, Lümpen, Lüpten, Lütfen, Lüzuci

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


labret : kemik
ladino : türkçe, fransızca, yunanca
lâedri : anonim, bilinemezci
lâhika : ek
lâklâk : gevezelik
lâktoz : süt şekeri
lâmacı : lâmaist
lâmise : duyarga, dokunum, anten
lângur : maymunlardan
lâpçın : edik, mest
lavgar : geveze, boşboğaz, palavracı
lehdar : yandaş, taraftar
lekeci : kuru temizleyici
lenfte : gamaglobülin
leopar : pars, panter, pelenk
lepton : yeğnicik
leşker : ordu, asker
letâif : kalb, sır
levrek : levrekgillerden
lifler : elyaf
likaba : çobanüzümü, keçi yemişi, yaban mersini
limanı : hamburg limanı
limonî : alıngan
linyit : briket, karbon
lityum : 94, alkali metaller, li
lökeşe : yabankazı, çulluk
lösemi : kan kanseri
lumbuz : lomboz
lübnan : orta doğu, yakın doğu
lüleci : çubuk

Bazı L ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâleli :

TDK:
laleli

lângur :
TDK:
langur

lejyon :
TDK:
1. isim, tarih Eski Romalılarda piyade ve süvarinin oluşturduğu askerî birlik
2. askerlik Fransa da genellikle yabancılardan kurulu, birkaç takımdan oluşan piyade birliği

L ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Kadın Bir Erkek Bir Levrek İskeleti - Yazar: Solmaz Kamuran
Kayıp Liseli - Yazar: Yılmaz Erdoğan

Kelime Bulma Motoru