L ile başlayan 3 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 3 harfli 28 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

3 Harfli Kelimeler

Lak, Lam, Lan, Lap, Laz, Leb, Lef, Leh, Lep, Leş, Ley, Lığ, Lif, Lig, Lik, Lir, Loğ, Lok, Lop, Lor, Loş, Lot, Lök, Löp, Lös, Lup, Lük, Lüp

Bazı L ile başlayan 3 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lef :

TDK:
isim İçine sokma, iliştirme

lep :
TDK:
1. isim Dudak
2. Kenar

lir :
TDK:
isim, müzik Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı

L ile başlayan 3 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Lir ve Nehir - Yazar: Günay Güner
Lir Kuşu - Yazar: Müslim Çelik

Kelime Bulma Motoru