KAL ile başlayan kelimeler

Başında KAL harfleri bulunan 279 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Kalabalıklaşmak, Kalıp-desenleme

14 Harfli Kelimeler

Kalabalıklaşma, Kalenderleşmek, Kalınlaştırmak, Kalorifercilik

13 Harfli Kelimeler

Kalafatlanmak, Kaldırımcılık, Kalenderleşme, Kalınlaştırma, Kalsifikasyon

12 Harfli Kelimeler

Kalafatçılar, Kalafatçılık, Kalafatlamak, Kalafatlanma, Kalburabastı, Kalburlanmak, Kalburlatmak, Kaliforniyum, Kalitesizlik, Kalkerleşmek, Kalkındırmak

11 Harfli Kelimeler

Kalabalıkça, Kalafatlama, Kalantorluk, Kalavrahane, Kalaylanmak, Kalaylatmak, Kalbolunmuş, Kalburculuk, Kalburlamak, Kalburlanma, Kalburlatma, Kaldırılmak, Kaldırılmış, Kaldırımsız, Kaldırmamak, Kalebentlik, Kaleideskop, Kalemkarlık, Kalenderiye, Kalenderlik, Kaleydoskop, Kalınlaşmak, Kalınlaşmış, Kalınlatmak, Kalıntıları, Kalıplanmak, Kalıplaşmak, Kalıplaşmış, Kalıplatmak, Kalıtsallık, Kalibrasyon, Kalkerleşme, Kalkındırma, Kalkışılmak, Kaloriferci, Kalorimetre, Kalorimetri, Kalpakçılık, Kalpazanlık, Kalsiyumsuz, Kaltabanlık, Kalvencilik

10 Harfli Kelimeler

Kalafatsız, Kalakalmak, Kalandırcı, Kalantorca, Kalaycılık, Kalaylamak, Kalaylanma, Kalaylatma, Kalburlama, Kalburüstü, Kaldırılış, Kaldırılma, Kaldırımcı, Kaldırımlı, Kaldırımsı, Kaldırtmak, Kalemtıraş, Kalenderce, Kalımlılık, Kalınlaşma, Kalınlatma, Kalıntılar, Kalıpçılık, Kalıplamak, Kalıplanma, Kalıplaşma, Kalıplatma, Kalıtımsal, Kalkanbezi, Kalkışılma, Kalkolitik, Kalplaşmak, Kalpsizlik, Kalsiyumlu

9 Harfli Kelimeler

Kalabalık, Kalafatçı, Kalakalma, Kalayhane, Kalaylama, Kaldırıcı, Kaldırmaç, Kaldırmak, Kaldırtma, Kalecilik, Kalensöve, Kalıcılık, Kalınacak, Kalınkara, Kalıplama, Kaliborit, Kaligrafi, Kalitesiz, Kalkancık, Kalkersiz, Kalkıklık, Kalkınmak, Kalkışmak, Kalleşlik, Kalorifer, Kalpaklık, Kalseduan, Kaltaklık, Kalvenizm

8 Harfli Kelimeler

Kalaazar, Kalamata, Kalambek, Kalandır, Kalantor, Kalastra, Kalaysız, Kalb-gah, Kalburcu, Kalçalık, Kalçasız, Kalçıncı, Kaldıraç, Kaldıran, Kaldırım, Kaldırış, Kaldırma, Kalebent, Kalembek, Kalemkar, Kalemlik, Kalemşor, Kalender, Kalfalık, Kalgımak, Kalıklık, Kalımsız, Kalınlık, Kalınmak, Kalıpsız, Kalıtsal, Kalibraj, Kalifiye, Kaliptra, Kaliteli, Kaliteyi, Kalkerli, Kalkımak, Kalkınış, Kalkınma, Kalkışma, Kalkojen, Kalleşçe, Kalmamak, Kalmamış, Kaloşsuz, Kalpakçı, Kalpaklı, Kalpazan, Kalsiyum, Kaltaban, Kaltakçı, Kalubela, Kalvenci, Kalyoncu

7 Harfli Kelimeler

Kalacak, Kalafat, Kalamar, Kalamin, Kalamit, Kalavra, Kalaycı, Kalaylı, Kalçalı, Kalçete, Kalecik, Kalemis, Kaleska, Kalevra, Kalgıma, Kalhane, Kalımlı, Kalınak, Kalınca, Kalınma, Kalıntı, Kalıpçı, Kalıplı, Kalıpta, Kalıtçı, Kalıtım, Kalibre, Kalinis, Kalinos, Kalipso, Kalkmak, Kallavi, Kallevi, Kalmadı, Kalmalı, Kalomel, Kalotip, Kalplık, Kalpsiz, Kalsemi

6 Harfli Kelimeler

Kalaba, Kalben, Kalbin, Kalbur, Kalçın, Kaleci, Kalevi, Kalıcı, Kaliko, Kalite, Kalkan, Kalker, Kalkık, Kalkış, Kalkma, Kallab, Kallem, Kalleş, Kalmak, Kalmış, Kaloma, Kalori, Kalpak, Kalpçi, Kalpli, Kalsın, Kalsit, Kaltak, Kalyon

5 Harfli Kelimeler

Kalak, Kalan, Kalas, Kalay, Kalbi, Kalcı, Kalça, Kalde, Kalem, Kalfa, Kalıç, Kalık, Kalım, Kalın, Kalıp, Kalış, Kalıt, Kalli, Kalma, Kaloş, Kaluc, Kalya

4 Harfli Kelimeler

Kala, Kalb, Kale, Kalk, Kalp

3 Harfli Kelimeler

Kal

Bazı KAL ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kalaazar : maltahumması, malta humması
kalb : iç, letâif
kalb-gâh : canevi
kalbin : kısılma, stetoskop, vuru
kalıç : orak
kalık : kalmış, artmış, eskimiş, tapon
kalım : ölüm kalım
kalımsız : fanî, ölümlü
kalınlatmak : kalınlaştırmak
kalınmak : durulmak
kalıplı : düzgün, biçimli
kalıt : miras
kalıtım : irsiyet, veraset, irs, soya çekim
kaliteli : nitelikli, pırnal kömürü
kalitesiz : niteliksiz, dayamak, ucuz
kalkerleşmek : kireçleşmek
kalkınmak : ilerlemek, doğrulmak
kalmış : kalık
kalvenci : calvinci
kalvencilik : calvincilik, kalvenizm

Bazı KAL ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kalan :

TDK:
1. sıfat Kalma işini yapan
2. Artan, mütebaki
"Kalan on lirayı Aliş e verdim." - Halikarnas Balıkçısı
3. isim, matematik Bir çıkarmanın sonucu
4. isim, matematik Bölme işleminde bölünenden artan sayı

kaldırmak :
TDK:
1. -i Bulunduğu yerden almak
"Örtüyü masanın üzerinden kaldır."
2. Yukarı doğru hareket ettirmek
"Gözlerini yüzüme kaldırdı. İkimiz de mavi mavi baktık." - S. F. Abasıyanık
3. Yükseltmek
"Duvarı bir metre daha kaldırmalı."
4. Ürün toplamak, taşımak
"İki tarla ötede Çetecioğlu Mustafa, bu yıl mahsulünü kaldırdığı tarlayı nadas etmekle uğraşıyordu." - N. Nâzım
5. Çekmek, taşımak
"Bu araba bu yükü kaldırmaz."
6. Bir kuruluşun çalışmasına son vermek, feshetmek, lağvetmek
"Meclis ... olağanüstü hâli kaldırabilir." - Anayasa
7. -e Hastayı hastaneye götürmek
"Yarasının dikişleri koptu dün öğleden sonra, Fransız Hastanesine kaldırdılar." - A. Gündüz
8. Tören yaparak ölüyü gömmek
9. Toplamak
"Anası, kardeşi ile hep beraber sofrayı kaldırdılar." - N. Cumalı
10. Alıp başka yere götürmek
11. Uyandırmak
"Bir gece yanında mihman olduğum / Sabah oldu deyi kaldırdın beni" - Halk türküsü
12. Piyasadan çekmek
"İstifçilerin piyasadan kaldırdığı mallar."
13. Elin ulaşamayacağı yere koymak, saklamak
"Vazoyu ortadan kaldıralım, çocuğun eline geçmesin."
14. Kaçırmak
"Yakın köyden kaldırdığı bir yosmayı sarhoş etmekle meşguldü." - S. F. Abasıyanık
15. İyi etmek, iyileştirmek
"Bu ilaç onu yataktan kaldırdı."
16. Bir şeyden çokça satın almak
17. Tayin etmek, atamak
"Günün birinde bu müdürü başka, daha önemli bir yere kaldırdılar, buraya da bir başka müdür getirdiler." - M. Ş. Esendal
18. Yok etmek, ortadan silmek
"Yeryüzünden hayali kaldırın, dünya bir taş ve toprak yığınından ibaret kalır." - O. S. Orhon
19. nsz Uygun gelmek, yakışmak
"Bu kumaş fazla süs kaldırmaz."
20. Çalmak, aşırmak

kalinis :
TDK:
isim, hayvan bilimi Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu

KAL ile başlayan İlçe isimleri

Kalecik (Ankara)
Kale / Denizli (Denizli)
Kale / Malatya (Malatya)
Kalkandere (Rize)

KAL ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ZUHRUF - 28: Bu sözü, ardından geleceklere devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki, insanlar (onun dinine) dönsünler.
KEHF - 29: Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Biz, zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepe çevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) imdat dileyecek olsalar imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri!.
KEHF - 31: İşte onlara, alt taraflarından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Onlar Adn cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler; ince ve kalın dîbâdan yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeri!.

Kelime Bulma Motoru