KÖTÜ ile başlayan kelimeler

Başında KÖTÜ harfleri bulunan 31 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Kötümserleşmek

13 Harfli Kelimeler

Kötüleştirici, Kötüleştirmek, Kötümserleşme, Kötürümleşmek

12 Harfli Kelimeler

Kötüleştiriş, Kötüleştirme, Kötülükçülük, Kötürümleşme

11 Harfli Kelimeler

Kötümserlik

10 Harfli Kelimeler

Kötülenmek, Kötüleşmek, Kötüleyici, Kötümsemek, Kötürümlük

9 Harfli Kelimeler

Kötülemek, Kötüleniş, Kötülenme, Kötüleşme, Kötüleyen, Kötüleyiş, Kötülükçü, Kötümseme

8 Harfli Kelimeler

Kötüleme, Kötülüğe, Kötümser

7 Harfli Kelimeler

Kötücül, Kötülük, Kötürüm

6 Harfli Kelimeler

Kötüyü

4 Harfli Kelimeler

Kötü

Bazı KÖTÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


kötüleme :

TDK:
isim Kötülemek işi

kötülemek :
TDK:
1. -i Biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan sözler söylemek
"İsveçli doktorun suyu kötülemekteki asıl amacı, Viyana da bir bira fabrikası açmak iznini elde etmekmiş." - S. Birsel
2. nsz İnsanın sağlığı bozulmak
3. nsz Nesnelerin niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak

kötüleniş :
TDK:
isim Kötülenme işi

Kelime Bulma Motoru