KİR ile başlayan kelimeler

Başında KİR harfleri bulunan 83 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Kireçsizleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Kireçsizleştirme

13 Harfli Kelimeler

Kireçsizlenme

12 Harfli Kelimeler

Kireçsilemek, Kiremitçilik, Kirizmalamak

11 Harfli Kelimeler

Kirazelması, Kireçlenmek, Kireçleşmek, Kireçsileme, Kiremithane, Kirizmalama, Kirlenirsin, Kirlenmemiş, Kirpikliler

10 Harfli Kelimeler

Kiralanmak, Kiralayıcı, Kireçlemek, Kireçlenme, Kireçleşme, Kireçyeren, Kirişlemek

9 Harfli Kelimeler

Kiracılık, Kiralamak, Kiralanma, Kiralayan, Kirecimsi, Kireçleme, Kireçtaşı, Kiremitçi, Kiremitli, Kirişhane, Kirişleme, Kirlenmek, Kirletici, Kirletmek

8 Harfli Kelimeler

Kiralama, Kirazlık, Kirebolu, Kireççil, Kireçlik, Kireçsiz, Kirişler, Kirişlik, Kirişsiz, Kirkitle, Kirlenme, Kirletme, Kirlilik, Kirpikli, Kirpiksi, Kirtikli, Kirvelik

7 Harfli Kelimeler

Kiralık, Kirdeci, Kireççi, Kireçli, Kireçsi, Kiremit, Kirişçi, Kirişli, Kirizma, Kirizme

6 Harfli Kelimeler

Kiracı, Kiralı, Kirbit, Kirkit, Kirloş, Kirloz, Kirmen, Kirpik, Kirtil

5 Harfli Kelimeler

Kiraz, Kirde, Kireç, Kirez, Kiriş, Kirli, Kirpi, Kirve

4 Harfli Kelimeler

Kira, Kirş

3 Harfli Kelimeler

Kir

Bazı KİR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kiracı : müstecir
kiralama : isticar
kiralamak : isticar etmek
kiraz : etli, sulu, gülgillerden, haziran, kiraz dut yetişmese beni yiyenin boynunu, kiraz zamkı, kirez, ökse otu, ökseotu, zeytinsi meyve
kirazelması : kırmızı
kirbit : kibrit
kirecimsi : kireçsi
kireç : mermer, tebeşir, harç, kavurucu, kils, kireç taşı, lök, sıva, silikatlamak
kireçlenme : artrit, kireçleşme
kireçleşme : kireçlenme
kireçleşmek : kireçlenmek, kalkerleşmek
kireçsi : kirecimsi
kiremit : acür, bindirme
kirez : kiraz
kirişleme : kılıçlama
kirişlemek : kiriş
kirişler : kaba yapı, ortopedi
kirizme : kirizma
kirkitle : pekmez, çivirdik
kirlenirsin : çirkefe taş atma, üstüne sıçrar
kirlenme : kazar
kirlenmek : pislenmek, lekelenmek, barlanmak, batmak, mikroplanmak
kirlenmemiş : arı
kirletmek : pisletmek

Bazı KİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kireçlenmek :

TDK:
1. nsz Kireç dökülmek veya saçılmak
2. Kireç sürülmek
"Ağaçlar kireçlendi."
3. Kireç bulaşmak
"Pantolonunuz kireçlenmiş."
4. Organik dokularda, dokunun görevine engel olacak derecede kalsiyum tuzları birikmek
5. bitki bilimi Bitkilerin hücre zarlarında kalsiyum karbonat, kalsiyum oksalat vb. kalsiyum tuzları toplanmak

kireçsizlenme :
TDK:
isim, jeoloji Kayaçların içinde bulunan kalsiyum karbon tuzunun sularla eritilerek alınması

kirpi :
TDK:
isim, hayvan bilimi Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 santimetre olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)

KİR ile başlayan İlçe isimleri

Kiraz (İzmir)

KİR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kiralık Konak - Yazar: Yakup Kadri...
Kiralık Eş - Yazar: Christine Bell
Kiralık Adam - Yazar: Yazgülü Aldoğan
Kirpik Ağrısı - Yazar: Gökhan Ertekin
Kiralık Öyküler - Yazar: Esra Aydın
Kirpi Şiir Sayı: 3 - Yazar: Kolektif
Yalnızlıktan Devren Kiralık - Yazar: Necati Tosuner

Kelime Bulma Motoru