KOR ile başlayan kelimeler

Başında KOR harfleri bulunan 139 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Korkunçlaştırmak

15 Harfli Kelimeler

Korkunçlaştırma

13 Harfli Kelimeler

Kordiplomatik, Korgenerallik, Korkunçlaşmak

12 Harfli Kelimeler

Koramirallik, Korkmadığını, Korkunçlaşma

11 Harfli Kelimeler

Korboksilli, Korkusuzluk, Kornişçilik, Korporasyon, Korumacılık, Korunabilen, Korunulacak, Koruyuculuk, Koruyucusuz

10 Harfli Kelimeler

Kordalılar, Koreografi, Korgeneral, Korkalamak, Korkunçluk, Korkusuzca, Korkutmaca, Korporatif, Korsecilik, Kortizonlu, Korunaksız, Koruncaklı, Koruncalık, Korungalık, Korunmayan, Koruyucusu

9 Harfli Kelimeler

Koramiral, Koregrafi, Koreograf, Korkaklık, Korkalama, Korkmadan, Korkmamak, Korkulmak, Korkutmak, Korkutucu, Korlanmak, Korlaşmak, Korsanlık, Koruculuk, Korularda, Korumalık, Korumamak, Korumasız, Korunaklı, Korunduğu, Korunması, Korunumlu

8 Harfli Kelimeler

Kordalye, Koregraf, Korindon, Korkakça, Korkarak, Korkmama, Korkudan, Korkulan, Korkulma, Korkuluk, Korkuntu, Korkusuz, Korkutan, Korkutma, Korlanma, Korlaşma, Kornetçi, Kornişçi, Kornişon, Korozyon, Korsesiz, Kortizon, Korumacı, Korumaya, Koruncak, Korunmak, Korunmuş, Koruyanı, Koruyucu

7 Harfli Kelimeler

Kordone, Koridor, Korkmak, Korkulu, Korkunç, Korkusu, Koroner, Korrekt, Korseci, Korseli, Korteks, Korucuk, Korugan, Koruluk, Korumak, Koruman, Korunak, Korunan, Korunga, Korunma, Korunum, Koruyan, Koruyuş

6 Harfli Kelimeler

Kordon, Korece, Korekt, Koreli, Korida, Korkak, Korluk, Kornea, Korner, Kornet, Korniş, Korsan, Kortej, Korucu, Koruma, Korunç, Korvet

5 Harfli Kelimeler

Koral, Koray, Korku, Korna, Korno, Korse, Korte, Koruk, Korun, Korza

4 Harfli Kelimeler

Kora, Koro, Kort, Koru

3 Harfli Kelimeler

Kor

Bazı KOR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


korboksilli : karboksilik
koreograf : koregraf, bale, dans, kareograf
koridor : geçenek, dehliz, aralık, dalan, gezinti
korindon : boksit
korkakça : korkak, namertçe
korkmamak : gözü pek olmak, pabuç bırakmamak, pabuç bırakmamak, pervası olmamak
korkudan : nutku tutulmak
korkulu : korkutan, tehlikeli, ağır, endişeli, muhataralı, tedhişli, vahim, yaş
korkusuzluk : pervasızlık, yürek
korkutma : terör, zılgıt
korniş : sarp
korrekt : doğru
korsan : deniz hırsızı
korte : âşıktaşlık, flört
korteks : beyin zarı
koruluk : arazi açma
korumacılık : himayecilik
korumaya : kollarını açmak
koruncalık : sigorta
korunç : sigorta
korunma : dehalet, nefsi müdafaa, tahaffuz, tevakki
korunmak : sığınmak, sakınmak, depo, siperlenmek, tevakki etmek

Bazı KOR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


korkunçluk :

TDK:
isim Korkunç olma durumu
"Korkunçluğun içinde harikulade tablolar birbirini kovalıyordu." - R. H. Karay

kornişon :
TDK:
isim, bitki bilimi Kabuğunun üzeri pürtüklü bir tür turşuluk salatalık

korsesiz :
TDK:
sıfat Korsesi olmayan
"Ekseriyeti teşkil eden kadınlar korsesiz, hafif bir sabah esvabı ile geliyorlardı." - H. C. Yalçın

KOR ile başlayan İlçe isimleri

Korkuteli (Antalya)
Korgun (Çankırı)
Korkut (Muş)
Korgan (Ordu)

KOR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


En İyi Korunan Oda - Yazar: Osman Akalın

KOR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 109: Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurup, onunla beraber kendisi de çöküp cehennem ateşine giden kimse mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
SAD - 15: Bunlar da ancak, bir an gecikmesi olmayan korkunç bir ses beklemektedirler.
SAFFAT - 19: O (diriltme) korkunç bir sesten ibaret olacak, o anda hemen onların gözleri açılıp etrafa bakacaklar.

Kelime Bulma Motoru