İZ ile başlayan kelimeler

Başında İZ harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İzzetinefisli

12 Harfli Kelimeler

İzlenimcilik

11 Harfli Kelimeler

İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

10 Harfli Kelimeler

İzaleişüyu, İzansızlık, İzazüikram, İzinsizlik, İzlemcilik, İzletilmek, İzomorfizm

9 Harfli Kelimeler

İzdüşüren, İzgebilim, İzgeçizer, İzgeölçer, İzlenimci, İzlentici, İzletilme, İzleyerek, İzomorfik, İzomorlik, İzotropik

8 Harfli Kelimeler

İzafeten, İzafilik, İzafiyet, İzbandut, İzinname, İzlenmek, İzletmek, İzleyici, İzmihlal, İzolator, İzomerik, İzometri

7 Harfli Kelimeler

İzafiye, İzansız, İzbelik, İzcilik, İzçeker, İzdibam, İzdiham, İzdivac, İzdivaç, İzinden, İzinsiz, İzlanda, İzlemci, İzlemek, İzlence, İzlenim, İzleniş, İzlenme, İzlenti, İzletme, İzleyen, İzleyiş, İzmarit, İzohips, İzokron, İzolant, İzomeri, İzomorf, İzomori, İzoterm, İzotrop

6 Harfli Kelimeler

İzafet, İzahat, İzahlı, İzamik, İzanlı, İzbiro, İzinli, İzleme, İzleti, İzobar, İzomer, İzotop

5 Harfli Kelimeler

İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet

4 Harfli Kelimeler

İzae, İzaf, İzah, İzam, İzan, İzaz, İzbe, İzci, İzik, İzin

2 Harfli Kelimeler

İz

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


izafe : yakıştırma, katma, ekleme
izafeten : dayanarak
izafiye : bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
izahat : açıklamalar
izahlı : açıklamalı
izale : giderme
izanlı : anlayışlı, düşünceli
izansızlık : anlayışsızlık, düşüncesizlik
izbandut : kıyıcı, haydut, şaki, eşkiya
izci : keşşaf, yirçi
izcilik : keşşaflık
izçeker : alıcı
izdeş : mürit
izdibam : yığılışma, yığışma
izdiham : yığılma, tıkışıklık, yığılışma
izdivaç : evlenme
izgeölçer : spektroskop, tayfölçer
izhar : belirtme, gösterme
izik : ten
izinli : mezun, feth dâl
izinsiz : destursuz
izlanda : baltık denizi devletleri konseyi
izlem : izleme, takip
izlemek : incelemek, süre, eğlenmek, görmek, seyretmek, gözlemek, gelmek, iz sürmek, koşmak, kovalamak, kovmak

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


izbelik :

TDK:
isim İzbe yer

izinname :
TDK:
1. isim Bırakma veya çıkarma kâğıdı
2. Bir nikâhın kıyılması için kadı tarafından verilen izin kâğıdı
"Bir izinname çıkacak, iki imam beş on mecidiye alıp nikâh kıyacaklar." - A. Gündüz

izomerik :
TDK:
sıfat İzomeri ile ilgili olan

İZ ile başlayan İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İzmit (Kocaeli)

İZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İzinsiz Gösteri - Yazar: Ahmet Edip...

Kelime Bulma Motoru