KAT ile başlayan kelimeler

Başında KAT harfleri bulunan 160 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Katlanılabilir, Katlantısızlık

13 Harfli Kelimeler

Katılaştırmak, Katışıksızlık

12 Harfli Kelimeler

Katalizlemek, Kataloglamak, Katılaştırma, Katırkuyruğu, Katırtırnağı, Katlanabilir, Katlanamamak, Katlanamayan, Katlandırmak, Katlanılamaz, Katmanlaşmak, Katmerleşmek, Katostrofizm, Katranköpüğü, Katranlanmak

11 Harfli Kelimeler

Katabolizma, Kataloglama, Katarlanmak, Katırlaşmak, Katıştırmak, Katıyürekli, Katkılanmak, Katlanamama, Katlandırma, Katlanılmak, Katlanılmaz, Katledilmek, Katmanlaşma, Katmanyazar, Katmercilik, Katmerleşme, Katrancılık, Katranlamak, Katranlanma

10 Harfli Kelimeler

Kataleptik, Katarlamak, Katarlanma, Katıklamak, Katılaşmak, Katılığını, Katılmamak, Katırcılık, Katırlaşma, Katışıklık, Katışıksız, Katıştırma, Katibiadil, Katileşmek, Katkılanma, Katlanılma, Katoliklik, Katolunmak, Katranlama

9 Harfli Kelimeler

Katakofti, Katakulli, Katalanca, Katalepsi, Katalitik, Katalizör, Katarlama, Katavaşya, Kategorik, Katıklama, Katılaşma, Katılımcı, Katıltmak, Katileşme, Katiyetle, Katlanmak, Katlanmış, Katlatmak, Katletmek, Katmansız, Katmersiz, Katolunma, Katrilyon

8 Harfli Kelimeler

Katafalk, Katakomp, Katapult, Katarakt, Katbekat, Katedral, Kategori, Katetmek, Katıksız, Katılmak, Katılmış, Katıltma, Katımlık, Katırlık, Katışmaç, Katışmak, Katillik, Katipıik, Katiplik, Katkısız, Katlamak, Katlanan, Katlanır, Katlanış, Katlanma, Katlatma, Katlayış, Katletme, Katmanlı, Katmerci, Katmerli, Katrancı, Katranlı

7 Harfli Kelimeler

Katafot, Katalan, Kataliz, Katalog, Katalpa, Katetme, Katıklı, Katılık, Katılım, Katılış, Katılma, Katıntı, Katırcı, Katışık, Katışma, Katiyen, Katiyet, Katkılı, Katlama, Katliam, Katmalı, Katolik

6 Harfli Kelimeler

Katana, Katgüt, Katibe, Katmak, Katman, Katmer, Katrak, Katran, Katyon

5 Harfli Kelimeler

Katar, Katet, Katık, Katım, Katır, Katib, Katil, Katkı, Katlı, Katma, Katot, Katra, Katre

4 Harfli Kelimeler

Katı, Kati

3 Harfli Kelimeler

Kat

Bazı KAT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


katabolizma : yadımlama
kataliz : ivdirim
katalizör : ivdirgen, tezgen
katana : kadana
katapult : mancınık
katarakt : perde, akbasma, aksu, ak basma
kategori : ulam, grup, makule
katık : zeytin, ayran
katılaşma : tasallüp
katılım : iştirak
katılımcı : şirket, iştirakçi
katılma : iştirak, iltihak, inzimam
katışmak : katılmak
kâtibiadil : noter
katileşme : kesinleşme
katiyen : asla, kesinlikle
katiyetle : kesinlikle
katkılı : karışık
katlama : yufka
katlamak : kâğıt, bükmek, devşirmek
katlanamama : hazımsızlık
katlanamamak : çekememek, dayanamamak, yüreği götürmemek, yüreği kaldırmamak, zora gelememek
katlanamayan : hazımsız
katlanılabilir : kahrı çekilir
katlanılamaz : dayanılmaz
katlanılmaz : yenilir yutulur gibi değil
katlanır : paravan
katlantısızlık : sabırsızlık
katmanyazar : kromatograf
katolunmak : kesilmek
katra : katre

Bazı KAT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


katırlaşma :

TDK:
isim Katırlaşmak durumu

katışma :
TDK:
isim Katışmak işi

katmerli :
TDK:
1. sıfat Katmeri olan, kat kat olan
"Katmerli çiçek."
2. Çok fazla olan, aşırı
"Hem vuruyor hem de suratına birbirinden ağır, birbirinden katmerli küfürler savuruyordum." - Y. K. Karaosmanoğlu

KAT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Planımız Katliam - Yazar: Haldun Aydıngül

Kelime Bulma Motoru