İZ ile başlayan kelimeler

Başında İZ harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İzzetinefisli

12 Harfli Kelimeler

İzlenimcilik

11 Harfli Kelimeler

İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

10 Harfli Kelimeler

İzaleişüyu, İzansızlık, İzazüikram, İzinsizlik, İzlemcilik, İzletilmek, İzomorfizm

9 Harfli Kelimeler

İzdüşüren, İzgebilim, İzgeçizer, İzgeölçer, İzlenimci, İzlentici, İzletilme, İzleyerek, İzomorfik, İzomorlik, İzotropik

8 Harfli Kelimeler

İzafeten, İzafilik, İzafiyet, İzbandut, İzinname, İzlenmek, İzletmek, İzleyici, İzmihlal, İzolator, İzomerik, İzometri

7 Harfli Kelimeler

İzafiye, İzansız, İzbelik, İzcilik, İzçeker, İzdibam, İzdiham, İzdivac, İzdivaç, İzinden, İzinsiz, İzlanda, İzlemci, İzlemek, İzlence, İzlenim, İzleniş, İzlenme, İzlenti, İzletme, İzleyen, İzleyiş, İzmarit, İzohips, İzokron, İzolant, İzomeri, İzomorf, İzomori, İzoterm, İzotrop

6 Harfli Kelimeler

İzafet, İzahat, İzahlı, İzamik, İzanlı, İzbiro, İzinli, İzleme, İzleti, İzobar, İzomer, İzotop

5 Harfli Kelimeler

İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet

4 Harfli Kelimeler

İzae, İzaf, İzah, İzam, İzan, İzaz, İzbe, İzci, İzik, İzin

2 Harfli Kelimeler

İz

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


izae : kaybetme
izaf : görece, göreli
izafe : yakıştırma, katma, ekleme
izafeten : dayanarak
izafîlik : görelik, görecelik
izafiye : bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
izafiyet : bağıntılılık, görelik, görelilik, bağıllık, rölâtivite, bağıllılık, bağıntı
izahat : açıklamalar
izahlı : açıklamalı
izam : büyütme, yollama, abartma, büyükseme
izamik : görelik, görecelik
izansızlık : anlayışsızlık, düşüncesizlik
izaz : ağırlama
izbandut : kıyıcı, haydut, şaki, eşkiya
izbe : basık, loş, nemli, sapa
izdeş : mürit
izgebilim : spektroskopi, tayfölçüm
izgeçizer : spektrograf, tayfçizer
izgeölçer : spektroskop, tayfölçer
izlanda : baltık denizi devletleri konseyi
izleç : kulvar
izlemcilik : takipçilik
izlemek : incelemek, süre, eğlenmek, görmek, seyretmek

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


izafet :

TDK:
isim, felsefe Görelik

izhar :
TDK:
isim Belirtme, gösterme, açığa vurma

izlenme :
TDK:
isim İzlenmek işi

İZ ile başlayan İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İzmit (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru