L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâden : lâdengillerden, rastık
lâdin : çamgillerden
lâfız : söz, kelime
lâğım : geriz, baca, kapak taşı
lâğıv : feshetme
lahsa : salyane
lango : dökümhanede
lâtin : lâtin halkları
lâzut : mısır
legal : yasal, kanunî, meşru, legalleşmek
lehçe : bölgesel, diyalekt, şive, ağız, zeba­n
lemur : primat
lenfa : lenf, akkan
lepra : cüzam, cüzzam
levye : kaldırmak, oynatmaya, kanırtmaç
leylî : yatılı
leziz : lezzetli, hoş, güzel, zevkli, lâtif
libas : giysi
lider : önder, şef, başacı, başçıl, başkan, ön teker, tek adam, yolçu
lifli : ağaç mobilya
lihye : sakal
likit : sıvı, akışkan, hazır para

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâfzî :

TDK:
lafzi

lento :
TDK:
1. zarf, müzik Ağır bir biçimde (çalınmak)
2. isim Bu tempoda çalınan parça

likit :
TDK:
1. sıfat, fizik Sıvı
"Likit gaz."
2. isim, ekonomi Nakit

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Leyli vü Mecnun - Yazar: Ali Şir Nevai
Leyli Lal Şewe - Yazar: Tunay Bozyiğit
Limit Yok - Yazar: Alan Glynn
Leyli Vakti - Yazar: Avni Kaysal

Kelime Bulma Motoru