J ile başlayan kelimeler

Başında J harfi bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek, Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jelatinleme, Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma, Jimnastikçi, Jurnalcılık, Jurnalcilik, Jurnallemek

10 Harfli Kelimeler

Jenarasyon, Jenerasyon, Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik, Jinekoloji, Jiujitsucu, Jönprömiye, Jurnalleme

9 Harfli Kelimeler

Jelatinli, Jeneratör, Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik, Jigololuk, Jimnastik, Jinekolog

8 Harfli Kelimeler

Janjanlı, Jartiyer, Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi, Jiroskop, Jiujitsu, Jurnalcı, Jurnalci

7 Harfli Kelimeler

Japonca, Japonya, Jelatin, Jelibon, Jenerik, Jenetik, Jenital, Jenosit, Jenotip, Jeodezi, Jeoloji, Jetoncu, Jogging, Jonglör

6 Harfli Kelimeler

Janjan, Japone, Jargon, Jeolog, Jersey, Jigolo, Jiklet, Jorjet, Judocu, Jurnal, Jübile, Jülide

5 Harfli Kelimeler

Japon, Jarse, Jeloz, Jeton, Jikle, Jilet, Jokey, Jupon, Jüpon

4 Harfli Kelimeler

Janr, Jant, Java, Jest, Jile, Jips, Jive, Jöle, Judo, Juro

3 Harfli Kelimeler

Jel, Jen, Jet, Jig, Jin, Jip, Jön, Jul, Jül

Bazı J ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


janjan : yanardöner, şanjan
janjanlı : şanjanlı
jant : taşıtlarda, ispit
japonya : doğu asya, ginseng
jartiyer : çorapbağı
jelâtin : renksiz
jen : gen
jenarasyon : jenerasyon
jenerasyon : kuşak, nesil, jenarasyon
jeneratör : üreteç, dinamo, elektrik üreteci
jenital : üremsel, genital
jenosit : katliam, soykırım, genosit, soy kırımı
jenotip : soyyapı
jeofizikçi : elektrik, ısı, jeofizik mühendisi
jeolog : yer bilimci
jeoloji : birleşimini, yer bilimi, yerbilim, arziyat, ilmiarz
jeotermal : sıcaklığı
jest : davranı, yordam
jeton : telefonda
jigolo : tokmakçı
jimnastik : barfiks, idman, kültürfizik, erkeklerde, barparalel, cimnastik
jimnastikçi : cimnastikçi
jin : cin
jips : alçı taşı
jiroskop : düzdöner
jive : cıva
jogging : kırda

Bazı J ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


jarse :

TDK:
1. isim Esnek dokunmuş ipekli veya yünlü bir kumaş
2. sıfat Bu kumaştan yapılan veya esnek örülmüş (giyecek)
"Siyah jarse elbisesi içinde, hâlâ diri, gergin vücuduyla güzel ve ihtişamlıydı." - P. Safa

jartiyer :
TDK:
isim Çorapları dizin altında veya üstünde tutmaya yarayan lastikli bağ

jeotermik :
TDK:
sıfat Jeotermi ile ilgili

J ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Jübile - Toplu Şiirler - Yazar: Selim Temo

Kelime Bulma Motoru