İT ile başlayan kelimeler

Başında İT harfleri bulunan 109 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşmak

14 Harfli Kelimeler

İtibarsızlaşma

12 Harfli Kelimeler

İtfaiyecilik, İtibarsızlık, İtikatsızlık, İtimatsızlık, İttihatçılık

11 Harfli Kelimeler

İtaatsizlik, İtilafçılık, İtinasızlık

10 Harfli Kelimeler

İtibarıyla, İtibariyle, İtimatname, İtiştirmek, İtterbiyum

9 Harfli Kelimeler

İtalyanca, İtdirseği, İteklemek, İtelenmek, İterasyon, İterbiyum, İtfaiyeci, İthafname, İthalatçı, İthamname, İtibarsız, İtimatsız, İtirazsız, İtiştirme, İtriyumlu, İttifakla, İttihatçı

8 Harfli Kelimeler

İtaatsiz, İtekleme, İtelemek, İtelenme, İtibaren, İtibarlı, İticilik, İtidalli, İtikatlı, İtilafçı, İtimatlı, İtinasız, İtirafçı, İtirazcı, İtlenmek, İtleşmek, İttirmek

7 Harfli Kelimeler

İtaatli, İtalyan, İtboğan, İtburnu, İteleme, İtfaiye, İthalat, İtibarı, İtilmek, İtinalı, İtiraza, İtişmek, İtlenme, İtleşme, İtminan, İtriyum, İttırat, İttifak, İttihat, İttihaz, İttirme, İttisal

6 Harfli Kelimeler

İtalik, İtalya, İtenek, İterek, İtidal, İtikaf, İtikat, İtilaf, İtiliş, İtilme, İtimat, İtiraf, İtiraz, İtişme, İtiyat, İtizar, İttika

5 Harfli Kelimeler

İtaat, İthaf, İthal, İtham, İtici, İtila, İtina, İtlaf, İtlik, İtmam, İtmek, İtrak

4 Harfli Kelimeler

İtap, İtçe, İtfa, İtiş, İtki, İtme

3 Harfli Kelimeler

İta, İti

2 Harfli Kelimeler

İt

Bazı İT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


it : köpek, değersiz, basîr
itaatli : itaatkâr, eslek, kânit
itap : paylama, azarlama
itboğan : kaplanboğan
itdirseği : arpacık
itenek : piston
iterasyon : tatonman
itfa : sönüm, söndürme
itfaiye : geçiş üstünlüğü
itfaiyeci : yangıncı
itibarıyla : bakımından, münasebetiyle
itibarlı : saygın, itibarı, ıtibarı, payedar
itibarsız : itibarı, ıtibarı, itibarsızlık
iticilik : antipati
itikatlı : inançlı, imanlı
itilâ : yükselme, yücelme
itimatname : güvencelik, güvenmelik, güven mektubu, itimat mektubu
itimatsız : güvensiz
itimatsızlık : güvensizlik
itina : özen, ihtimam, çeki düzen
itinalı : özenli, pırıltılı
itinasızlık : özensizlik
itişmek : kakışmak
itlâf : öldürme
itmam : bitirme, tamamlama
itmek : sürüklemek, fırlatmak, kakalamak, kakmak

Bazı İT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


itham :

TDK:
isim Suçlama
"Övgü dolu bir itham var yüreğimin söylediklerinde." - E. Şafak

itibarsızlaşmak :
TDK:
nsz İtibarsız duruma gelmek, saygınlığını, değerini yitirmek

itilme :
TDK:
1. isim İtilmek işi
2. ruh bilimi İğrenç, ayıp veya elde edilemez görünen düşüncelerin kişide bilinçaltına sürülmesi

İT ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 184: (Resûlüm!) Eğer seni yalancılıkla itham ettilerse (yadırgama); gerçekten, senden önce apaçık mucizeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalancılıkla itham edildi.
ANKEBUT - 37: Fakat onu yalancılıkla itham ettiler. Derken, kendilerini bir sarsıntı yakalayıverdi ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar.
FURKAN - 37: Nuh kavmine gelince, peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde onları, suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Zalimler için acıklı bir azap hazırladık.

Kelime Bulma Motoru