KURU ile başlayan kelimeler

Başında KURU harfleri bulunan 70 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kurumlaştırmak, Kurumsallaşmak, Kuruşlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Kurumlaştırma, Kuruntulanmak, Kuruşlandırma

12 Harfli Kelimeler

Kuruluşçuluk, Kurutulmamış

11 Harfli Kelimeler

Kurumlanmak, Kurumlaşmak

10 Harfli Kelimeler

Kurulanmak, Kurulaşmak, Kuruluşlar, Kurumlanış, Kurumlanma, Kurumlaşma, Kuruntular, Kuruntusuz, Kurutmalık, Kurutulmak, Kuruyasıca

9 Harfli Kelimeler

Kuruculuk, Kuruçekim, Kurulamak, Kurulanış, Kurulanma, Kurularak, Kurulaşma, Kurulayış, Kurulması, Kurumamış, Kurumlara, Kurumları, Kuruntucu, Kuruntulu, Kurutmalı, Kurutulma, Kuruyemiş

8 Harfli Kelimeler

Kurulama, Kurulmak, Kurulmuş, Kurultay, Kuruluşu, Kurumlar, Kurumsal, Kurumsuz, Kuruşluk, Kurutmaç, Kurutmak, Kurutucu

7 Harfli Kelimeler

Kurulma, Kuruluk, Kuruluş, Kurumak, Kurumlu, Kuruntu, Kurutaç, Kurutan, Kurutma, Kurutuş, Kuruyuş

6 Harfli Kelimeler

Kurucu, Kurulu, Kuruma

5 Harfli Kelimeler

Kurul, Kurum, Kurun, Kuruş, Kurut

4 Harfli Kelimeler

Kuru

Bazı KURU ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kuru : katıksız, yoksulluk, heyecanı, tekdüze, suyu, arık, sıska, lâgar, kaknem, döşenmemiş, çıplak, düzayak, etsiz, hamhalat, içsiz, iskelet, kozalak, şizokarp, tıngır mıngır, yâbis
kurucu : müessis, bani
kuruçekim : ziraks
kurul : heyet, konsey, asamble, şura, tutanak
kurularak : kurma
kurulaşmak : yoksullaşmak, yozlaşmak, muhtevasızlaşmak
kurulma : teessüs, teşekkül
kurulmak : kasılmak, yerleşmek, böbürlenmek, teessüs etmek, teşekkül etmek
kurulmuş : mebni, müesses
kurulu : yerleşmiş, oturmuş, müesses
kuruluş : kurum, tesis, müessese, yapı, yapılış, bünye

Bazı KURU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kuruluk :

TDK:
isim Kuru olma durumu

kurumak :
TDK:
1. nsz Islaklığını, nemini yitirerek kuru duruma gelmek
"Çıplak dallarda henüz kuruyamayan su damlaları parlak, mavi birer boncuk gibi parlıyordu." - H. E. Adıvar
2. Bitki, suyu çekilip cansız duruma gelmek
"Bu ulu ağaç yerlerde sürüne sürüne kurudu ve etrafını dikenler, ısırganlar bürüdü." - A. H. Müftüoğlu
3. Akarsu, göl vb.nin suyu kalmamak
"Kurumuş dere gibi taşlık bir yerden geçtik." - H. R. Gürpınar
4. Bazı nesneler yumuşaklığını yitirmek, sertleşmek
"Darı ve mısır yemekten bağırsakları kurumuştu." - R. H. Karay
5. Cılızlaşmak, sıskalaşmak, zayıflamak
"Karısı hırçınlıktan kurumuş bir kadın." - M. Ş. Esendal
6. Çok susamak

kurumsal :
TDK:
1. sıfat Kurumla ilgili
2. Değişik birim ve fonksiyonlarıyla bir kurumun niteliklerine tam anlamıyla sahip olan

KURU ile başlayan İlçe isimleri

Kurucaşile (Bartın)

Kelime Bulma Motoru