L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâçka : gevşemiş, lâşka
lâdes : lâdes oyunu
laser : lâzer
lâşka : lâçka
lâtin : lâtin halkları
lâzer : laser
lâzim : lüzumlu, gerekli
lâzut : mısır
lerze : titreme, titreyiş
levha : safiha, tablo, resim, tabelâ, hadde fabrikası, işaret, plaka, sıcak haddeci
levye : kaldırmak, oynatmaya, kanırtmaç
leyla : gececi
leylî : yatılı
leziz : lezzetli, hoş, güzel, zevkli, lâtif
libas : giysi
lider : önder, şef, başacı, başçıl, başkan, ön teker, tek adam, yolçu
lifli : ağaç mobilya
liman : ağız, jeoteknik teknikeri, ulaştırma teknikeri, yolcu salonu
limit : sınır, uç, erey
limon : turunçgillerden, 3, hibeş

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâfız :

TDK:
lafız

ledün :
TDK:
isim, din b. (***) Tanrı katı

leziz :
TDK:
1. sıfat Tadı güzel, lezzetli
2. Hoş, güzel, zevkli, latif
"Bunun öte tarafında hayalî, leziz bir âlem mevcuttur." - M. Ş. Esendal

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bir Lügat Bulamadım - Yazar: D. Mehmet Doğan

Kelime Bulma Motoru