K ile biten 16 harfli kelimeler

Sonunda K harfi bulunan 16 harfli 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Açlığınıgidermek, Adamakıllıdövmek, Akılsallaştırmak, Akışkanlaştırmak, Allahaısmarladık, Ansiklopedicilik, Ardınıbırakmamak, Aristotelesçilik, Arnavutlaştırmak, Ateşbacayısarmak, Bağdaştırmacılık, Baharatlandırmak, Basmakalıplaşmak, Beceriksizleşmek, Belirlenmezcilik, Beynelmilelcilik, Biçimlendirilmek, Bilgisayarlaşmak, Bulanıklaştırmak, Canınıbağışlamak, Caymasısağlanmak, Cerahatlendirmek, Cesaretlendirmek, Cevaplandırılmak, Cibilliyetsizlik, Çabuklaştırılmak, Çalımlıdavranmak, Çapaçullaştırmak, Çarpıntısıtutmak, Değerlendirilmek, Demokratikleşmek, Dizilmıknatıslık, Edilgenleştirmek, Etkisizleştirmek, Evcilleştirilmek, Fiyatınıindirmek, Fransızlaştırmak, Gelenekleştirmek, Gelenekselleşmek, Genelleştirilmek, Gerçekleşmeyecek, Gerdaniyebuselik, Gerekçelendirmek, Görevlendirilmek, Güzelleştirilmek, Hamiyetperverlik, Hararetlendirmek, Hareketlendirmek, Heyecanlandırmak, Homojenleştirmek, Hoşkarşılanmamak, İktidarsızlaşmak, İnsanmerkezcilik, Kangrenleştirmek, Kanunlaştırılmak, Kapitalistleşmek, Kararlaştırılmak, Karşılaştırılmak, Karşılıklıdoymak, Kendiliğindenlik, Kıvılmıknatıslık, Kocamanlaştırmak, Konfeksiyonculuk, Kooperatifleşmek, Korkunçlaştırmak, Kömürleştirilmek, Maslahatgüzarlık, Memnuniyetsizlik, Menfaatperestlik, Merkezileştirmek, Militanlaştırmak, Milliyetseverlik, Mineralleştirmek, Misafirperverlik, Muhtevasızlaşmak, Mükafatlandırmak, Ölümsüzleştirmek, Örgütlendirilmek, Paralelleştirmek, Polimerleştirmek, Programlaştırmak, Rutubetlendirmek, Sanısıuyandırmak, Sayısınıazaltmak, Sendikalaştırmak, Sevimlileştirmek, Sömürgeleştirmek, Süpermarketçilik, Terbiyesizleşmek, Tiyatrolaştırmak, Toplumdışılanmak, Uygulanabilirlik, Varlığınıkorumak, Vergilendirilmek, Yabancılaştırmak, Yanıtlandırılmak, Yedialtmışbeşlik, Yılgınlığıgitmek, Yüreklendirilmek

Bazı K ile biten 16 harfli kelimelerin eş anlamlıları


adamakıllıdövmek : eşek sudan gelinceye kadar dövmek
ardınıbırakmamak : peşini bırakmamak
ateşbacayısarmak : alev saçağısarmak
beceriksizleşmek : uyuzlaşmak
cerahatlendirmek : ufunetlendirmek
cevaplandırılmak : yanıtlandırılmak, karşılığıverilmek
çalımlıdavranmak : çalımlanmak
çarpıntısıtutmak : heyecen
dizilmıknatıslık : paramanyetizm
edilgenleştirmek : edilgenlemek
evcilleştirilmek : ehlîleştirilmek
fiyatınıindirmek : düşürmek
heyecanlandırmak : heyecana düşürmek, kanını kaynatmak, oynatmak, tehyiç etmek
homojenleştirmek : bağdaşıklaştırmak
insanmerkezcilik : insaniçincilik, antroposantrizm
kanunlaştırılmak : yasalaştırılmak
karşılıklıdoymak : doyuşmak
kıvılmıknatıslık : elektromanyetizm
misafirperverlik : konukseverlik
muhtevasızlaşmak : kurulaşmak
ölümsüzleştirmek : bengilemek, ebedîleştirmek, ölmezleştirmek
sanısıuyandırmak : gibisine getirmek
sayısınıazaltmak : eksiltmek
terbiyesizleşmek : edepsizleşmek
toplumdışılanmak : aforoz edilmek
uygulanabilirlik : yapılabilirlik, fizibilite
yabancılaştırmak : uzaklaştırmak
yanıtlandırılmak : cevaplandırılmak
yılgınlığıgitmek : cesaret gelmek, cesaretlenmek

Bazı K ile biten 16 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


basmakalıplaşmak :

TDK:
nsz Basmakalıp durumuna gelmek
"Zaten daha sonraki Hint tiyatrosu canlılığını bütün bütün kaybedecek ve basmakalıplaşacaktır." - C. Meriç

bulanıklaştırmak :
TDK:
-i Bulanık duruma getirmek

K ile biten 16 harfli İlçe isimleri

Ovacık / Karabük (Karabük)
Yenice / Karabük (Karabük)

Kelime Bulma Motoru