İZ ile başlayan kelimeler

Başında İZ harfleri bulunan 100 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

İzzetinefisli

12 Harfli Kelimeler

İzlenimcilik

11 Harfli Kelimeler

İzomerleşme, İzzetinefis, İzzetüikbal, İzzetüikram

10 Harfli Kelimeler

İzaleişüyu, İzansızlık, İzazüikram, İzinsizlik, İzlemcilik, İzletilmek, İzomorfizm

9 Harfli Kelimeler

İzdüşüren, İzgebilim, İzgeçizer, İzgeölçer, İzlenimci, İzlentici, İzletilme, İzleyerek, İzomorfik, İzomorlik, İzotropik

8 Harfli Kelimeler

İzafeten, İzafilik, İzafiyet, İzbandut, İzinname, İzlenmek, İzletmek, İzleyici, İzmihlal, İzolator, İzomerik, İzometri

7 Harfli Kelimeler

İzafiye, İzansız, İzbelik, İzcilik, İzçeker, İzdibam, İzdiham, İzdivac, İzdivaç, İzinden, İzinsiz, İzlanda, İzlemci, İzlemek, İzlence, İzlenim, İzleniş, İzlenme, İzlenti, İzletme, İzleyen, İzleyiş, İzmarit, İzohips, İzokron, İzolant, İzomeri, İzomorf, İzomori, İzoterm, İzotrop

6 Harfli Kelimeler

İzafet, İzahat, İzahlı, İzamik, İzanlı, İzbiro, İzinli, İzleme, İzleti, İzobar, İzomer, İzotop

5 Harfli Kelimeler

İzabe, İzafe, İzale, İzdeş, İzhar, İzleç, İzlek, İzlem, İzole, İzzet

4 Harfli Kelimeler

İzae, İzaf, İzah, İzam, İzan, İzaz, İzbe, İzci, İzik, İzin

2 Harfli Kelimeler

İz

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


izaf : görece, göreli
izafe : yakıştırma, katma, ekleme
izafet : bağıntı, görelik, rölâtivite
izafîlik : görelik, görecelik
izafiyet : bağıntılılık, görelik, görelilik, bağıllık, rölâtivite, bağıllılık, bağıntı
izah : açıklama
izale : giderme
izam : büyütme, yollama, abartma, büyükseme
izan : anlayış, bulu
izanlı : anlayışlı, düşünceli
izansız : anlayışsız, düşüncesiz, holasız
izansızlık : anlayışsızlık, düşüncesizlik
izbandut : kıyıcı, haydut, şaki, eşkiya
izçeker : alıcı
izdiham : yığılma, tıkışıklık, yığılışma
izdivâc : evlenmek, zevc, tezevvüc, teehhül
izdivaç : evlenme
izgebilim : spektroskopi, tayfölçüm
izin : müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet

Bazı İZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


izaz :

TDK:
isim Ağırlama

izcilik :
TDK:
1. isim İzci olma durumu
2. Gençleri ruh ve bedence sağlam ve yararlı bir biçimde yetiştirmeyi amaçlayan dünya çapındaki spor ve eğitim örgütü

izlence :
TDK:
isim Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü, program
"İzlence, en küçük bir aksama olmaksızın aktı gitti." - M. C. Anday

İZ ile başlayan İlçe isimleri

İznik (Bursa)
İzmit (Kocaeli)

İZ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İzansız Mahalle - Yazar: Mehmet Ünver

Kelime Bulma Motoru