L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâfçı : geveze, iyi, dedikoducu
lâfız : söz, kelime
lâgos : lâhos
lahsa : salyane
laser : lâzer
lâşka : lâçka
lâtin : lâtin halkları
lâzim : lüzumlu, gerekli
leçek : yaşmak
leğen : genellikle, havsala, hamam leğeni, ilyen
lehçe : bölgesel, diyalekt, şive, ağız, zeba­n
lerze : titreme, titreyiş
levye : kaldırmak, oynatmaya, kanırtmaç
leyla : gececi
leziz : lezzetli, hoş, güzel, zevkli, lâtif
libya : dinar, kuzey afrika
lider : önder, şef, başacı, başçıl, başkan, ön teker, tek adam, yolçu
likit : sıvı, akışkan, hazır para
liman : ağız, jeoteknik teknikeri, ulaştırma teknikeri, yolcu salonu

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâvaj :

TDK:
lavaj

lisan :
TDK:
isim Dil (II)
"Mektup uzun değildi, biraz da ticari bir lisanla yazılmıştı." - P. Safa

litre :
TDK:
1. isim, matematik Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetreküp hacminde ölçü birimi
2. sıfat Bu birimde bir kabın alabileceği miktarda olan
"Şimdi yedek iki litre kan var elimizde." - N. Cumalı

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Milli Edebiyat Çalıştayı Bildirileri - Yazar: Oğuzhan Karaburgu
Anılar - Sürç-ü Lisan Ettikse - Antrakt - İkinci Perde - Yazar: Haldun Dormen
Leyli vü Mecnun - Yazar: Ali Şir Nevai
Leyli Lal Şewe - Yazar: Tunay Bozyiğit
Bir Lügat Bulamadım - Yazar: D. Mehmet Doğan
Türkçenin Sadeleşme Tarihi Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi - Yazar: Yusuf Ziya Öksüz
Leyli Vakti - Yazar: Avni Kaysal

Kelime Bulma Motoru