J ile başlayan kelimeler

Başında J harfi bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Jelatinlemek, Jeomorfoloji, Jeosenklinal

11 Harfli Kelimeler

Jelatinleme, Jeomorfolog, Jeosantrizm, Jeotropizma, Jimnastikçi, Jurnalcılık, Jurnalcilik, Jurnallemek

10 Harfli Kelimeler

Jenarasyon, Jenerasyon, Jeodinamik, Jeofizikçi, Jeopolitik, Jeosantrik, Jinekoloji, Jiujitsucu, Jönprömiye, Jurnalleme

9 Harfli Kelimeler

Jelatinli, Jeneratör, Jeosismik, Jeotermal, Jeotermik, Jigololuk, Jimnastik, Jinekolog

8 Harfli Kelimeler

Janjanlı, Jartiyer, Jeofizik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi, Jiroskop, Jiujitsu, Jurnalcı, Jurnalci

7 Harfli Kelimeler

Japonca, Japonya, Jelatin, Jelibon, Jenerik, Jenetik, Jenital, Jenosit, Jenotip, Jeodezi, Jeoloji, Jetoncu, Jogging, Jonglör

6 Harfli Kelimeler

Janjan, Japone, Jargon, Jeolog, Jersey, Jigolo, Jiklet, Jorjet, Judocu, Jurnal, Jübile, Jülide

5 Harfli Kelimeler

Japon, Jarse, Jeloz, Jeton, Jikle, Jilet, Jokey, Jupon, Jüpon

4 Harfli Kelimeler

Janr, Jant, Java, Jest, Jile, Jips, Jive, Jöle, Judo, Juro

3 Harfli Kelimeler

Jel, Jen, Jet, Jig, Jin, Jip, Jön, Jul, Jül

Bazı J ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


janjan : yanardöner, şanjan
janjanlı : şanjanlı
janr : çığır, tarz, cins
jant : taşıtlarda, ispit
japonya : doğu asya, ginseng
jargon : argo, özgüdil
java : betik
jelâtin : renksiz
jenerik : tanıtma yazısı, tanıtımlık
jenetik : genetik
jenotip : soyyapı
jeodezi : yer ölçümü
jeolog : yer bilimci
jeoloji : birleşimini, yer bilimi, yerbilim, arziyat, ilmiarz
jeotermal : sıcaklığı
jest : davranı, yordam
jiklet : çiklet
jilet : bıçak, cilet, tıraş bıçağı
jimnastikçi : cimnastikçi
jinekolog : nisaiyeci
jinekoloji : nisaiye, kadın hastalıkları
jip : cip
jonglör : cambaz, hokkabaz
jönprömiye : jön
jupon : içetek
jurnal : günlük, curnal
jurnalcı : giziletimci
jurnalcılık : giziletimcilik
jurnallemek : ispiyonlamak
jübile : yahudilerde, katoliklerde
jül : kıvrım, büklüm

Bazı J ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


jelâtinli :

TDK:
jelatinli

jeotermik :
TDK:
sıfat Jeotermi ile ilgili

jeton :
TDK:
isim Gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük, metal veya plastik nesne

J ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Japon Ne Yapmış - Yazar: Onur Ataoğlu
Japon Yapmış - Yazar: Onur Ataoğlu
Japon Yapmış Türk Gezmiş - Yazar: Onur Ataoğlu
Eğitimci Bir Jön Türk Lider Ahmet Rıza Bey ve Vazife ve Mesuliyet Eserleri - Yazar: Mustafa Gündüz
Japon Şiiri (Haiku) ve Noo Tiyatrosu - Yazar: Günhan Özhan
Modern Japon Edebiyatının Doğuşu ve Shiga Naoya - Yazar: Oğuz Baykara
Japon Edebiyatı Tarihi - Yazar: Şuiçi Kato

Kelime Bulma Motoru