KABA ile başlayan kelimeler

Başında KABA harfleri bulunan 57 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Kabarma-alçalma

14 Harfli Kelimeler

Kabadayılanmak, Kabadayılaşmak

13 Harfli Kelimeler

Kabadayılanma, Kabadayılaşma, Kabahatsizlik, Kabalaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Kabahatlilik, Kabalaştırma

11 Harfli Kelimeler

Kabadayılık, Kabaklaşmak, Kabarecilik, Kabartılmış

10 Harfli Kelimeler

Kabadayıca, Kabahatsiz, Kabaklamak, Kabalaşmak, Kabalığını, Kaballamak, Kabarcıklı, Kabarıklık, Kabartmalı

9 Harfli Kelimeler

Kababurun, Kabahatli, Kabakulak, Kabalaşma, Kaballama, Kabartıcı, Kabartılı, Kabartmak

8 Harfli Kelimeler

Kabadayı, Kabaklık, Kabalacı, Kabalist, Kabalizm, Kabaralı, Kabarcık, Kabareci, Kabarmak, Kabartma

7 Harfli Kelimeler

Kabahat, Kabakçı, Kabalak, Kabalık, Kabarık, Kabarış, Kabarma, Kabartı, Kabaşiş

6 Harfli Kelimeler

Kabaca, Kabala, Kabana, Kabara, Kabare

5 Harfli Kelimeler

Kabak, Kaban

4 Harfli Kelimeler

Kaba

Bazı KABA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


kababurun : sazangillerden
kabaca : irice, büyükçe, yaklaşık
kabadayılanma : kabadayılaşmak
kabadayılanmak : kabadayılaşmak
kabadayılaşmak : horozlaşmak, kabadayılanma, kabadayılanmak, yavuzlanmak, yavuzlaşmak
kabadayılık : babayiğitlik, caka, dayılık, efelik, haytalık, heriflik, külhanbeylik, lolo
kabahat : suç, çirkin, kusur, töhmet, cürüm, günah, taksîr, taksîre, zeval
kabahatli : suçlu, kusurlu, töhmetli, töhmet
kabahatsiz : kusursuz, suçsuz
kabak : kabakgillerden, tatsız, tüysüz, dazlak, bilgisiz, görgüsüz, kaba, çıkıntısız, saçsız, pütürsüz, örtüsüz, lif kabağı, su kabağı, süs kabağı, dikenli kabak, kabak kemane

Bazı KABA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kabaklaşmak :

TDK:
1. nsz Saçları dökülmek, dazlaklaşmak
2. Taşıt lastikleri, dişleri aşınıp yüzeyi düz bir duruma gelmek

kabalık :
TDK:
1. isim Kaba olma durumu
2. Kaba davranış, nezaketsizlik, huşunet
"Bu kabalığımı şimdiki vaziyetime bağışlayınız." - P. Safa

kabarmak :
TDK:
1. nsz Ağırlığı artmadan hacmi büyümek
"Ekmek iyi kabardı."
2. Yağışlardan veya kaynamaktan taşmaya yüz tutmak
"Çay birdenbire kabararak şosenin rampalarını aşar ve epeyce zararlara sebep olur." - R. N. Güntekin
3. Niceliği artmak, büyümek
"Masraf kabardı."
4. Şişmek, genişlemek
"İhtiyarın zayıf damarları kabarmış kıllı elleri dizlerinin üstündeydi." - P. Safa
5. Hayvanların tüyleri dikilmek
6. Kumaş üzerinde tüyler oluşmak, havlanmak
"Bu kumaş çabuk kabardı."
7. Islanıp veya ısınıp yerinden kurtulmak
"Masanın kaplaması kabardı.""Dolabın boyası kabardı."
8. Deniz dalgalanmak, büyük dalgalar oluşmak
9. Bulanmak
10. Öfke, sevgi vb. duygular gittikçe güçlenmek
"Bu olayı duyunca delikanlının yüreği öç alma duygusuyla kabarır." - N. Cumalı
11. nsz, -e Kafa tutmak, öfkelenip üstüne yürüyecek gibi davranmak
12. Böbürlenmek, gururlanmak
"Kumandan, atını şahlandırarak hurra hurra diye kendisini alkışlayan keyifli halka boyun kırarak kabarıyordu." - Ö. Seyfettin

KABA ile başlayan İlçe isimleri

Kabadüz (Ordu)
Kabataş (Ordu)

KABA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Masturi Kabare - Yazar: Ahmet Sami

Kelime Bulma Motoru