KUL ile başlayan kelimeler

Başında KUL harfleri bulunan 76 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Kullanılmamak, Kullanılmamış, Kullanılmayan, Kullanımbilim

12 Harfli Kelimeler

Kulakkepçesi, Kulamparalık, Kullandırmak, Kullanıcının, Kullanılamaz, Kullanılması, Kullanılmaya

11 Harfli Kelimeler

Kulağakaçan, Kulakdavulu, Kulakdemiri, Kullandırma, Kullanılmak, Kullanılmaz, Kullanılmış, Kullanışsız, Kuluçkahane

10 Harfli Kelimeler

Kulaçlamak, Kulaçlayış, Kullanarak, Kullanılan, Kullanılma, Kullanışlı, Kuluçkalık, Kulunlamak, Kulüpçülük

9 Harfli Kelimeler

Kulaçlama, Kulakzarı, Kulampara, Kullanımı, Kullanmak, Kullaşmak, Kulunlama

8 Harfli Kelimeler

Kulakçık, Kulaklık, Kulaksız, Kulaktan, Kullanım, Kullanış, Kullanma, Kullaşma, Kullukçu, Kulunluk

7 Harfli Kelimeler

Kulacık, Kulağın, Kulakçı, Kulaklı, Kuloğlu, Kulpsuz, Kuluçka, Kulunuz, Kulüpçü

6 Harfli Kelimeler

Kulağa, Kullan, Kullap, Kullar, Kulluk, Kulplu, Kulunç, Kulübe, Kulübü, Kulvar, Kulyuç

5 Harfli Kelimeler

Kulaç, Kulak, Kulis, Kulub, Kulun, Kulüp

4 Harfli Kelimeler

Kula, Kule, Kulp

3 Harfli Kelimeler

Kul

Bazı KUL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kula : yele
kulacık : kulakçık
kulağa : tıngı
kulağın : dış kulak, kulak kepçesi, kulakkepçesi
kulak : örs, baş, kök, kulakçı
kulakçı : kulak, burun
kulakçık : kulacık, dikensi, stipul
kulakdemiri : pulluklarda
kulakkepçesi : kulağın
kulaklı : kazan, yaprak
kulaklık : radyo
kulaktan : dinleyerek
kulis : tiyatroda
kullanarak : tüketmek, yoğaltmak
kullanıcının : bağıntı, yardımlı metin
kullanılmak : sahneye çıkmak, yemek, yüzü yazılı kalmak
kullanılmamış : bakir
kullanılması : ruhsatlı
kullanılmaya : özdek
kullanılmayan : metrûk
kullanılmaz : battal
kullanım : kullanma, yararlanma, tasarruf, tarifelendirme, tıp elektroniği teknisyeni
kullanımı : nükleer güç mühendisi
kullanışlı : pratik
kullanmak : çalıştırmak, işletmek, değerlendirmek, giymek, takmak, içmek, söylemek, harcamak, sömürmek

Bazı KUL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kuloğlu :

TDK:
isim, tarih Ölen evli yeniçerilerin, babaları gibi ocakta askerlik yapan çocukları

kulpsuz :
TDK:
sıfat Kulpu olmayan
"Kulpsuz iri fincanı avucunun içine alarak kahveyi içti." - F. R. Atay

kulübe :
TDK:
1. isim Kerpiç, saman veya ağaçtan yapılmış küçük, basit, ilkel ev
"Aliş tozu dumana katarak kulübeye seğirtirken o da arkadaşlarının birini aramaya çıktı." - Halikarnas Balıkçısı
2. Bir yeri beklemekle görevli kimsenin içinde bulunduğu küçük barınak
"Nöbetçi kulübesi."
3. Hayvanlar için yapılmış barınak
"Köpek kulübesi."
4. Alçak gönüllülük göstermek amacıyla "ev" anlamında kullanılan bir söz

KUL ile başlayan İlçe isimleri

Kulp (Diyarbakır)
Kulu (Konya)
Kuluncak (Malatya)
Kula (Manisa)

KUL ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kulüp 1000 - Yazar: Kevin Guilfoile
Kulüp Ölüsü - Sookie Stackhouse serisi 3.Kitap - Yazar: Charlaine Harris

KUL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KUREYŞ - 1, 2, 3, 4: Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler.
KEVSER - 1, 2, 3: (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
EN'AM - 102: İşte Rabbiniz Allah O'dur. O'ndan başka tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin, O her şeye vekildir (güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur).  .

Kelime Bulma Motoru