L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâçin : doğan
lâçka : gevşemiş, lâşka
lâdin : çamgillerden
lâgos : lâhos
lâğım : geriz, baca, kapak taşı
lâğıv : feshetme
lango : dökümhanede
laser : lâzer
lâşka : lâçka
lâzer : laser
lâzim : lüzumlu, gerekli
leçek : yaşmak
lehçe : bölgesel, diyalekt, şive, ağız, zeba­n
lemur : primat
lenfa : lenf, akkan
lepra : cüzam, cüzzam
lerze : titreme, titreyiş
levha : safiha, tablo, resim, tabelâ, hadde fabrikası, işaret, plaka, sıcak haddeci
levye : kaldırmak, oynatmaya, kanırtmaç
libas : giysi
libya : dinar, kuzey afrika
lifli : ağaç mobilya
likit : sıvı, akışkan, hazır para
limbo : ırmaklarda
limit : sınır, uç, erey

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâgar :

TDK:
lagar

leçek :
TDK:
isim Başörtüsü, yün atkı

ledün :
TDK:
isim, din b. (***) Tanrı katı

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mavi Liste Denglerin İlk Vakası - Yazar: Wolfgang Schorlau
Leyli vü Mecnun - Yazar: Ali Şir Nevai
Leyli Lal Şewe - Yazar: Tunay Bozyiğit
Leyli Vakti - Yazar: Avni Kaysal
Kara Liste - Yazar: Brad Thor

Kelime Bulma Motoru