KİR ile başlayan kelimeler

Başında KİR harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Kireçsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Kireçsizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Kireçsizlenme

12 Harfli Kelimeler

Kireçsilemek, Kiremitçilik, Kirizmalamak

11 Harfli Kelimeler

Kirazelması, Kireçlenmek, Kireçleşmek, Kireçsileme, Kiremithane, Kirizmalama, Kirlenirsin, Kirlenmemiş, Kirpikliler

10 Harfli Kelimeler

Kiralanmak, Kiralayıcı, Kireçlemek, Kireçlenme, Kireçleşme, Kireçyeren, Kirişlemek

9 Harfli Kelimeler

Kiracılık, Kiralamak, Kiralanma, Kiralayan, Kirecimsi, Kireçleme, Kireçtaşı, Kiremitçi, Kiremitli, Kirişhane, Kirişleme, Kirlenmek, Kirletici, Kirletmek

8 Harfli Kelimeler

Kiralama, Kirazlık, Kirebolu, Kireççil, Kireçlik, Kireçsiz, Kirişler, Kirişlik, Kirişsiz, Kirkitle, Kirlenme, Kirletme, Kirlilik, Kirpikli, Kirpiksi, Kirtikli, Kirvelik

7 Harfli Kelimeler

Kiralık, Kirdeci, Kireççi, Kireçli, Kireçsi, Kiremit, Kirişçi, Kirişli, Kirizma, Kirizme

6 Harfli Kelimeler

Kiracı, Kiralı, Kirbit, Kirkit, Kirloş, Kirloz, Kirmen, Kirpik, Kirtil

5 Harfli Kelimeler

Kiraz, Kirde, Kireç, Kirez, Kiriş, Kirli, Kirpi, Kirve

4 Harfli Kelimeler

Kira, Kirş

3 Harfli Kelimeler

Kir

Bazı KİR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kir : leke, şaibe, çepel, kir pas, pasak, pislik
kiralamak : isticar etmek
kiraz : etli, sulu, gülgillerden, haziran, kiraz dut yetişmese beni yiyenin boynunu, kiraz zamkı, kirez, ökse otu, ökseotu, zeytinsi meyve
kirazelması : kırmızı
kirbit : kibrit
kirecimsi : kireçsi
kireç : mermer, tebeşir, harç, kavurucu, kils, kireç taşı, lök, sıva, silikatlamak
kireçlenmek : kireçleşmek
kireçleşme : kireçlenme
kireçleşmek : kireçlenmek, kalkerleşmek
kiremit : acür, bindirme
kirişleme : kılıçlama
kirişlemek : kiriş
kirişli : ut
kirizme : kirizma
kirkitle : pekmez, çivirdik
kirlenme : kazar
kirlenmek : pislenmek, lekelenmek, barlanmak, batmak, mikroplanmak
kirlenmemiş : arı
kirletici : kızartıcı
kirlilik : pislik

Bazı KİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kirebolu :

TDK:
isim Arıların kovan deliğini kapamak için kullandıkları sarı ve yumuşak madde

kireç :
TDK:
1. isim Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın özünü oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
"Duvarlar kireç badanalı idi." - S. F. Abasıyanık
2. Kalsiyum hidroksit, Ca(OH)

kireçleşmek :
TDK:
nsz Kireç durumuna gelmek, kireçlenmek, kalkerleşmek

KİR ile başlayan İlçe isimleri

Kiraz (İzmir)

KİR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kapandı Kirve Kapıları - Yazar: Hagop Mıntzuri
Milyonluk Kirli Sır - Yazar: C. L. Parker
Kirli Beyaz - Yazar: Yeşim Demir
Kirli Saadet - Yazar: Salim Köse
Suya Düşen Kir - Yazar: Nuriye Zeybek
Başındaki Örtüyü Kirletme - Yazar: Sevda Türküsev
Kirli Azizler - Yazar: İsa Yılmaz
Kirli Oyun - Yazar: Jessie Keane

Kelime Bulma Motoru