K ile biten 16 harfli kelimeler

Sonunda K harfi bulunan 16 harfli 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Açlığınıgidermek, Adamakıllıdövmek, Akılsallaştırmak, Akışkanlaştırmak, Allahaısmarladık, Ansiklopedicilik, Ardınıbırakmamak, Aristotelesçilik, Arnavutlaştırmak, Ateşbacayısarmak, Bağdaştırmacılık, Baharatlandırmak, Basmakalıplaşmak, Beceriksizleşmek, Belirlenmezcilik, Beynelmilelcilik, Biçimlendirilmek, Bilgisayarlaşmak, Bulanıklaştırmak, Canınıbağışlamak, Caymasısağlanmak, Cerahatlendirmek, Cesaretlendirmek, Cevaplandırılmak, Cibilliyetsizlik, Çabuklaştırılmak, Çalımlıdavranmak, Çapaçullaştırmak, Çarpıntısıtutmak, Değerlendirilmek, Demokratikleşmek, Dizilmıknatıslık, Edilgenleştirmek, Etkisizleştirmek, Evcilleştirilmek, Fiyatınıindirmek, Fransızlaştırmak, Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerdaniyebuselik, Gerekçelendirmek, Görevlendirilmek, Güzelleştirilmek, Hamiyetperverlik, Hararetlendirmek, Hareketlendirmek, Heyecanlandırmak, Homojenleştirmek, Hoşkarşılanmamak, İktidarsızlaşmak, İnsanmerkezcilik, Kangrenleştirmek, Kanunlaştırılmak, Kapitalistleşmek, Kararlaştırılmak, Karşılaştırılmak, Karşılıklıdoymak, Kendiliğindenlik, Kıvılmıknatıslık, Kocamanlaştırmak, Konfeksiyonculuk, Kooperatifleşmek, Korkunçlaştırmak, Kömürleştirilmek, Maslahatgüzarlık, Memnuniyetsizlik, Menfaatperestlik, Merkezileştirmek, Militanlaştırmak, Milliyetseverlik, Mineralleştirmek, Misafirperverlik, Muhtevasızlaşmak, Mükafatlandırmak, Ölümsüzleştirmek, Örgütlendirilmek, Paralelleştirmek, Polimerleştirmek, Programlaştırmak, Rutubetlendirmek, Sanısıuyandırmak, Sayısınıazaltmak, Sendikalaştırmak, Sevimlileştirmek, Sömürgeleştirmek, Süpermarketçilik, Terbiyesizleşmek, Tiyatrolaştırmak, Toplumdışılanmak, Uygulanabilirlik, Varlığınıkorumak, Vergilendirilmek, Yabancılaştırmak, Yanıtlandırılmak, Yedialtmışbeşlik, Yılgınlığıgitmek, Yüreklendirilmek

Bazı K ile biten 16 harfli kelimelerin eş anlamlıları


allahaısmarladık : alasmaladık, alasmarladık
aristotelesçilik : gezimcilik, aristoculuk, peripatetizm
ateşbacayısarmak : alev saçağısarmak
beceriksizleşmek : uyuzlaşmak
canınıbağışlamak : aman vermek
caymasısağlanmak : caydırılmak
cesaretlendirmek : yüreklendirmek, yiğitlendirmek, moral vermek, yürek vermek
değerlendirilmek : kıymetlendirilmek
dizilmıknatıslık : paramanyetizm
edilgenleştirmek : edilgenlemek
etkisizleştirmek : etkisiz
fiyatınıindirmek : düşürmek
gerçekleşmeyecek : olmayacak duaya âmin demek
hoşkarşılanmamak : çiğdüşmek
insanmerkezcilik : insaniçincilik, antroposantrizm
karşılaştırılmak : kıyaslanmak
karşılıklıdoymak : doyuşmak
misafirperverlik : konukseverlik
paralelleştirmek : koşutlaştırmak
rutubetlendirmek : nemlendirmek
sayısınıazaltmak : eksiltmek
sömürgeleştirmek : kolonileştirmek
terbiyesizleşmek : edepsizleşmek
yabancılaştırmak : uzaklaştırmak
yanıtlandırılmak : cevaplandırılmak

Bazı K ile biten 16 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


görevlendirilmek :

TDK:
nsz Görev verilmek, tavzif edilmek
"Kurulan heyet şehrin arka tepelerinde kondu kurulacak uygun bir arazi bulma işiyle görevlendirildi." - L. Tekin

merkezîleştirmek :
TDK:
-i Otoriteyi ve işi bir merkezde toplamak

programlaştırmak :
TDK:
-i Bir işin programını yaptırmak

K ile biten 16 harfli İlçe isimleri

Ovacık / Karabük (Karabük)
Yenice / Karabük (Karabük)

Kelime Bulma Motoru